Orbán Nagy-Magyarországos vizet prédikál, miközben kisantantbarát bort iszik! – Lefűrészelt munkácsi Turul-szobor, katasztrofális állapotban harcoló ukrán hadsereg


Múlt hónapban a munkácsi betolakodó ukrán városi tanács eltávolította a várban lévő Turul-szobrot, hogy helyére az ukrán nemzeti címert, a háromágú szigonynak állítson szobrot, melynek ott semmi keresnivalója! A külügy, mivel most ez Putyin érdekeivel összeegyeztethető, bekérette a budapesti ukrán nagykövetet, de egyéb érdemi dolog nem történt hivatalos magyar részről az ügyben. ellenben még ezt a kis semmit is sikerült semmissé tenni azzal, hogy köztársasági elnökünk, a honvesztő Károlyi Mihály sokadik közjogi és szellemi utóda, Novák Katalin Kijevbe utazott, és kijelentette, hogy Oroszország az "agresszor", Ukrajna pedig a "megtámadott fél". Miért? Csak mert Oroszország fegyverrel veszi el Ukrajnától, amit a Szovjetunió idején fegyver nélkül megkapott Oroszországtól? Kedves Katalin, tájékoztatjuk, az a történelmi igazság, hogy az a terület, amelyért most a háború folyik, a történeti elsőség alapján nem illeti sem Ukrajnát, sem Oroszországot! Ez a terület, amit Krímnek és "Novo Rusznak" hívnak, eredetileg tatár és török terület volt, Nagy Katalin cárnő foglalta el a török birodalomtól, és az ott élő törökök és tatárok nagy részét kiirtotta, helyükbe szlávokat telepített, oroszokat és ukránokat. Most pedig a Nagy Katalin által odatelepített szlávok – oroszok és ukránok – egymás torkának estek, és irtják egymást!
Orbán Viktor pedig Nagy-Magyarországos sállal posztolta magát Dzsudzsák búcsúmeccsén, amiből persze a globalista világtól kezdve a kisantant országokon át a csicskabaloldalig mindenki hatalmas skandallumot csapott. Az Orbán-fanok pedig egyenesen már majdnem készülődő országgyarapítóként ünnepelték. Nekünk székely-magyar nemzetőröknek, akik már akkor is Nagy-Magyarországos szimbólumokat hordtunk, amikor Orbán még pártjával kivonult a parlamenti trianoni megemlékezésről, erős kétségeink voltak a hordott sál őszintesége tekintetében. Meglátásunk szerint csak az elszakított területekről akar szavazatokat besöpörni ezzel a megnyílvánulással, de tettei mást mutattak például akkor, amikor 1999-ben visszautasította Bill Clinton kérését Szerbia szárazföldi megtámadására, ahelyett, hogy a Délvidék visszacsatolását kérte volna cserébe, vagy amikor ígéretét megszegve a Fidesz megszavazta Románia NATO- és EU-csatlakozását (a 2002-es Orban-Nastase paktumról és a román "Új-Hamburg projekthez" való hozzáállásáról nem is beszélve). Aztán jött a hidegzuhany. és ahogy Novák kijevi látogatásával lényegében semmissé tette abudapesti ukrán nagykövet behívását, úgy Orbán is semmissé tette Nagy-Magyarországos sálját: alig egy héttel később a megszállt Kassán rendezett V4-es találkozón szó nélkül hagyta, hogy a tót külügyminiszter tót sálat akasszon a nyakába, majd csatlakozott az összatákolt "Nagy-Ukrajna" területi integritása mellett kiálló nyilatkozathoz. Orbán Nagy-Magyarországos vizet prédikál, miközben kisantantbarát bort iszik! minket, székely-magyar Nemzetőröket, akik komolyan valljuk a magyar Irredentizmus és sovinizmus programját, a kizárólag magyar nyelvű és államiságú Kárpátmedence megteremtését, és egész életünket ennek az eszmének áldozzuk, vérig sért Orbánnak a képmutató, álszent, szavazatszerzésen kívűl egyéb célt nem szolgáló nagymagyarországoskodása, mert ez devalválja a jelképet, és minket, igazi magyar irredentákat is egy kalap alá vesznek Orbánnal.
