A neptunista-kollaboráns sziromlevelűeknek kampányol a „konzervatív-katolikus” erdélyi hírportál!


Konzervatív értékrendűnek hirdeti magát az erdely.ma hírportál. Erre hivatkozva több, a katolikus egyház történelmi és jelenlegi bűneit firtató hozzászólást kicenzúráznak a szerkesztőség ingyen dolgozó moderátorai a hírek alatti hozzászólások közül. De például az állítólagos „tolvajostetői csatáról” megemlékező cikkhez való összes hozzászólást utólagosan törölték ki tavaly, a pünkösdi csíksomlyói búcsú előtt. Egy történelmileg nem igazolható hamis legendához, az úgynevezett „tolvajostetői csata” csodájához köti a katolikus egyház a csíksomlyói búcsú keletkezését, miszerint a csíki medencét János Zsigmond választott magyar király (és élete utolsó évében erdélyi fejedelem) erőszakkal akarta volna megtéríteni, de isteni csodának köszönhetően a katolikus csíkiak a Tolvajostetőnél legyőzték a király seregeit. A csata a magyarságot felekezeti alapon megosztó és egymás ellen uszító legendájának történelmi hitelességét nemcsak az azt először említő forrás XVIII. századi keletkezése, a búcsúnak az állítólagos csata datálását jóval megelőző első említése kérdőjelezi meg. Hanem az a tény is, hogy a szóban forgó János Zsigmond uralkodása alatt fogadták el a nevezetes tordai országgyűlésen az Európában a vallásszabadságot elsőként kimondó határozatot, ennél fogva elég valószínűtlen, hogy János Zsigmond fegyveresen kívánt volna téríteni.
Mégis, amikor a cikkhez való hozzászólók között heves vita alakult ki, a moderátorok annak ellenére kitörölték az összes kommentet, hogy merev szabály náluk, miszerint utólagosan nem törölnek ki hozzászólást. Bezzeg, ha egyik hozzászóló a másikat „spiclinek”, „besúgónak”, „provokátornak”, „ügynöknek” titulálja, azt nemhogy kiengedik, de utólagosan többszöri kérés ellenére sem hajlandóak kimoderálni, kivéve a gyevi bírót, azaz a fenti esetet. Valószínűsíthetően azért, mert Jakubinyi érsek úrtól, vagy esetleg az RMDSZ-től megérkezett a telefon, hogy az említett íráshoz való hozzászólások megzavarhatják a hívek fejét, így kéretik a kellemetlen kérdéseket feszegető vitákat megsemmisíteni. Igen, nem véletlen írtam, hogy esetleg az RMDSZ-től, ugyanis a sziromlevelűek és az erdélyi katolikus egyház (illetve a román titkosszolgálat) egymással való összefonódása nyílt titoknak, azaz közismert ténynek számít Erdélyben.
Első látásra tényleg úgy tűnik, mintha az erdely.ma jobbra húzó hírportál lenne, ez azonban csak a látszat. Kovács Csaba (becenevén „Pityóka”) a hírportált annak idején RMDSZ- és katolikus-közeli pénzekből hozta létre, mivel azonban az internetes sajtó RMDSZ-es szegmenseit már lefedi a transindex és a székelyhon.ro, az erdely.ma számára már csak a jobboldal maradt, így helyet biztosít a hírek között mind az RMDSZ-t, mind a Néppártot, mind az MPP-t, illetve ezek holdudvarait kedvező színben feltűntető híreknek és állásfoglalásoknak is.
Jellemző eset, hogy még évekkel ezelőtt, amikor Tőkés László EP-képviselő-jelöltként indult 2007-ben, akkor mind neki, mind a rivális RMDSZ-nek a politikai hirdetését kitette, mondván, „mindkettő fizetett neki”. Erre a Kovács Csabának ingyen dolgozó rendszergazda fogta magát, és lezárta úgy a honlapot, hogy aki rá akart menni, az egy Tőkés László hirdetésen kívül mást nem is látott. Kovács Csabának feltételezhetően borsos árat kellett fizetnie egy új rendszergazdáért, aki a régi, ingyen dolgozót leváltva, újra tudta indítani a portált. (Tegyük hozzá a teljes igazság kedvéért, az említett rendszergazda által vezetett ifjúsági szervezettel Tőkés se bánt különb módon. Azért, mert a szervezet a püspöknek ingyen kampányolt, annyival bírta azt meghálálni, hogy néhány hónapig még ingyen használhatták a püspök irodáját Kolozsváron, ezen felül kaptak még ajándékba 50 darab, nem túl ízléses kerámiaedényt).
