A lengyel külügyminiszter németbérenc és hazaáruló!


Mirajtunk, magyarokon kívül talán a lengyelek az egyetlenek Európában, akik a Szabadságért annyit ontották vérüket évszázadokon át. Felemelő és egyben példamutató volt végignézni a Katyn című filmben, ahogy a lengyelek egyformán utasították vissza a németek, majd az oroszok hazugságait a lengyel tragédiát illetően.
Nemrégiben megjelent „Készülő német katonai agresszió Kelet-Közép Európa ellen?” című írásunkban feltártuk, milyen sötét információk birtokába jutottunk arra vonatkozólag, hogy a német és a francia vezérkar titokban a nagy brüsszeli birodalom létrehozásán fáradozik, Európa katonai leigázására készül, és csak a francia kormány jóváhagyására várnak (remélhetőleg még most is és örökké várnak rá), a németét már megszerezték. A történelem ismétli önmagát.
Nos, és ebben a helyzetben, amikor épphogy csak megszáradtak a századok vérzivatarai által megáztatott Lengyelország foltjai, amikor a német politikusok megint nyíltan beszélnek az európai birodalomról, amikor a német katonák titokban újra hódítani készülnek, akkor épp a lengyel külügyminiszter bábáskodásával 11 ország külügyminisztere összeül Varsóban, és hitet tesznek az európai közös külügy, közös pénzügy, közös hadügy mellett. „Nagy Britannia hamis tudattal él... az önök érdeke Európában van. Eljött a legfőbb ideje a cselekvésnek” – ezekkel a szavakkal ostorozta a múlt hónap végén a függetlenségpárti, euszkeptikus és különutaskodó briteket Radek Sikorski lengyel külügyminiszter a Global Horizonts konferencián. A valamikor Oxfordban tanult, s sokáig Londonban élt Sikorski, aki határozottabb szerepvállalásra szólította szigetországi kollégáit.
A lengyel külügyminiszter tavaly decemberben is hitet tett a német vezetésű föderális Európa mellett, kijelentve: „kevésbé félek Németország erejétől, mint annak tétlenségétől … jelen pillanatban nem a terrorizmus, a német tankok, vagy az Oroszország által az EU szomszédságába telepíteni kívánt rakéták jelentik a legnagyobb biztonságpolitikai kihívást Lengyelország számára, hanem az euróövezet összeomlása”. Jarosław Kaczynski és pártja, a Jog és Igazságosság (PiS) bizalmatlansági indítványt kezdeményezett és feljelentést helyezett Sikorski ellen kilátásba kijelentéseiért, véleményük szerint ugyanis beszédével elárulta Lengyelország érdekeit és szuverenitását. Németországnak a „negyedik birodalom” kiépítésében segédkezik, Lengyelországot pedig ismét gyarmati sorba döntené.
A Jog és Igazságosság pártjának és elnökének álláspontját teljes mértékben osztja Testületünk is, Radek Sikorski egy hazaáruló. Eddig azt hittük, hogy csak nálunk kerülhetnek kormányrúdhoz sehonnai bitang emberek, de tévedtünk. Úgy tűnik, a lengyeleknek is meg kell tisztítani saját elitjük sorait, akárcsak nekünk, ha nem akar saját múltját megcsúfolva, egy kiépülő német-francia birodalomnak immár nem csupán alkatrészévé, de annak élcsatlósává süllyedni.
Ugyanakkor tudniuk kell azt is, hogy itt Kelet-közép Európában mi voltunk és lehetünk most is a lengyelek egyetlen szövetségese. A lengyelek a 19. századtól hittek abban, hogy az orosz és német elnyomás ellen valamennyi kelet-közép-európai néppel összefoghatnak, azonban erre a 20 század rácáfolt. A tótok Hitler és Sztálin szövetségeseként hátbatámadták „szláv testvéreiket”, Románia pedig, amellyel Lengyelország még a 20-as években a szovjet veszély okán szövetségi szerződést kötött, megszegve szövetségi kötelezettségeit, 1939-ben magára hagyta Lengyelországot, akárcsak Churchill Nagy-Britanniája vagy Franciaország, amelyek minden segítséget megígértek a lengyeleknek, aztán egy puskalövést sem dörrentettek el a németekkel szemben. Egyedül mi nyújtottunk katonai segítséget, a Rongyos Gárda háromezer fős légiót küldött a lengyeleknek a németek ellenében. És amíg Horthy Magyarországán nemcsak kultúrálisan, hanem politikailag is virágzott a lengyel emigráció, addig a román kormány a területükre menekülő lengyel kormányt és lengyel katonákat internálta, mint valami bűnözőket vagy hadifoglyokat. 1944-ben Beck lengyel külügyminisztert egy duna-deltai munkatáborban egy büntetésből odahurcolt magyar pap temette el. A történelem megtanította, ki Lengyelország ellensége, az Magyarországnak sem lehet igazi barátja, és fordítva sem. Sikorski saját hazájának az ellensége, így a mienknek is egyben.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának állásfoglalása

2012 10. 19.