Román hatósági hajsza az őshonos magyar nyelv ellen Szilágyperecsenen és Csíkszeredán! – Borboly Csaba megint szerepelhetett egyet!


A két, Szatmár megyébe betolakodó, megszálló román kormánypárti képviselők alig nyújtották be a maguk, jogbitorló román nyelvhűségi törvényjavaslatukat, a megszálló kolozsvári román táblabíróság érvénytelenítette az 57%-os magyartöbbésgű szilágyperecsen községi jegyzői állásának betöltésére szervezett versenyvizsgát, mert azon a magyar nyelvtudást is megkövetelték. A községi jegyzői állás betöltésére 2011-ben szervezett versenyvizsgát az amúgy román megszálló államnak a "Köztisztviselők Országos Ügynöksége", és a vizsgafeladatok között egy román nyelvű dokumentum magyarra fordítása is szerepelt.
Az amúgy megszálló ügynökséget és a község magyar polgármesterét a versenyben alulmaradt román betolakodó pályázó perelte be. A Kolozsvári Táblabíróság honlapján elérhető, február 11-én kimondott – egyelőre nem jogerős – ítélet szerint meg kell ismételni a szilágyperecseni jegyzői állásra kiírt versenyvizsgát. A bíróság ugyanakkor arra kötelezi az elmarasztalt feleket, hogy fizessenek ötezer euró (1,44 millió forint) erkölcsi kártérítést a panaszosnak, és fizessék ki a 204 lejes (13500 forintos) perköltséget is.
Boncidai Csaba, Szilágyperecsen polgármestere az MTI-nek elmondta, várják az ítélet indoklását, hogy eldönthessék, fellebbeznek-e a döntés ellen. A polgármester megemlítette, a 2011-es versenyvizsgán javaslatára iktatta be a köztisztviselők ügynöksége a fordítást is a vizsgatételek közé. Ez azonban nem volt kizáró jellegű tétel, (és miért nem, kérdezzük), mert mint mondta, egy jól felkészült jogász a magyar nyelv ismerete nélkül is elnyerhette volna az állást. Boncidai Csaba többek között azzal indokolta a nyelvtudás szükségességét, hogy a hivatali struktúrában a jegyzőre hárul az anyakönyvvezetés feladata, és a helytelenül leírt magyar nevekből megannyi bonyodalom származik.
De Székelyföldön is hajszát indítottak a magyar nyelv ellen. Tévéstábok kíséretében érkezett szombaton Csíkszeredára a román megszálló fogyasztóvédelmi hatóság brassói kirendeltsége, hogy ellenőrzést végezzen a Hagyományos és Helyi Termékek Hagyományos Vásárán. Az akció eredményeként a kistermelők portékáit vették szemügyre, és elsősorban azt vizsgálták, szerepel-e románul is a felirat a termékeken, illetve abba is belekötöttek, hogy az eladó miért nem beszél román nyelven. A megszálló hatóságok jegyzőkönyveket vettek, s bár büntetéseket nem róttak ki, vizsgált termelőknek jövő héten jelentkezniük kell a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Tipikus román módszer: függőbe hagyják a kérdést, és bent a hivatalba a büntetés elengedése fejében a kiszemelt alanyt lehetőleg beszervezik besúgásra, diverziós tevékenységekre. Aki nem áll kötélnek, annak természetesen jön a büntetés.
A helyi termékek vásárát néhány évvel ezelőtt létrehozó Borboly megye nagyhatalmú sziromlevelű ura hozta létre, és milyen érdekes, éppen a portékák közül választott, amikor megérkeztek a fogyasztóvédelmisek, és milyen érdekes – Borboly megye sziromlevelű lakájsajtója, a 7határ is. Szemtanúk szerint hangos szóváltásba keveredett a tanácselnök a hatóságokkal, és Borboly megye ura rögtön hazafias pózba vágta magát, és kijelentette, hogy "a székely zászló után most a székely terméket kezdik támadni".Természetesen kétszínű módon leszögezte, nem az ellenőrzés jogosságát, hanem annak módját kérdőjelezi meg, és azt is rögtön sietett kihangsúlyozni: "Számtalanszor megkértük a termelőket, tegyenek ki kétnyelvű feliratokat". A 7határnak kifejtette: "a kistermelők ellehetetlenítéséről van szó, a vásár száz családnak biztosít jövedelmet".
Ezt nem is vitatjuk, azonban Borbolynak nem ez az első ilyen az egyszerű Mari néni szemében véletlennek látszó, ám valójában a sajtónyilvánosság előtt megrendezett népboldogító performansza. Bár ő a román megszálló fogyasztóvédelmiseknek az önkormányzat épületbeli állítólagos bérhátralékkal magyarázza a megszálló hatóság bosszúhadjáratát, aligha tévedünk, hogy a fogyasztóvédelmiseket épp ő hívta oda, hogy aztán a népmegmentő szabadsághős szerepében tetszelegjen. Így egyszerre tesz szolgálatot a román megszálló hatalomnak, hisz a Magyar Állam és a magyar nyelv kizárólagos jogait bitorolva megfélemlíti nyelvhasználat terén az őshonos lakosokat, másrészt saját magának, meg pártjának népszerűséghajhászás terén. Csabikám, Csabikám, nagy szarban lehetsz, ha már kampányidőszak elmúltával is még kampányolnod kell. Ennyire sok vaj van már a füled mögött?

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző szolgálata

2013 02. 18.