Zászlókkal még sehol nem nyertek háborút! – A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának állásfoglalása a székely zászlóháború újabb fejleményeit illetően


Testületünk parancsnoksága a magyarok Istenének győzelmében vetett rendíthetetlen hitében őszinte meghatódottsággal áll az előtt a szimbolikus, de közös szolidaritás előtt, amelyet a Nemzet tanúsít az utóbbi héten a székely nemzetrész szabadságtörekvéseit jelképező székely zászlók sorozatos kitűzésével a Dunántúltól a Felvidéken át Székelyföldig, és amely régiózászló létére össznemzeti jelképpé, és a kárpátmedencei összefogás kifejezőjévé is vált. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy Erdély szórványterületein vagy az Érmelléken egyetlenegy RMDSZ pártszékház vagy sziromlevelű önkormányzat eddig nem tűzte ki a székely zászlót.
Ugyanakkor a folyamatot komolyabban beindító külügyi államtitkári kezdeményezésben nem tudunk egyfajta jogos érzelmekre épülő kampányfogásnál többet látni, lévén, hogy sem Orbán Viktor, sem egyes vallási csoportok jogaira oly érzékeny Áder János nem szólalt meg e kérdésben, III/III-as külügyminiszterünk pedig a konfliktusban a kezdeményező szerep átvállalása helyett továbbra is a tárgyalásos megoldásra helyezi a hangsúlyt. Egyedül Kövér László házelnök tette meg, hogy kitűzte az Országházra a székely zászlót, tekintettel azonban, hogy nemzetstratéga haverja a székely autonómiát politikai bizniszének tekinti, ezt is inkább a politikai tőke kovácsolása, mintsem az őszinte gesztusok közé sorolnánk.
Várakozással tekintünk továbbra is a Székely Nemzeti Tanács által Marosvásárhelyre szervezett „Székely szabadság Napja” elé, aminek a helyszín megválasztása különös hangsúlyt ad, ugyanakkor a szervező testület tevékenységével szembeni korábbi bírálatainkat és fenntartásainkat változatlanul érvényesnek tekintjük. Kétségtelenül öröm számunkra, hogy az utóbbi hetekben a székely zászlók és más nemzeti szimbólumokat ábrázoló tárgyak ipara és kereskedelme fellendült a Székelyföldön, de jobban örülnénk, ha végre a fegyverkereskedők piaca is fellendülne. Mert zászlókkal még sehol nem nyertek háborút, márpedig ellenünk – a külügyi államtitkár szavaival élve – nem pusztán szimbolikus agresszió, hanem valóságos háború folyik. Miközben az R”M”DSZ-től az SZNT-ig minden politikai erő leragad az autonómia pollkorrekt gumicsontjánál, és azt hangsúlyozza, hogy nem akar elszakadni, és hogy a székelyföldi románok jogait is mennyire tiszteletben kívánja tartani, nem veszik észre, hogy ehhez a háborúhoz az aktuális etnikai többség hamis kiindulópontja nemcsak édeskevés, de tévút, ehelyett az egész Másfélezeréves Birodalomra hiánytalanul kiterjedő történelmi jog megfellebbezhetetlen igazságához kéne, mint alaphoz visszanyúlni.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoksága

2013 02. 16.