Az elmúlt másfél hónap hírei a mi szemszögünkből


Füzes Oszi október 23. alkalmából ismét megalázta a magyarságot, Kelemen Attila Bajnaiékkal rontotta az ünnepet

„Semmi hátrányuk nem származna a románoknak abból, ha Székelyföld autonómiát kapna” – hangsúlyozta Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet a Digi24 román televíziónak adott interjújában. Hát ha a jelenlegi magyar politikai garnitúrán múlik, akkor biztos nem. A magyar diplomata ugyanakkor abszurdnak nevezte azt a felvetést, hogy az autonómia Erdély Magyarországhoz visszacsatolását készítené elő. Persze hogy nem Oszikám, mivel a visszacsatolás nem is az autonómia feladata, hanem az általad is képviselt magyar kormányé kellene hogy legyen. Az autonómia feladata az, hogy amíg vissza nem szerezzük Erdélyt, addig a most megmaradt magyarság továbbra is megmaradjon. A visszacsatolásról elmondta: „Ez demográfiai és politikai szempontból is képtelenség”. Oszikám, nem tanultál történelmet: a II. világháború után a csehek és a lengyelek több mint 10 millió németet űztek el győztesként, illetve a csehek esetében kvázi győztesként a történelmi jog alapján (sajnos Benesék velünk is megpróbálták, épp nem a nem történelmi jogon, hanem azt megcsúffolva, szerencsére nem teljes, hanem csak részsikerrel). Csak katonai győzelmünkön múlik, ami pillanatnyilag kétségtelenül messze áll a valóságtól, hisz hadseregünk nincs, de Oszi is azon szellemiségűek közé tartozik, akik azon ügyködnek, hogy soha ne is legyen.
Majd így folytatja magasröptű eszmefuttatását: „Ami pedig Székelyföldet illeti, ez a térség Románia közepén fekszik: aki elszakadási törekvéseket emleget, az vagy félrebeszél, vagy olyan politikai célból teszi, amihez a magyaroknak semmi közük” – fogalmazott bukaresti kiskövetünk. Na ezzel kivételesen teljesen egyetérthetünk: aki az elszakadási törekvéseket nem a történelmi, hanem a néprajzi alapra, azaz Székelyföldre korlátozza, és Erdély többi részét meghagyná oláh uralom alatt – lásd Borsos Géza, Csibi Barna nevű román ügynökök– ahhoz valóban semmi köze az igazi magyaroknak, akárcsak Oszihoz sem. A kiskövet hozzátette még: „Magyarország szövetségese és barátja Romániának, és nincs semmilyen területi követelése Romániával szemben – a revizionista idők végleg elmúltak”. Oszika nemcsak magyarságáról, hanem szellemi színvonaláról és egyben szakmai felkészültségéről is bizonyítványt állított ki, ugyanis egy diplomata csak három szót nem használhat: „soha”, „örökre”, végleg”. Magyarország valóban szövetségese és barátja Romániának, és nincs semmilyen területi követelése Romániával szemben, viszont Romániával szemben igen is van területi követelése a Magyar Népnek, aki viszont – saját kormányával és államával ellentétben – nem barátja és szövetségese Romániának, hanem személyes történelmi ellensége. A revizionista idők nem múltak még el, a románokkal együtt bármennyire is szeretné ezt Füzes Oszkár, és elvbarátai. Ők viszont egytől egyik tényleg el fognak múlni a történelem trágyadombján. Oszi Bukarestben, az RMDSZ-es szenátorjelölt, Markó Attila pedig Budapesten rontotta az ünnepet október 23.-án, aki többek közt a libás Gordonka mellett szólalt fel a Milla rendezvényén. Minden zsák megtalálja a maga foltját

Sehogyan sem akar beindulni a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-es „Gyere haza program”

