A Kárpátmedencei Székely Magyar Nemzetőrség parancsnokságának nyilatkozata a diáktüntetésekkel kapcsolatosan és tiltakozása a román-magyar mosolydiplomácia folytatása ellen


Testületünk parancsnokságának álláspontja szerint a kormány teljes koncepciótlanságát bizonyította a felsőoktatással kapcsolatos elképzelései terén, ezt támasztja alá az illetékes miniszterasszony által folyamatosan hangoztatott elv, miszerint a felsőoktatásból kikerülő diákok tudásának piacképesnek kell lenniük. A végzős hallgatóknak nem a piac elvárásainak, hanem a Magyar Nemzet érdekeinek, egy magyar érdekeket képviselő magyar állam elvárásainak kellene, hogy megfeleljenek. Teljesen hiábavaló törekvés a hallgatók úgynevezett „röghözkötése” mindaddig, amíg Magyarország a nagy schengeni birodalom, az Európai Unió tagja lesz. Ugyanis az ilyen jellegű hallgatói szerződések megkötését Brüsszel vagy meg fogja támadni valamilyen ürüggyel, vagy a nyugat-európai egyetemek fognak magyar nyelvű képzéseket indítani, hogy a röghözkötéseket eleve kiküszöbölve, már az érettségit követően folytathassák zavartalanul a szürkeállomány elszívását. Ugyancsak hiábavaló az államilag támogatott keretszámok változatlanul hagyása, ha az egyetemektől több száz milliárdot vonnak el, mert ahogy a bankok, multinacionális cégek a különböző ilyen olyan tranzakciós adókat a mezei ügyfelekre, úgy az egyetemek is a kieső költségeket a diákokra terhelik, így az államilag támogatott diákoktól az állam helyett maguk az egyetemek fogják bevasalni a tandíjat különböző jogcímeken.
Ugyanakkor meglátásunk szerint a tüntető hallgatók sem az ország, hanem a saját önös érdekeiket, és destruktív politikai irányzatokat képviseltek. Egyenesen felháborított minket, hogy saját megmozdulásukat az országvesztő Károlyi Mihály rezsimjét éltető úgynevezett „őszirózsás forradalommal” állították párhuzamba. Nem méltó az ország vezetésére az a fiatalság, amelyik az ilyen megnyilvánulásoktól nemhogy elhatárolja magát, de még mellé is áll. Nem is beszélve a „nemzeti radikális új erő ide-oda sodródó teszkós radikalizmusáról, mely koncepció nélkül jobb híján beállt az ellenzéki kórusba. Teljesen világos számunkra, hogy a diákság megmozdulása mögött a kisantant-barát balliberális oldal áll, és eme belpolitikai csatározás hátterében egy kisantant-cionista párharc húzódik meg, kié legyen a magyar fiatalság. A cionista kormány érdeke, hogy a leendő magyar szürkeállományt, ha hazai földön is, de a multinacionális cégek, a globális tőke szolgálatára termelje, míg a kisantant-bérenc balliberális tábornak kettős célja van. Egyrészt látva a kormány eminens megfelelési kényszerét nemzetközi irányba, a diákság követeléseinek továbbsrófolásával a magyar adósságszolgálaton tartott költségvetést szeretné a tönk széléhez közelebb lökni és a magyar államot csődbe kergetni, mert a magyar állam minél nagyobb mértékű kiszolgáltatottsága elsősorban a kisantant érdeke. Másrészt a fiatalság minél nagyobb részét kívánja a felsőoktatásba terelni, hogy a hiányszakmák továbbra is üresek maradjanak, mert a fordítottan csonka-társadalom (azaz mesteremberek nélküli társadalom) vákuumhatása biztosítja számukra az elcsatolt területekről a magyar szakképzettek Csonka-országba vándorlását, vagyis az elcsatolt magyar nemzetrészek további fogyását. A magyar kormány sokadszorra bebizonyította teljes alkalmatlanságát, mert nem képes sem az EU-val, sem az IMF-el, sem az adósságszolgálattal szakítani, az országvesztő balliberális ellenzékkel képtelen leszámolni, és nem veszi észre, hogy a jelenlegi politikai keretek fenntartása a legelemibb problémák megoldására sem nyújt lehetőséget.
Testületünk tiltakozik az ellen, hogy a pécsi egyetem díszdoktori címet adományozott Razvan Ungureanu volt román miniszterelnöknek. Egy román csak fele annyira gyűlöl minket, mint az átlag, és máris kinyaljuk a valagát. De hát mit is várjunk attól az intézménytől, amelyiknek az élén Ormos Mária személyében a Nagy-Magyarországról nyíltan lemondó, az egykori MSZMP párttörténeti intézetét vezető Ormos Mária áll.
Ugyancsak tiltakozunk Martonyi Jánosnak a román külügyminiszterhez intézett gusztustalan és gyomorforgató üdvözlő szavai ellen, miközben a román állam a magyarság felszámolását egyre nyíltabban folytatja. Legyen egyszerre s mindenkorra vége az 1945 óta szakadatlanul folytatott mosolydiplomáciának, mely semmi egyebet nem szolgál, mint az RMDSZ kormányzati szerepvállalásához hasonlóan az Erdélyt elbitorló Románia nemzetközileg való szalonképessé tételét!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoksága

2012 12.24.