Árus Zsolt nyílt levele az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetéhez a Wass Albert megemlékezést tartó gyergyószentmiklósiak román hatósági meghurcolása ügyében


Aki ismeri nézeteinket, az tudhatja rólunk, az „M„PP, a másik két „magyar„ párthoz hasonlóan, nem tartozik a szívünk csücskei közé. Viszont mindhárom magyar párt tagságában akadnak becsületesebb, a közösség érdekeit szívén viselő emberek is. Ezek közé tartozik Árus Zsolt is, aki Szász Jenő pártbeli belső ellenzékéhez tartozott, amíg nem hajították feljebb „gyöngyhalásznak„, becsületességéről pedig Csík-Udvarhely megyei tanácsosként a sziromlevelű tanácselnökkel folytatott hadakozásával tett tanúbizonyságot. Hírszerző Szolgálatunk az egyetemes magyarságot érintő ügy fontosságára való tekintettel úgy döntött, hogy a bukaresti amerikai nagykövethez írott, és a szerző blogjában is leközölt levelét mi is közzétesszük.

„Tisztelt nagykövet úr!
Amit a mellékelt két dokumentumból láthatja, az utóbbi hetekben kétszer idéztek be a rendorségre, hogy nyilatkozatot adjak egy olyan rendezvényrol, aminek résztvevoje voltam (megemlékezés egy író szülésnapjáról), illetve egy másikról, amit két polgártársammal közösen magam szerveztem (egy irodalmi est, ahol ugyanazon író novelláiból és verseibol olvastunk fel). Elso esetben tanúként, a másodikban elkövetoként idéztek be két bunügyi iratcsomó kapcsán, melyek tárgya a 31/2002-es Sürgosségi Kormányrendelet feltételezett megszegése.
Túl azon feltételezés abszurditásán, hogy törvénybe ütközo lehet nyilvánosan felolvasni egy olyan novellát, ami nem tartalmaz valamely törvény által inkriminált gondolatokat, elképzeléseket vagy doktrínákat, mindkét esemény Wass Alberttel kapcsolatos, azzal az íróval, aki osrégi erdélyi magyar nemesi családból származik, s aki közel négy évtizedig él – amerikai állampolgárként – az Egyesült államokban, s ott is halt meg 1998-ban.
Fontos megjegyezni, hogy a második világháború után egy romániai népbíróság Wass Albertet, valamit édesapát Wass Endrét halálra ítélte, illetve hogy a kommunista Románia kormánya több esetben kérte az író kiadatását az Egyesült Államoktól. Az a tény, hogy ezek a kérések sikertelenek maradtak, számomra azt jelenti, hogy nem tudtak meggyozo bizonyítékokat felmutatni, amelyek a vád valódiságát alátámasztották volna.
Az 1989-es rendszerváltás után az író családja kezdeményezte Wass Albert rehabilitálását, de kérésüket visszautasították, azzal az indoklással, hogy az eredeti iratcsomó olyan bizonyítékokat tartalmaz, amelyek kétség nélkül igazolják a bunösségét. Ennek pedig egyik következménye az, hogy rendszeresen zaklatják azokat, akik a muveivel kapcsolatos rendezvényeket merészelnek szervezni, vagy egyszeruen részt vesznek egy ilyen rendezvényen.

Tisztelt Nagykövet úr!
Úgy tudom, hogy az Amerikai Egyesült Államok egy jogállam, ahol a törvény és az igazság uralkodik. Fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogy ezen cselekedeteikkel a rendorök és az ügyészek nem csak az Egyesül Államok egyik polgárát bélyegzik meg, hanem implicit módon az Ön hazájáról is azt állítják, hogy egy olyan ország, amelyik menedéket nyújt egy háborús bunösnek, segíti abban, hogy elkerülje a megérdemelt büntetést. Sot, abból a ténybol, hogy az író egyik fia – Huba – az USA hadseregének a tábornoka, azt a következtetést is le lehet vonni, hogy nem csak hogy menedéket biztosít egy gyilkosnak, de azon túlmenoen még meg is jutalmazza azzal, hogy családtagjainak fontos állami beosztást biztosít. Úgy gondolom, hogy ezek igen súlyos vádak, amelyeket egyszer s mindenkorra tisztázni kell! Úgy gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államok nyilvánosságra kell hozza az álláspontját a kommunista Románia által megfogalmazott, s a mai rezsim által is átvett vádakkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az USA meg kell védje polgárai becsületét, legyen szó akár a már elhunyt Wass Albertrol, akár a fiáról, Wass Hubáról, az amerikai hadsereg tábornokáról.
Bízom benne, hogy így vagy úgy, de eleget tesz kérésemnek, s hozzá fog járulni ahhoz, hogy rehabilitálják Wass Albert amerikai állampolgárt, aki számomra egyike a legnagyobb erdélyi magyar íróknak.

Gyergyószentmiklós, 2013.II.22.
Árus Zsolt„

(Forrás: http://blog.erdely.ma/arus_zsolt/)

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2013 03. 06. .