Sehogyan sem akar beindulni a Gyere haza program, melyet Antal Árpád még első polgármesteri mandátuma választási kampányában meghirdetett – adta tudtul a Háromszék című napilap október 30.-i száma. A sziromlevelű polgármester ötlete, vagy inkább látszatintézkedése abban állt, hogy az önkormányzat ingyenes telket biztosít azon Sepsiszentgyörgyről külföldre, vagy a Csonka-országba elvándorolt magyar fiataloknak, akik hazatérnének a városba. Azóta a város megteremtette az építkezéshez a lehetőséget, könnyített is a kezdeti feltételeken, amennyiben a Borvíz utca folytatásában kimért telkeken építkezni szándékozó fiatalok számára ingyen teljes kivitelezési tervet bocsát rendelkezésre, illetve az előzetesen kért önrész mértékét is csökkentették időközben.
Ennek ellenére ez ideig egyetlen ház épült fel a majdani lakótelepen, a többi telek bérlője nem igyekszik, sőt, tucatnyian akadtak, akik megpályáztak területet, de nem jelentkeztek a szer¬ződés aláírására – tőlük visszavonta októberi ülésén az önkormányzat a telekhez való jogot. Kedves RMDSZ-es Antal Árpád, talán a hazatelepülni vágyó magyar fiataloknak nemcsak építési telket, hanem olyan megélhetést is kéne biztosítani, amelyből házat is tudnak felépíteni arra a telekre. Mert ez így egy tipikus sziromlevelű „nesze semmi, fogd meg jól.

Barack Obama lett másodszor is az USA elnöke – halasztott harmadik világháború?

November 6.-án Barack Obamát választotta másodszorra is elnökének az Egyesült Államok. Ezzel első pillantásra mintha tovaszálltak az ellenfele, a republikános Mitt Romney által felkarolt cionista világháborús tervek, Obama bevallottan minden irányban a békés megoldások felé törekszik. És egy korábbi írásunkban (Készülő német katonai agresszió kelet-közép Európa ellen?) közzétett terv is tova szállni látszik, nevezetesen hogy a német és a francia kormány közösen katonai eszközökkel vessen véget az eurózóna válságának, azaz katonai eszközökkel kényszerítse ki az Európai egyesült Államok létrejöttét. Ugyanis a német hadsereg, a Bundeswehr nem nemzeti hatáskörbe, hanem NATO alárendeltségbe tartozik. Ám Romney győzelme esetén a szövetségesi hűség fejében, és a háborús hadigépezet hatékonyabb lokális működtetése érdekében minden további nélkül átengedte-átengedette volna a hadúri jogot Merkelék javára.
Azonban a cionista lobbi sem eszi ilyen forrón a kását: a további frontnyitásokat ellenző afganisztáni haderő-parancsnok, illetve a CIA vezetője ellen indított botrányok azt jelzik, Obama érdekérvényesítő-képessége a külpolitika-terén ingatag, és vagy engedni lesz kénytelen a világháborús-cionista lobbinak, vagy könnyen Lincoln és Kennedy sorsára juthat. Az is kérdéses, hogy sikerül-e végrehajtani állítólagos kabinatváltoztatási szándékait, és sikerül-e menesztenie a közismerten Izrael-barát miniszterét, Hillary Clintotnt, aki a libás Bajnaiékat akár polgárháború árán is hajlandó lenne visszajuttatni Magyarországon a hatalomba. És ha sikerülne is leváltani, vajon „végkielégítésének” részeként nem kapja meg-e a CIA-tól a külföldi, így magyarországi politikai folyamatokba való beavatkozás és irányítás lehetőségét.

Második szakaszába léptek a Magyarországgal szembeni „kötlezettségszegési eljárások”

Az Európai Bizottság úgynevezett indoklással ellátott véleményt küldött Magyarországnak a telekommunikációs és a kiskereskedelmi szektorra kivetett különadók, valamint a cafeteria-utalványok piacának korlátozása miatt. Ezzel a második szakaszukba léptek a Magyarország ellen ezekben az ügyekben indított kötelezettségszegési eljárások – tudatta szerdán az Európai Bizottság. Az adók ügyében a bizottság két hónapot, a cafeteria-szolgáltatások területén pedig négy hetet ad Magyarországnak, hogy változtasson a szabályozáson – derül ki a szerdán közzétett döntésekből.
A határidők lejártával a kötelezettségszegési eljárások a következő, harmadik szakaszba léphetnek azzal, hogy a szerződések betartásán őrködni hivatott bizottság az Európai Bírósághoz fordulhat. A telekommunikációs szektorra és a kiskereskedelmi ágazatra kivetett adók a bizottság álláspontja szerint azért sértik a uniós jogot, mert a testület szerint ezek az adók hátrányos megkülönböztetést jelentenek a külföldi vállalatokkal szemben. „Az adókulcsok kialakítása és a két piac struktúrája miatt a gyakorlatban a hazai vállalatok kedvezőbb elbánásban részesülnek, és az adók többnyire a külföldi tulajdonú vállalatokat terhelik” – érvel a brüsszeli testület, amely szerint ez sérti az unió szerződésében rögzített letelepedési szabadságot.
Ezek után egyértelművé vált, hogy az Orbáni „gazdasági szabadságharc” eleve kudarcra volt ítélve, mivel azt úgy kívánta végrehajtani, hogy közben közjogilag szentesített gyarmati függésünkön lényegében nem kívánt változtatni egy tapodtat sem.

