A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokának nyilatkozata az EMI-táborral kapcsolatos rémhírterjesztéssel kapcsolatosan


Tudomásunkra jutott, hogy egyesek a mi testületünk nevében videót tettek fel az internetre azon a címen, hogy az idei Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) táborában katonai kiképzést tartunk „Erdély felszabadítása céljából”. Távol áll tőlünk, hogy belső ügyeinket kiteregessük, de mivel az internetre felkerült felvétellel testületünket kevertek hírbe, szükségesnek érezzük az alábbi nyilatkozat megtételét:
1. A feltett felvételen valóban személyem látszik, amint a Csonka-Haza egyik lőterén lövészetet oktatok. Azonban Csonka-Magyarországon a hatályos magyar törvények szerint lőtéren lőoktatásban részesülni minden magyar állampolgárnak joga, aki beiratkozik valamely lövészettel foglalkozó sportegyletbe, és a lőtérhasználat szabályait betartja. Tekintve, hogy lövészetvezetői vizsgával rendelkezem, a szóban forgó felvételen látottak semmiféle törvénysértést nem valósítanak meg. 2. A felvételen szereplő név és cím, amelyen keresztül állítólag ilyen jellegű kiképzésre az EMI-táborban jelentkezni lehetett volna, számunkra teljesen ismeretlen.
3. Bár a felvétel rólunk készült, nekünk semmilyen ilyen jellegű felvétel nincs a birtokunkban, egyszerűen mert nem szoktunk magunkról, illetve tevékenységünkről felvételeket készíteni. Viszont tavaly ősszel jónéhány tagunktól meg kellett válnunk, többek között azért, mert szoros kapcsolatba kerültek a Duna-gate ügyben is szerepet játszott, BM-es múlttal rendelkező Horváth József által vezetett „Nemzeti Őrsereg” nevű testülettel. Tekintettel arra, hogy a „Nemzeti Őrsereg” erős Jobbik iránt elkötelezett politikai irányvonalat folytat, illetve a vezetőjük BM-es múltjából kifolyólag is, nevezett szervezettel való mindennemű további kapcsolattartást szervezetünknek a pártok felett álló összmagyar ügyet képviselő szellemiségével összeegyeztethetetlennek találtuk, és mivel szóban forgó volt tagjaink többszöri figyelmeztetés ellenére a „Nemzeti Őrsereggel” intenzíven együttműködtek, és tudomásunk szerint együttműködnek a mai napig, kénytelenek voltunk testületünkből elbocsátani őket. Amíg tagjaink voltak, korábban közülük néhány engedélyt kért, hogy tevékenységeinkről felvételeket készíthessen. Én annak idején ezt az engedélyt jóhiszeműen megadtam, az esetből mára tanultunk. Amikor szóban forgó volt tagjainktól megváltunk, a készült felvételeket magukkal vitték, így a szóban forgó felvétel forrása is csak és kizárólag tőlük eredhet.
4. A szóban forgó felvételeknek az említett volt-tagjainktól való eredeztetése mellett még egy érv szól. Testületünk, a Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség a kezdetektől egészen tavalyig védte az EMI nyári táborát. Idén először azonban nem így történt, hanem az említett „Nemzeti Őrsereg” látta el ezt a feladatot, kötelékükben a tavaly ősszel kizárt tagjainkkal. Bár az EMI elnöke, Sóós Sándor, idén is jól kipróbált testületünkre kívánta volna rábízni az idei tábor rendfenntartását, egyik szóbanforgó, tavaly ősszel elbocsátott tagunk, akit nem kívánunk néven nevezni, több EMI vezetővel is szoros kapcsolatot épített ki, meggyőzte őket, hogy az idén a „Nemzeti Őrsereget” vegye át tőlünk az EMI-tábor őrzését. Az idei tábor szervezésekor az EMI vezetésében belül, tudomásunk szerint, parázs vita alakult ki a két szervezet igénybevételét illetően, ami azzal a kompromisszumos megegyezéssel zárult, hogy a tábor védelmét a két szervezet együtt biztosítsa. Testületünk szellemével viszont az előbbi pontban részletezett okok miatt összeegyeztethetetlennek találtuk a „Nemzeti Őrsereg” nevű szervezettel való bárminemű nyilvános közös szereplést, ezért Sóós Sándorék egyébként sok év után is megtisztelő felkérését kénytelenek voltunk az idén visszautasítani. Ugyanaz a volt tagunk, akit ismételten nem kívánunk megnevezni, könnyen gyanúsítható a testületünket kompromittáló szövegkörnyezetbe helyező felvételeknek az internetre történő feltételével. Egyrészt, mert ezzel a „Nemzeti Őrsereg” által riválisként tekintett szervezetünkre felhívhatják a román hattóságok figyelmét; másrészt abból adódóan, hogy az EMI-tábor őrzését idén a „Nemzeti Őrsereg” látta el, azon táborlakók előtt, akik esetleg militaristább beállítottságúak, a mi testületünk nevével és a rólunk készített felvétellel a „Nemzeti Őrsereg” számára kívánhattak burkolt reklámot csapni, harmadrészt mert a megnevezni nem kívánt volt tagunkra jellemzőek voltak az ilyen konspiratív módszerek. (Egyébként a fentiek fényében Sóós Sándoréknak nem ártana elgondolkodni azon, hogy a jövőben együttműködnek-e a Nemzeti Őrsereggel, de ebbe természetesen nincs jogunk beleszólni).
5. Nem tagadjuk, sőt büszkén vállaljuk, hogy testületünk a történelmi igazság és a történelmi jogok maradéktalan érvényesülésének, így az Erdélyt is magában foglaló ezeréves Magyarország politikai újraegyesítésének az eszméje alapján áll. De mindennek megvalósításához testületünk legjobb és leghazafiasabb erőfeszítése is kevés lesz mindaddig, amíg a hivatalos magyar kormányzat hazafiatlan politikai hozzáállása nem változik, és ezt a gondolatot magáévá nem teszi. Emiatt tartanánk jelenleg értelmetlennek, hogy ilyen jellegű célból nyilvános toborzást végezzünk, de azért is, mert mi tagtoborzásainkat nem nyilvánosan végezzük.

2010. augusztus 19.
A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.