12 év kormányzás eredménye: trianoni demarkációs vonalakon kívül és belül ELÉGTELEN! – A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának állásfoglalása


Idén áprilisban negyedszer is kétharmaddal nyert a gulyáskapitalista NER-rendszer. Távol álljék tőlünk, hogy a magyarllenes gyurcsányista-ellenzéket bármilyen formában visszasíjuk, de legalább a negyedik kétharmadtól megóvhatott volna minket az Ég.
A gulysákommunizmusnak az volt a lényege, hogy bizonyos relatíve társadalmi stabilitásért és jóléti morzsákért cserébe be kellett fognia a társadalom pofáját. A gulyáskapitalizmus alkuja pedig abban állt, hogy ugyanezekért a morzsákért cserébe a polgárok szemet hunynak a NER lovagok gátlástalan hatalom- és vagyongyarapítása felett.
Azonban jött a COVID meg az orosz-ukrán háború, és a törvényesített vagyongyarapodások (legalizált lopások) miatt nem maradt elég tartalékja a rendszernek, hogy kihúzza magát a szarból. 12 év kormányzás után Magyarország kormánya lényegében továbbra sem tud mással dicsekedni, minthogy ők annyival jobbak Gyurcsánynál, mint amennyivel Kádár is jobb volt Rákosinál. Igen, Rákosival szemben például Kádár is kétharmaddal nyert volna egy demokratikus választáson. A nagy társadalmi csoportok közül lényegében csak az orvosok bérét rendezték úgy-ahogy, de azt is komoly társadalmi nyomás és orvos-elvándorlás kényszerítette ki. Honvédeink és rendőreink megalázó fizetésért, nettó 260 ezer nettóért védik a migráns bűnbandáktól a trianoni demarkációs vonalakat. De még a rendvédelmi dolgozók is többet visznek haza, mint a tanárok: ők 160 ezer nettó fizetést visznek haza, ami az éhenhaláshoz sem elég. Úgyhogy van erkölcsi alapja a rendszerrecsegtető tüntetéscunamijuknak, mégha jónéhányan közülük nemcsak a pofátlanul alacsony bér okán tüntetnek, hanem a balliberális gyomruknak egyáltalán nem megfelelő Nemzeti Alaptanterv bizonyos elemei ellen is.
A gazdasági növekedésről szóló statisztikai adatok kozmetikázottak, valójában a magyar kisvállalkozásokat hátrányba hozó, adókedvezménnyel idecsábított főleg német és távol-keleti multik összeszerelőüzemei maradtunk, ezek adják a statisztikák GDP-növekedését. Tagadhatatlan, hogy a 2010-es évek vége felé lecsökkent a munkanélküliség és elindult egy bérkonjunktúra. Ez azonban nem a gazdaság javuló teljesítőképességének volt köszönhető, hanem annak, hogy a gyucsányi rémuralom idején elindult kivándorlási hullám tíz év alatt elérte tetőpontját, ami a munkaerőpiacon a munkaerőfelesleget munkaerőhiányba billentette át. Jól mutatja ez az a tény is, hogy a versenyszférában a fizetések legnagyobb része még ma is csak részben fehér, de részben fekete, vagy legalábbis szürke jövedelem, minimálbérre bejelentve.
A gulyáskapitalista NER eme "jóléti vívmánya" részben erre az kivándorlásból adódó munkaerőhiány, és a részben fekete-szürke jövedelmek kettősére épült, melynek kétes értékét a háború nyomán beindult energiaárak és infláció már most elkezdte felemészteni.
A viszonylagos jóléti vívmányok másik alapja az orosz olcsó kőolaj és földgáz volt, és a gulyáskapitalista NER-rendszer erre építette gazdaság- és társadalompolitikáját. Ugyan az orosz gáz és kőolaj a háború ellenére továbbra is érkezik, de immár egyre kevésbé lesz olcsó.
Azt persze egyáltalán nem tagadhatjuk, hogy Orbán ne akarta volna "diverzifikálni" (több lábra állítani) a magyar energiaellátást: próbált Romániától is gázt szerezni, szerencsére a románok zárkóztak el egy ilyen üzlet elől (Mily "meglepő", a balliberális oldalnak semmi kifogása nem volt Orbánék eme tervével kapcsolatban, de az orosz gázfüggőség miatt nagyon aggódnak).
Ahogy a Románia jelentőségét hozzánk képest behozhatatlan előnybe hozó "Új Hamburg" projektet sem az Orbán kormány akadályozta meg, hanem egy török logisztikai cég, az Ecol által indított Kína-Oroszország-Ukrajna-Magyarország menetrendszerű tehervonatjárat. Viszont most az orosz-ukrán háború miatt leállt a tehervonat-forgalom, és a románok egészen biztosan leporolták az "Új Hamburgot", és valószínű, Orbánéknak most sem a megakadályozás, hanem az üzletbe való beszállás lesz a rá adott válaszuk. Az köztudott, hogy a román gázvásárlás hazaáruló ötletéről még most sem mondtak le. Orbánék attól a Romániától szeretnék függővé tenni a magyar gazdaságot, amelyik nemhogy nem adta vissza Erdélyt, de az elszakított nemzetrészeket minden eszközzel elsorvasztani igyekszik: a revízió alternatívájaként felkínált autonómia sehol, Dan Tanasa sorra nyeri a magyarellenes székelyföldi pereit, nemhogy a kolozsvári magyar tudományegyetemet nem hozták létre, nemhogy a marosvásárhelyi magyar orvosképzést sorvasztják tovább, de a marosvásárhelyi katolikus Rákóczi gimnáziumot sem tudták újra megalapítani, Nagyváradon is egy önálló magyar középiskola különválását akadályozták meg román "társintézményétől". Mindeközben az Alföldön továbbra is zavartalanul folyik a román, a Dunántúlon a tót és német etnikai térnyerés, a pénztelen magyar adja el ingatlanait az idegennek, a magyar szegénység miatt pedig vidéken virágzik a csicskáztatás rabszolgaintézménye.
Az Orbán-kormány a hazaáruló 91-es s alapszerződés szellemében továbbra is kiáll a rablószomszéd Ukrajna "területi sérthetetlensége mellett", ám a kárpátaljai magyarokon, akik közül többen akaratukon kívül az őket megszállva tartó és elnyomó Ukrajna hőseivé váltak, semmit nem segít. Ugyanakkor a kormány bőkezűen támogatja a Boszniai Szerb Köztársaság hadseregének építését, amiért Belgrádban ki is tüntették Orbánt déli rablószomszédaink.
Talán sovány vigasz lenne, hogy a kormány ezzel párhuzamosan a magyar haderőt és a magyar hadipart is elkezdte újraépíteni. Ezen azonban nem csak a szerződés állomány már említett alacsony bére a szépségfolt, és nemcsak az, hogy a kormány akínálkozó történelmi alkalmat, nevezetesen az ukrán hadsereg lekötöttségét nem használta ki Kárpátalja felszabadítására. Hanem az is, hogy az önmagában kétségtelenül örvendetes grandiózus hadipari beruházásokat nagyrészt német befektetők végzik. Márpedig, tekintve, hogy a német-magyar viszony sem a múltban, sem a jelenben nem túl rózsás, pont a német tőkére építeni a magyar haderőfejlesztést kiszolgáló honi hadipar megteremtését súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat rejt magában.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoksága

2022 10.10.