Pedig ha valaha, akkor éppen most lehetne a Rongyos Gárda mintájára diverzáns akciókat indítani Kárpátalján az ukrán uralom ellen. Folyamatosan halljuk a híreket az ukránok ellen harcoló orosz hadsereg állapotáról. Nos, ami híreket hallunk, és azt köbre emeljük, akkor megkapjuk az ukrán hadsereg állapotát, ugyanis az ukrán hadseregbe kényszerbesorozott kárpátaljai tagjaink beszámoltak róla. Az ukránok tömegesen hullanak, mint a legyek, a külföldi zsoldosokat hűtővagonokba, sajátjaikatt tömegsírba lapátolják. Az ukrán hadsereg katonáinak nemhogy felszerelés, de élelem is alig jut. Hogy ne haljanak éhen, a kevés lőszerükkel fácánra és nyulakra vadásznak. A szülők a frontra viszik az élelmiszert fiaiknak, a falvakba pedig az ukrán hadsereg a besorozottak listáját lobogtatva rendez az ukrán hadsereg "gyűjtést", hogy a katonáknak legyen felszerelésük (amire ha a hozzátartozó nem fizet, akkor megütheti a bokáját). A hátországba nemcsak az utcákat, országutakat, de még az erdei ösvényeket is a hadsereg toborzótisztjei járják, és ha katonakorú férfit látnak, azonnal besorozzák. A nyugati fegyverszállítmányok sokkal nagyobb hányadát, kb. 60-80%-át semmisítik meg az orosz rakétatámadások. Persze ellenérvként fel lehet hozni az oroszok csúfos harkovi futását meg a herszoni kivonulást – utóbbi az orosz közvéleményt nem is nagyon érintette, mivel az oroszok jelentéktelen városnak tartják – de hát az ukrán hadsereg összlétszáma még mindig legalább kétszerese a "különleges műveletben" résztvevő oroszokénak. Úgyhogy most az ukránok nem igazán tudnának mit kezdeni Kárpátalján magyar diverzánsakciókkal.
De még visszatérve Orbán személyére egy apróság erejéig, nyáron volt egy levélváltása a korábbi lengyel külügyminiszterrel, Radek Sikorsksival Orbán Putyinbarátsága okán. Sikorski viszontválaszában – melyet Orbán már válasz nélkül hagyott – a Csonka-ország területén történő fegyverszállítási tilalomra utalva a következő szemrehányó megjegyzéssel zárta: "Vajon büszke lenne rád népeink közös hőse, Bem József, ha akkor blokkoltad volna a Magyarországon keresztül történő fegyverszállítást, amikor ő Lengyelország oldalán az oroszokkal harcolt?" Nos kedves Sikorski úr, vagy elvtárs, akinek a felmenője ellen a második világháború alatt azért követett el merényletet az angol titkosszolgálat , mert a katyini vérengzés hatásárra oda jutott, hogy a nácikkal kell tárgyalni Lengyelország helyreállításáról, felhívjuk szíves figyelmét, hogy Bem apó a létrehozandó Lengyelországnak Fekete-tengeri kijáratot álmodott, tehát elképzelései szerint Ukrajna és/vagy Románia nem is létezett volna független államként. Úgyhogy ha a részben a mi, illetve az Ön Hazájának területéből összetákolt Nagy-Ukrajna melletti kiállással akar volt kollégájának, Orbán Viktornak példálózni, akkor ehhez hivatkozási alapul legyen szíves keresni egy másik történelmi személyiséget, mert a mi, székelyek Bem Apójának erre való felhasználása durva történelemhamisítás!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemnzetőrség
Dühös románszakértője

2022 11. 27.