Cselédkormányunk legújabb gyávaságai


„Tapsold meg azt ki szembeköp,
Tapsold meg és csak bólogass:
Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!...
Lassan véget ér
A harmadik háború!”

(Republic zenekar: A harmadik háború)

„Nem fordulhat elő ismét, hogy az ezeréves magyar állam nem tudja megvédeni állampolgárait” – nyilatkozta hadügyminiszterünk a holokauszt-megemlékezés kapcsán. Mármint az egyik holokauszt-megemlékezés kapcsán a sok közül – merthogy van egy itthoni, meg egy nemzetközi, és ez utóbbi alkalmából csak az egyik nyilatkozó volt Hende a miniszterelnök és az államfő mellett.
De emlékezett Balog Zoltán is, ő speciel most nem a zsidókról, hanem a 45 után kitelepített svábokról. Méghozzá a szeparatista svábok jogos megsemmisítését szorgalmazó Héjjas Ivánnak, a Rongyos Gárda vezérének a születésnapján. Ugyanis épp az ő születésnapját, január 19.-ét tette meg az országgyűlés tavaly decemberben a kitelepített németek emléknapjává, merthogy nekünk már ilyen is van.
Az „emberi erőforrások minisztere” örömmel ecsetelte a megemlékezésen, hogy 2014-től nemzetiségi nyelven is fel lehet szólalni a parlamentben, majd Ritter Imre, a német kisebbségi önkormányzat vezetője német és magyar nyelven is elmondott beszédében a korabeli magyar pártokat tette felelőssé a kitelepítésért. Bár ha így lett volna, a magunk részéről semmi kifogásolni valót nem találtunk volna benne. Ám a szomorú történelmi valóság az, hogy volksgenosse Ritter súlyosan téved. Ugyanis a németek kitelepítése a négyhatalmi potsdami értekezlet érdeme, és nem a korabeli hazaáruló koalíciós pártoké. Emez utóbbiak csak alkalmazkodtak a nemzetközi elvárásokhoz, és nem hazafias felbuzdulás vezette őket.
Szóval nem fordulhat elő többet, hogy az ezeréves állam nem tudja megvédeni állampolgárait, akkor, amikor Pintér megélhetési rendőrei nap mint nap utasítják vissza a cigánybűnözők áldozatainak feljelentéseit, akik büntetlenül rabolhatják ki, verhetik össze és gyilkolhatják meg áldozataikat. És azokra, akik élve alkotmányos jogukkal, megpróbálnának időt, pénzt és energiát nem sajnálva tenni valamit a közbiztonságért, kíméletlenül lecsap a hatalom és törvénytelenség őre – hívják őket Magyar Gárdának, Szebb Jövőért Polgárőrségnek vagy éppen „Jó fiúknak”.
Ám vannak egyesek, akiknek mindent másként mérnek, még a törvényt is, akik egyenlőbbek az egyenlők között: jön a zsidó gárda. Pintér elvtárs egyenlőre hallgat, de túl sok retorzióra nem számíthatnak a hatalom részéről. Legalábbis annak fényében, hogy az egyenlőre hivatalosan „Tett és Védelem Alapítvány” néven működő gárdát a Fidesz-közeli Köves Slomó által vezetett „Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségek” szervezi. Még tiszta szerencse, hogy a balliberális kötődésű MAZSIHISZ „csak” delegáltakat küldhetne a szervezetbe. Így ugyanis „mindössze” a posztcionista honfoglalók rendelkezhetnek saját paramilitáris alakulattal, és nem a kisantant trójai falovai lesznek – bár nekik meg ott van MAZSIHISZ-es vonalon az In-khal, a hírhedt őrző-védő cég, úgyhogy a gój motorosok halálát nyilvánosan kívánó DKápós Dániel Pétert is lesz aki megönvédje. Ezután már csak Balogh Arúr cigánygárdájának szalonképesítése hiányzik.
Szóval nálunk a Hende által szájára vett „ezeréves állam” csak abban az esetben tudja megvédeni állampolgárait, ha történetesen új honfoglalók, vagy bűnözők. A becsületes állampolgárokat még akkor sem, ha történetesen mondjuk cigányok. A volt szadeszos Mohácsi Viktória ártott már nekünk épp eleget, viszont az év elején balladai homályba vesző utalásokat tett arra nézve, a Gyurcsány-kormány idején milyen hatalmi tényezők felelősségéről tudna beszélni a cigány-gyilkosságokat illetően, ha épp nem sértene ezzel államtitkokat. De történt valami azóta a vérnarancsos fülkeforradalmi kétharmados gőzhenger részéről az államtitkok feloldása érdekében? Vagy a mindenható keresztapa, Pintér elvtárs ugyanúgy elsikálja ezt is, akárcsak a DKápós öszödi vezér, vagy Gergényi komájának a felelősségre vonását.
