Szakadóban a marosvásárhelyi sziromlevelűek!


Február 12-én ugyanabban az időben, két helyen tartott közgyűlést a vásárhelyi R"M"DSZ. A Deus Providebit Tanulmányi Házban a neptunista-kápós felső vezetés támogatását élvező kb. 150 fős csapat elnöknek választotta Peti András helyi tanácsost, valamint a városi szervezet megyei küldötteit, illetve a városi szervezet megyei elnökjelöltjét. A teljesen törvénytelenül és az országos csúcsvezetés utasítása szerint antidemokratikusan, és párt alapszabályát teljesen figyelmen kívül hagyó eseményen így is történtek heves szóváltások.
Eközben színültig telt a vártemplomi Diakóniai Otthon Bocskai terme, de annak előtere is azokkal az RMDSZ-esekkel és vásárhelyi lakosokkal, akik antidemokratikusnak vélik a Szövetség helyi szervezetének újraalakítását. A közgyűlésre érkező közel 300 személy elnökjelöltet választott, de küldötteket is javasoltak a március végi megyei tisztújító közgyűlésre. A Vass Levente által vezetett "Egy valós marosvásárhelyi RMDSZ-es érdekképviseletért" címet viselő közgyűlésen elmondták, hogy bár egyetértenek a vásárhelyi szervezet újraszervezésével, annak antidemokratikus és a felső vezetés által a számukra kívánt eredményt szerinti forgatókönyv alapján lezajlott, szabályzatellenes voltával nem.
Vass Levente hozzátette, ezen a közgyűlésen nem az RMDSZ ellen szeretnének fellépni, hanem az RMDSZ-ért, hogy figyelembe vegyék azokat a tagokat is, akik esetleg másképp gondolkodnak. "Nem célunk sem a hibák keresése, sem politikai funkciók hajhászása, hanem hallatni akarjuk hangunkat mindannyian, hisz a Szövetség szlogenje szerint minden magyar számít" – mondta el a sziromlevelűek és a néppártosok korábbi közös polgármester-jelöltje. Ami a továbbiakat illeti, Vass elmondta, március 5-ig várnak: ha addig nem keresik meg őket egy újabb gyűlés összehívására, akkor azt úgy értelmezi, hogy a szervezet nem tart igényt a munkájukra.
A közgyűlés szervezői arra kérték a Deus Providebitben ülésezőket, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, és a helyzet jogi tisztázásáig tekintsenek el mind a városi elnök, mind a megyei küldöttek megválasztásától, pusztán elnökjelöltet és küldöttjelölteket választottak, akiknek a koordinátora ugyancsak Vass Levente.
A közgyűlésen jelen lévő vásárhelyiek felindultságuknak adtak hangot, és azzal vádolták a sziromlevelűeket, hogy kicsúszott a talaj alóluk, és ennek egyenes következménye lehet szavazóbázisuk elvesztése is. A jelen lévő fiatalok is kifogásolták, hogy az RMDSZ "nem róluk szól", emiatt elzárkóznak attól, hogy a sokat szajkózott fiatalításból részt vállaljanak. Több felszólaló bírálta a szervezet felső vezetését is, akik kisajátították a politikai alakulatot, és a Bukarestben fúvó éppen aktuális szél szerint irányítják a vásárhelyi és megyei szervezetet is. "Itt RMDSZ közgyűlés zajlik, a Deus Providebit Házban pedig UDMR" – jelentette ki egy felindult RMDSZ-tag, a jelenlévők pedig tapssal értettek egyet a felszólalóval.
Hírszerző Szolgálatunk nem tulajdonított volna akkora jelentőséget egy sziromlevelű szervezet szakadásának, ha az épp nem Marosvásárhelyen lett volna. Marosvásárhelyről ugyanis tudni kell, hogy a neptunista csúcsvezetés tűzfészke Marosvásárhely, és ugyancsak a sötét neptunista háttéralkuk jegyében sziromlevelű városvezetés alatt, magyar nevű polgármesterrel billentették át az etnikai mérleget a betolakodó oláhok javára. Az oláh dominancia megtörésének elsikkasztásának a legutóbbi önkormányzati választásokkor a másik két magyar párt is részese volt: akkor a sziromlevelűek és a tűlevelűek külön-külön egy-egy magyar nevű szekust indítottak (Gigi és Benedek Imre személyében), a Néppárt pedig beállt a román Enache asszony mögé. Azért talán némi túlzással remélhetjük, hogy a március 10.-i székely szabadság napja mellett a sziromlevelűek küszöbön álló szakadása a magyar feltámadás másik kiindulópontja is lehet Marosvásárhelyen.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2013 02. 18.