Az említett ingyen dolgozó rendszergazdánál maradva, jól rávilágít Kovács Csaba „Pityóka” törpe jellemére az alábbi eset. A neki biztosított ingyen munkáért a főszerkesztő (még az említett kampányaffért jóval megelőzően) megígérte a rendszergazdának, hogy az általa vezetett ifjúsági szervezettel bármikor megszállhatnak az ő csíki panziójában. Egyszer – még ugyancsak az előbbi kampányaffért megelőzőleg – úgy adódott, hogy a rendszergazdának és néhány bajtársának az említett vidéken adódott dolga, és úgy gondolta, a főszerkesztő ajánlatát igénybe is veszi. Fel is hívta Kovács Csabát, kérve, hogy most jó lenne a szállás, mire a mi jó „Pityókánk” közölte is az árat, mennyiért vehetik igénybe szolgáltatását.
A rendkívül kapzsi „pityóka”, mint már utaltunk rá, a hozzászólók moderálásán is spórol, s minthogy konkrét etikai szabályzatot nem mellékeltek a hozzászólási lehetőséghez, az „önkéntesen” (azaz ingyen) dolgozó moderátorok szubjektív megítélés alapján cenzúrázzák, illetve zárják ki a hírekhez hozzászólókat. Van, amikor minden további nélkül kiengedik a másik hozzászólót minden alap nélkül becsmérlő, sőt rágalmazó kommenteket, máskor pedig semmiségeket kicenzúráznak, utóbbi időkben pedig még a közéleti szereplőket sem engedik gúnynéven említeni. Mint említettem, jelen sorok írójával szemben több esetben is kiengedtek rágalmazó, becsmérlő hozzászólást, ugyanakkor jelen sorok íróját konkrét ok nélkül, és előzetes figyelmeztetés nélkül (amit egyébként minden esetben megtesznek) zárták ki a hozzászólók táborából, csak mert a moderátoroknak elegük lett az állandó „gyűlölködésből”, noha ez eladdig nem tűnt egyáltalán kizáró oknak. De én még annyiból szerencsésebben jártam, hogy álnéven jelentkeztem be, mert például dr. Csiby Károly, hét nyelven beszélő irodalomtörténészt és szakmai tolmácsot saját valódi nevével szekusozhatta le Todúcz Endre, egy marosvásárhelyi magyar pszichiátria igazgatója, viszont Csiby Károlyt többször is kitiltották. A Néppárthoz húzó, és közepes színvonalú akasztófahumorral bíró Todúcz neve egyébként szinte összeforrt az erdely.ma-val, valóságos szenvedélybetegsége a mindent és mindenkit cinikusan lefitymáló kommentelés. (A teljesség kedvéért én is gyanúsítottam hozzászólásaimban román ügynöki mivolttal személyeket, de azok nem hozzászólók, hanem a hírek szerepelői, azaz közszereplők voltak, például Csibi Barna, aki szimpatikus akcióival hívta fel magára a figyelmet, majd a népszámlálás előtt a magyar ellenében a székely identitás mellett kampányolt, miközben a román adóhivatalnál dolgozott – tehát ebben az esetben az ügynökgyanú nemhogy megengedhető, hanem megalapozott is).
Valószínűsíthetően kizárásom valódi oka az lehetett, hogy egy „Habsburg” nevű hozzászólót, aki minden bizonnyal valami főherceget takart, a Habsburg-család eredeti zsidó nevén „Pierleónénak” szólítottam, és „hitsorsosnak” tituláltam. Márpedig tudvalevő, hogy a Habsburg család kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik többek között a katolikus egyházban, így a sértett főhercegnek csak egy telefonjába kerülhetett, hogy a főszerkesztőnek odaszóljanak, mint Aczél elvtárs idejében, hogy a sértő sértését kellőképpen megtorolják. Ezt azért következtetem, hogy így lehetett, mert tavaly nyáron, amikor egy kapcsolódó hírhez írtam a Habsburgokhoz hasonlóan nagyhatalmú Cselényi Lászlóról és az általa vezetett Duna-televízióról kéretlen stílusomban roppant kellemetlen, de igaz állításokat, ugyan nem zártak ki a hozzászólók közül, de napokig egyetlen hozzászólásomat sem engedték ki, többszöri próbálkozásra sem. Ehhez persze tudni kell azt is, hogy az erdely.ma rendszeresen használta akkoriban is az RMDSZ szócsöveként működő, és a román titkosszolgálattal a múltban és jelenben egyaránt intim és bensőséges viszonyt ápoló Cselényi által vezetett Duna-televízió híranyagait, tehát gyaníthatóan az általam sértett Cselényi elvtárs ugyancsak kellemetlen perceket szerezhetett „pityókának” és szerkesztőségének.