Horváth Csaba égett mint a reißtag

Horthy István, Horthy Miklós, Tisza István és legújabban Orbán Viktor – ők a demokrácia ellenségei Horváth Csabának az „első köztársaság” kikiáltásának 94. évfordulója alkalmából elmondott beszéde szerint. Abba most bele se menjünk, hogy a nyilasokat és a kommunistákat egyaránt kihagyta a felsorolásból, és azt is, hogy Horthy Miklós, néhai kormányzó Urunk, akinek a Budapestre való bevonulásának 93. évfordulóját kívánják a szocik ellensúlyozni, vajon egy kalap alá vehető-e akár Tiszával, akár Orbán Viktorral. Azt viszont le kívánjuk szögezni, hogy a demokrácia legnagyobb ellenségei és gyilkosai maguk Károlyi Mihály és bűntársai voltak, akik a demokrácia és a köztársasági eszme nevében szétverték ezt az országot, odadobva szerbnek, csehtótnak, románnak. És a demokrácia ellenségei azok, akik Károlyi Mihályékat éltetik, és az ő szellemüket örökölve a demokrácia nevében fáradoznak rendíthetetlenül azon, hogy ezt a maradék országot is leradírozzák a térképről.

Retteg a Jobbik a Rongyos Gárdától

November 24.-én a Magyar Gárda tüntetett Szegedi Csanád csömöri villája előtt, hogy a lebukása óta Izraelt éltető EP képviselő mondjon le mandátumáról, a tüntetésen Endrétsik Zsolt, a Szegedit lebuktató, és a Jobbikból kizárt Endrétsik Zsolt, országgyűlési képviselő is felszólalt. Ettől a tüntetéstől a Jobbik előre retteghetett, ugyanis a bar!kád nevű pártlapjuknak a két nappal korábban megjelent számában Vona Gábor „Üzenet Borsodba” című írásában azt fejtegette, hogy Szegedi Csanád és Endrétsik egyaránt áruló. Az már csak az ügy pikantériája, hogy aki a Jobbik nevében feljelentést tett Szegedi ellen korrupciós ügyei miatt, Lenhardt Balázst ugyancsak kizárták. Az egyik azért áruló, mert leleplezte az árulót, a msáik azért, mert feljelentette. Érdekes, hogy ugyanez a lapszám leközli az Iránytű Intézet elemzését: „Isten, Haza, Kisgazdapárt” címen, mely azt fejtegeti, nem lenne tömegbázisa egy újbóli kisgazdapárt megjelenésének.
Tudni kell ugyanis, hogy a Független Kisgazdapártban az Endrétsik Zsolt és Ambrus Zoltán vezette Rongyos Gárda (amellyel egyébként testületünk, a Székely-Magyar Nemzetőrség is egyre szorosabb együttműködést ápol) egyre nagyobb befolyásra tesz szert. Miközben a hatalom koncepciós perek tucatjaival próbálja ellehetetleníteni Héjjas Ivánék utódszervezetét, aközben a Jobbik is szemmel láthatóan retteg a Rongyos Gárdától. Valószínűsíthető, hogy Gyöngyösi Márton kettős állampolgárságára vonatkozó felszólalását sem kell másképpen értelmezni, minthogy a párt a számára végzetesnek tűnő Szegedi ügy hozadékát próbálja kétségbeesetten ellensúlyozni.

