Adatbázist építésébe kezd az RMDSZ a „székely diákigazolvánnyal”?


Mint nemrég beszámoltunk róla 56-os számú írásunkban, a „Centrum Studiorum Egyesület”, és annak elnöke, Zsigmond József, aki egyben sepsiszentgyörgyi tanácsos is RMDSZ színekben, nemrég előállt a „székely diákigazolvány” ötletével. Kifejtettük, hogy kirekesztő az a szemlélet a Székelyföldön kívül élő magyarsággal szemben, hogy csak Székelyföldön tanuló diák vehetné igénybe csak a Székelyföld területén található kulturális intézményekben és szórakoztató vagy vendéglátóipari egységekben. Aggodalmunkat fejeztük ki azzal kapcsolatban is, hogy Zsigmond József korábban egy interjúban elbüszkélkedett egyik életcéljával, a szórványmagyarságnak saját városába telepítésével, és ezen a szórványvidékekkel szemben diszkriminatív diákigazolvány egyik eszköze lehet ennek az általunk nemkívánatosnak tartott belső migráció ösztönzésének.
Aggodalmunkat tovább erősíti, hogy a “székely diákigazolványt” nem kisebb potentátok jelenlétével és támogató hozzászólásával mutatták be a nyilvánosságnak, mint Tamás Sándor Háromszék megyei sziromlevelű tanácselnök, valamint Sepsiszentgyörgy ugyancsak sziromlevelű polgármestere, Antal Árpád. Utóbbi az ősszel egy olyan RMDSZ-es hátterű kolozsvári “tudományos konferencián” is felszólalt, ahol egyik felszólaló társa azt boncolgatta, hogy a Székelyföld felértékelődött a szórvány körében, mint belső migrációs célpont, és hiányolta, hogy a székelyföldi önkormányzatok nem készültek fel ennek a jövőben várható migrációs hullámnak a kezelésére (nem pedig ennek megakadályozására). Ezeket az információ-foszlányokat összerakva felvetettük a kérdést, hogy vajon az RMDSZ-nek nem hivatalos és titkos programja lenne a szórványmagyarság Székelyföldre költöztetésének az előmozdítása?
De ez még nem minden. A Székely Hírmondó az új diákigazolványról tudósítva tudtul adta: “A KÁRTYA ALUMNI RENDSZERT IS MŰKÖDTETNE: nyomon követnék azok sorsát, akik meghaladják a 35. életévüket, hogy elérjék őket abban az esetben, ha a munkaerőpiacon szükség lenne rájuk” – (kiemelés tőlem). Nos, aki számára nem mond semmit az alumni rendszer fogalma, most tőlünk megtudhatja, az alumni rendszer nem más, mint felsőoktatási intézmények által létrehozott adatbázis az ott végzett diákokról, hogy őket munkaerő piaci elhelyezkedésének segítése érdekében bármikor elérhesse. És mit csinál ez a minden bizonnyal RMDSZ-közeli latin-nevű egyesület? (Megfigyelhető egyébként, hogy a sziromlevelűek saját fedőszerveiként létrejövő “civil” szervezeteiknek előszeretettel adnak latin nevet.) Nos, a Székelyföldön tanúló volt diákok “munkaerőpiaci elhelyezkedése” érdekében adatbázist hoz létre.
Hogy szakadna meg az ember szíve, mennyire szívén viselik ezek az RMDSZ-esek az elhelyezkedni vágyó magyar fiatalok sorsát! Mert mint tudjuk, Székelyföldön csak úgy röpködnek a levegőben az RMDSZ régiófejlesztési politikájának köszönhetően létrejött álláslehetőségek, hogy szinte már mezőgazdasági helikopterekkel kell irtani azokat. Minden bizonnyal a csíksomlyói búcsú fölött sem a magyarság megfélemlítése céljából köröznek román katonai helikopterek; egyszerűen a csíki gazdák kívánságára végeznek permetezést, akik már nagyon panaszkodtak, hogy a magyar érdekképviselet által megteremtett munkahelyek annyira elszaporodtak, hogy egyszerűen felzabálják a pityókát.
Szóval ne legyenek kétségeink, ennek az új alumni rendszernek köszönhetően legfeljebb csak zsíros RMDSZ-es bizalmi- és káderállások fognak új gazdára lelni. De valószínűleg sokkal inkább szavazói adatbázis célját fogja szolgálni, mert mint december 9-én is tapasztalni lehetett, az RMDSZ-t az idő előre haladtával mind nehezebb és nehezebb feladat elé állítja a szavazók akár törvénytelen mozgósítása is. Arra már nem is merek gondolni, hogy ezen “alumni-rendszer” által a 35. életévüket betöltött volt diákok sorsát nem csak a sziromlevelűek, hanem a velük szorosan együttműködő román titkosszolgálat is nyomon követné.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség nevében
VKF-5

2013 01.19