De amennyire nem következetesek a hírportál hozzászólásainak a moderátorai, annyira következetlen a hírportál konzervativizmusa is. Amíg Böjte Csaba, aki a honlapon rendszeresen publikál, „Megmaradunk?” című írásában azt fejti ki, hogy a magyarság demográfiai deficitje igenis megfordítható, addig Kabók Zitának a liberális baratno.com weblapon „Miért nem szülünk?” című förmedvényét is leközölték, amely szerint a hagyományos családmodell elavult beidegződés, és a szingli életmódot, és holtig tartó gyermektelenséget propagálja. Az első felháborodó kommentek láttán a főszerkesztő szükségét látta a mentegetőzésnek, és maga is hozzászólóként kijelentette: „A szerző leírta a saját nézőpontját. Ki-ki olvassa a saját értékrendje, józan ítélőképessége szerint! Én, személy szerint örülök, hogy sokan felhördültek tőle. Ez jó jel!”. Persze, nemhogy nem volna semmi kivetni való abban, de egyenesen dicséretre is méltó lehetne, ha egy konzervatív beállítottságú honlap véleményütköztetés céljából számára teljesen elfogadhatatlan nézetű írásokat is közzétesz, mert a szellemi párbaj még a legszalonképtelenebb álláspontok és nézetek esetén is nemesítő és előrevivő lehet. Csak akkor ugyanígy kéne eljárni, ha történetesen az erdélyi és általában a katolikus egyház számára kellemetlen kérdéseket feszegetnek a hozzászólók, és nem egy gombnyomással rövidre zárni a vitát.
Úgy látszik, a szerkesztőség számára a katolikus hit védelme a katolikus egyház magyarsággal szembeni bűneinek elkendőzésére korlátozódik, de ha valami a katolikus egyház erkölcsi tanításaiba, vagy szimplán a jóérzésbe ütközik, már minden további nélkül megengedett. Olyannyira, hogyha valaki veszi a fáradtságot, és a honlap archívumából kikeresi a 2011. április 22.-i „Értelem vagy érzelem? – Döntsön a lélek!” című írást, akkor a cikkhez illusztrációként csatolt, meztelen felsőtestű hús-vér nőt ábrázoló fényképpel találja magát szembe az olvasó, akinek mellét csak saját karja takarja el. Ami egy konzervatív honlapot illet, vonzó. Persze annak tudatában, hogy a portál a kiskorúakat is megszólítja, és a mellékelt facebook-os rajongói fényképek tanulsága szerint a portálnak kiskorú rajongói is vannak, már kevésbé az. Kritikai észrevételemet a moderátorok nem engedték ki, a főszerkeszőnek írott e-mail-emre „Pityóka” prüdériával vádolt, és hallani sem akart az inkriminált kép eltávolításáról. Nyilván Jakubinyi békepüspök-elvtársat sem zavarja a kép, legalábbis, ha minimum negyedannyiszor szegte meg a cölibátust, mint saját magyar népével szembeni kötelességeit.
Ezek után azon a szerkesztőség berkeiből kiszivárgott pletykán sem lepődik meg az ember, miszerint a hírportál a nyugati magyarság körében úgy gyűjt pénzadományt Böjte atya dévai ferences árvaházának, hogy százalékot von belőle saját magának. Persze szigorúan csak annyit, hogy azért a moderátori munka fizetésére ne teljen belőle Pityókának. És ennek az erkölcsi színvonalnak a tudatában csodálkozunk, ha idén már kizárólag az RMDSZ-nek a riválist gyalázó politikai hirdetését teszi ki a hírportál?

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség nevében

VKF-5

2012 12.03.