Hegedűs Lóránték kitessékelték Pap Gábor művészettörténészt

7 év után kitessékelték Pap Gábor néprajzos-művészettörténész-nyelvész és őstörténész előadásait a Hegedűs Lóránt jobbikos országgyűlési képviselő és református lelkész által vezetett szabadság téri „Hazatérés” református gyülekezetből. Pap Gábor tanításai nélkülözhetetlenek a magyarságtudomány számára, és Kodály óta nem tett senki annyit a magyar nép műveltség feltárása és terjesztése terén, mint ő. Testületünk egyetlen lényeges kérdésben nemért vele egyet, nevezetesen szerinte a magyarság küldetése a halálos ellenségének való megbocsátás, akár saját pusztulása árán is. Mi ezt nyilvánvalóan teljesen elutasítjuk, de ez a nézetkülönbség abban gyökerezik, hogy amíg ő még a halak világkorszaka szerint határozza meg a magyarság küldetését, addig mi már a vízöntő világkorszaka szerint, amely már nem az ingyenkegyelem, hanem az ítélet világkora lesz. De Pap Gábor eme hibája messze eltörpül érdemei, az általa átadott tudás fontossága mellett, és kiállunk érte. Annak idején Hegedűs Lóránték kezdeményezték Pap Gábor előadás-sorozatát, most arra hivatkozva állították le az előadások idején a terem fűtését, hogy a sorozat „nem növelte kellőképpen az Istentiszteletre járók számát”. Mi csak arra volnánk kíváncsiak, hogy Hegedűsék vajon egyházi vonalon, vagy pártvonalon kapták a felsőbb utasítást a Pap Gábor előadások leállítására?

Magyarellenes román katonai erődemonstráció Csíkszeredán – a gyergyótölgyesi RMDSZ a románokkal együtt ünnepelt

Erdély román elszakításának évfordulója alkalmából a Csík-Udvarhely megyei megszálló oláh prefektusi hivatal szervezésében szokás szerint megtartotta a megyeszékhelyen a román hadsereg a magyarság megfélemlítését célzó katonai erődemonstrációját, ám két évtizedes szünet után először harckocsikat is felvonultattak. És azt nem is firtatjuk, hogy magyar részről egyetlen molotov-koktél se robbant Csíkszeredán, és azt sem, hogy az elbutított a magyar tömegek nagy része csak beletörődően legyintett egyet, hogy úgy sem lehet mit tenni. De hogy magyar részről el sem hangzott egyetlenegy tiltakozó nyilatkozatot sem lehetett hallani, sem a sziromlevelűek, sem a többi magyar párt, sem az SZNT, sem a magyar kormány részéről, az azért döbbenet. És egyetlenegy magyar televízió sem vette a fáradtságot, hogy felvételeket készítsen, és megpróbálja bedobni a nemzeti köztudatba. Antal Nagyárpi-Nagyárpi-Nagyárpi, Sepsiszentgyörgy sziromlevelű polgármestere legalább annyit kibüfögött, hogy ő akkor ünnepli december elsejét, ha a román kormány betartja a gyulafehérvári nyilatkozat pontjait – persze ő RMDSZ-es, így feltételekkel ugyan, de elfogadná Erdély elszakítását, egy RMDSZ-estől, akinek román a felesége, ennyit lehet elvárni.
Mircea Dusa román belügyminiszter jelenlétében ünnepelte meg a gyergyótölgyesi RMDSZ Erdély elszakítását, megtapsolták a román belügyminiszter beszédét, melyben kijelentette, Románia egységes nemzetállam, és szó sem lehet az országnak a Néppárt által sugalmazott föderalizálásáról, majd fejet hajtva az egyesülés emlékművénél elhelyezték a kegyelet koszorúit.

Több mint 10%-al csökkent a délvidéki magyarok létszáma

Az idei délvidéki népszámlálás adatai szerint 253.899 magyar él a Délvidéken, 39.400-zal kevesebb, mint 2002-ben – jelentette pénteken a Magyar Szó című újvidéki napilap a szerb statisztikai hivatal közlése alapján. Ez 10 év alatt megközelítőleg 15%-os fogyás, és megdöbbentő annak fényében, hogy Trianon után a Délvidéken még 460 ezer magyar élt. A magyar politika és média fel sem kapta a fejét a drámai hírre.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2012 12.03.