Az a szomorú, hogy mi, székely-magyar nemzetőrök államtitkosítás ellenére is tudjuk, hogy a cigánygyilkosságok szálai hová vezetnek: Veress János gyurcsányista ex-pénzügyminiszter fegyverkereskedő cégén keresztül északi szeparatista úgymond „szomszédunk” titkosszolgálatához. Ugyanahhoz a szeparatista titkosszolgálathoz, amelyik ugyancsak Veress János fegyverkereskedő cégén keresztül a cigánymaffiát, illetve a „Magyar Nemzeti Arcvonal” nevű újnyilas szervezetet is felfegyverezte. Így uszítja a kisantant titkosszolgálati úton balliberális trójai falovaikon keresztül a magyarság szegmenseit egymás ellen. És nagy valószínűséggel ez adja a magyarázatát Gyurcsány és Gergényi (meg Demszky, Kóka és a többi hazaáruló kápós gazember) büntethetetlenségének is. Pintér a kápós balliberális oldallal együtt a kisantant ügynöke.
És ha már a kisantantnál tartunk, nézzük meg a belügyminiszterünk után III/III-as külügyminiszterünk, Martonyi-fejbólintó János mennyire próbálta megvédeni azokat a honpolgárainkat, akiket a tót szeparatista hatóságok zaklattak saját Hazánkban állampolgárságuk felvállalása végett? És mit tett azoknak a gyergyószentmiklósi magyarok védelmében, akiket a román megszálló rendőrség zaklatott minden különösebb ok nélkül egy Wass Albert-megemlékezés kapcsán? Nemhogy egy tiltakozás, de talán egy árva megveszekedett jegyzékváltás sem történt az ügyben.
Ezzel szemben a magyar diplomácia töretlen erővel küzd a terrorizmus ellen. Immár nemcsak Afganisztánban maradunk, de megyünk Maliba is. Mert a magyar érdekeket ott kell ám megvédeni a csúnya gonosz terroristáktól. 23 évvel a rendszer nem-váltás után ott tartunk, hogy van jobboldali nemzetinek csúffolt cselédkormányunkban egy III/III-as fejbólintó jános külügyminiszterünk, egy volt belügyes keresztapa belügyminiszterünk, egy világhatalmi érdekeket kiszolgáló gazdasági miniszterünk, akik nemzeti mezben a kisantant érdekeknek megfelelően a Csótányék által kivéreztetett országot gyengítik tovább. És mivel honvédség már nincs, hadügyminiszternek megteszi egy idióta bohóc is.
És ez a kő kemény nemzeti és keresztény kormány hősiesen védi a terroristáktól azt az úgymond demokratikus nyugati világrendet, amelyik törvényesen lehetővé teszi, hogy anyák évente tonnaszámra mészárolják le saját magzatjaikat. De közbe képmutató módon naponta emlékezünk meg a holokauszt és a kommunizmus áldozatairól, legújabban pedig a szeparatista svábokról kitelepítéséről is.
Kíváncsiak vagyunk, hogy míg a terrorizmus elleni harcra jut, becsületes állampolgáraink védelmére pedig nem jut pénz, paripa, fegyver, vajon hány fegyverraktára lehet a Magyarországon a posztcionista „Tett és Védelemnek”, és mennyi a kisantant-bérenc In-Khal-nak? Kedves Slomó hitsorsos, mielőtt elkezdenétek jövőbeni honfoglalásotok nevében lőni a fegyvertelen magyarra, van egy rossz hírünk a számotokra. Ami számunkra is rossz, de ez nem vígasztal minket. Mégpedig az, hogy balliberális hitsorsosaitok mögött ott áll az egész kisantant haderő.
Úgyhogy mint lehetőséget kizárva, de feltételezve, ha velünk netán sikerülne is végeznétek, és a kisantant érdekeknek megfelelően a jövendőbeli Izrael területéről kiirtanátok minket, akkor a sor azután rátok fog kerülni. Mert a tót, a szerb, az ukrán, a horvát, az osztrák és a román nem lesz hálás nektek azért, mert a ti hathatós segítségetekkel hiéna módjára rávethette magát a maradék Magyarország koncaira. Akkor ti is útban lesztek nekik, és titeket is leradíroznának gondolkodás és lelkiismeret-furdalás nélkül a föld színéről, és kiirtanának benneteket is, ahogy előtte a ti segítségetekkel minket.
Szóval stratégai hibát követtek el, ha az ország központi részét kinéztétek második Izraelnek. Mert bárhogy is dőljön el a Kárpátmedencéért folytatott háború kimenetele, ti mindenképpen pórul fogtok járni. Mert a tót, szerb, román nem fog válogatni, és ahogy velünk, úgy mind a posztcionista honfoglalókkal, mind a becsületes magyar kiszsidóval is végezni fognak. De végezni fognak a cigánnyal is, lett légyen az az ő oldalukon harcoló Balogh Artúr féle szeparatista, vagy akár a magyar társadalomba beilleszkedett becsületes. Csak balliberális MAZSIHISZ-es hitsorsosaitok fogják megúszni: őbelőlük jó szerb, tót és román hazafi válik, hisz több mint száz éve már a kisantant hűséges és elvtelen szolgái. És mint a kommunizmus idején megmutatták, ezért készek akár Izraelt is megtagadni.
De mi gondoskodni fogunk róla, hogy ez ne következhessen be, és mi a betelepülő posztcionista honfoglalókkal és kápós balliberális hazaárulókkal előbb fogunk végezni, mint ők velünk. Mert tényleg el fog jönni az idő, amikor már valóban nem fordulhat elő, hogy az ezeréves magyar állam nem tudja megvédeni – becsületes – állampolgárait.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2013 01.30.