Egy kicsi székely két levele a Mikuláshoz és a Jézuskához


Kedves Mikulás bácsi, remélem megkapod levelem. Itt élek édesapámmal es édesanyámmal a Hargitán, a szétszakított Nagy-Magyarország egyik legkoldusabb megyéjében. Édesapáméknak munkájuk nincs, miközben a bejövő oláhok mindent megkapnak Bukarestből. Mink is szegények vagyunk, a fűtést, villanyt fizetni nem tudjuk, és a választott vezető RMDSZ-es bácsijaink és nénijeink nem tesznek semmit, csak az oláhokkal együtt mindent megkapnak Bukarestből. Az iskolába a könyveimet füzeteimet, és a ruhámat csak úgy tudták édesapámék megvenni, hogy pénzt kértek kölcsön. Fenyőfánk se lesz az idén karácsonkor, mert a Verestóy bácsi minden fát kivágatott a Hargitán, hogy gazdag oláhoknak eladja, hogy amazok abból kacsalábonforgó palotákat építsenek maguknak.
Így kedves Mikulás bácsi, idén nem kérek tőled egyebet, csak annyit, hogy az RMDSZ a a jövő vasárnapi választáson essen ki az oláh parlamentből. Tudom, attól még az oláhok ugyanúgy el akarnak minket magyarokat törölni Erdélyből, és ugyanúgy szegények maradunk. De legalább az RMDSZ-es bácsik és nénik nem hitetnék el a világ csúffjára az oláh országvezetők közzé kerülve, hogy itt a román uralom alatt velünk magyarokkal minden rendben van. És akkor talán a Jóesten is másképp tekent majd rejánk!

Egy kicsi székely, 2012. december 2.

Kedves Jézuska, remélem megkapod levelem. Itt élek édesapámmal es édesanyámmal a Hargitán, a szétszakított Nagy-Magyarország egyik legkoldusabb megyéjében. Édesapáméknak munkájuk nincs, miközben a bejövő oláhok mindent megkapnak Bukarestből. Mink is szegények vagyunk, a fűtést, villanyt fizetni nem tudjuk, és a választott vezető RMDSZ-es bácsijaink és nénijeink nem tesznek semmit, csak az oláhokkal együtt mindent megkapnak Bukarestből. Az iskolába a könyveimet füzeteimet, és a ruhámat csak úgy tudták édesapámék megvenni, hogy pénzt kértek kölcsön.
Fenyőfánk se lesz az idén, bár az RMDSZ ingyen osztogatott abból, amitől a Verestóy bácsi kopaszra vágta a Hargitát, csak azt kérte, az elmúlt vasárnap a tulipánra üssük a pecsétet, de édesapámék becsületből azt mondták, akkor inkább ne legyen karácsonkor fenyőfánk. Azt kértem a Mikulás bácsitól, hogy az RMDSZ essen ki a parlamentből, de az is csak ollyan átabotába hallgatta meg kérésemet, mert az oláh országvezetésbe ugyan nem vették be, de csak ott maradtak Bukarestbe a húsosfazék közelébe.
Így, kicsi Jézuska, nem kérek tőled egyebet, ha már fenyőfánk se lesz, mint egy kalasnyikov gépkarabélyt, jó sok teli tárral, amivel édesapám lelövöldözheti ezt a sok RMDSZ-es hitvány gazembert, a Hunor bácsit, a Béla bácsit, a Frunda bácsit, a Bojbéj bácsit, a Verestóy bácsit, akik huszonhárom esztendő alatt az oláhokkal cimborálva illyen csúfságra juttattak minket magyarokat. És a Szász Jenő bácsit is, aki azt mondta a tévében, hogy a tulipánra kell ütni a pecsétet. De legfőképpen a sok papbácsit, akik ugyanezt mondták szegény elárvult és eltévelyedett magyar népünknek.

Egy kicsi székely, 2012. december 10.