Önkormányzati választások Erdélyben: egy gyilkosság és egy magyarverés!


„A 22 éves rmdsz-es agymosásnak, annak a politikának, hogy merjünk kicsik lenni, nehogy kérni merjük a jogainkat, mert megharagszik a minket befogadó román nép, hiszen köszönjük meg, hogy ehetünk a román kenyérből, és nem küldenek mindnyájunkat Magyarországra, meglett az eredménye. A sok bunkó, birkaagyú erdélyi magyar megszavazta az udemerét. Örülhet Ponta és antonescu, folytathatják továbbra is a magyarság eltüntetésére indított politikájukat, a magyarság már nem kér egyebet, csak azt, hogy a kötél mellé adjanak egy szappant is, hogy a hurok gyorsabban szoruljon meg a nyakukon, hogy ne szenvedjenek sokat haláluk előtt” – így kommentálta egy internetes hozzászóló az erdélyi önkormányzati választások eredményeit. Jóllehet szín igaz amit írt a neptunista alakulatról, és legtöbb embert a jobb- és nemzeti oldalon a sziromlevelűek kétes sikere foglalkoztatta, a pro- és kontra vélemények mellett elsikkadt két pártembert érintő, de pártok felett álló eset.
Az egyik Kolozsváron történt, ahol az önkormányzati választások napján az RMDSZ egyik alkalmazottját, egy hölgyet fényes nappal megvertek az oláhok az utcán, mert telefonján magyarul beszélt. Ha a sziromlevelűek egyik csúcsvezetője lett volna, vagy valamelyik Buntához hasonló polgármestere, talán nem is sajnáltam volna, de a párt kisemberei között még bőven lehetnek becsületesek. A másik eset a nagy rivális tűlevelűek egyik emberével történt Nagybaconban, ahol az MPP listavezetője otthonába hívott két rendőr ismerősét, akiknek a pisztolyával „véletlen” főbe lőtte magát.
Tisztelt Magyar politikusok, magyar kormány! Ezen önkormányzati választás során magyar vér folyt, magyar vért bántalmaztak. Tudják mit jelent ez? A románok üzentek, hogy nyílt háborút indítottak ellenünk. A választási eredmények sajtókommentálása mellett nem jutott volna egy kis idő és erő arra, hogy ezzel is foglakozzanak? Annyira sajnálták volna a tollat és nyelvet arra koptatni, hogy a magyar egyházakkal karöltve egy tiltakozó nyilatkozatot tegyenek közzé az Erdélyben is terjedő magyarellenesség elítélésére, úgy ahogy azt Schweitzel József volt főrabbit ért esetet követően megtették? Talán holnap már magyarokat akasztanak vagy lőnek Hazánk keleti felében, és maguk még akkor is a jószomszédi viszony és stratégiai partnerség felett fognak aggodalmaskodni?
Hogy helybe kit miért választottak polgármesternek, azt nem tudjuk, és nem is érdekel minket. Mivel a három közül egyik pártban sem hiszünk, és hitünk szerint az erdélyi magyarság megmenekülését és felemelkedését nem lehet pártpolitikára építeni, önmagában nem is tartjuk lényeges kérdésnek, melyik párt nyert. Viszont a fejlett világban elterjedt angolszász típusú kereskedelmi-kampánydemokrácia fő negatív jellemvonása a félrevezetés. Így abból a szempontból igenis fontosnak tartjuk a választási eredményeket, hogy milyen a választó nép hangulata, és ezért melyik párt marhaságait eszi meg, és az adott választói magatartás indikátorként milyen pillanatnyi életérzésre vezethető vissza. A szórvány esete nyilvánvaló: mint mindig, ezúttal is bevette az RMDSZ dumáját az „egység” és ezáltal a „magyar érdekképviselet” elvesztésének a veszélyéről, amire a nyíltabban magyarellenessé váló román politika csak rásegített. Viszont a kollaboráns sziromlevelűek a Székelyföldön is növelték a megszerezett mandátumukat 2008-hoz képest. Vagyis erre a sziromlevelű kampánystratégiára a jelenlegi helyzetben ott is fogékonyabbá váltak az emberek. Ez az életérzés pedig egy dolgot árul el: az erdélyi magyarság – a megadott könnyített honosítás dacára – most is egyedül érzi magát. 22 év elteltével most sem érzi azt, hogy a magyar állam kiállna érte. Joggal szidjuk az RMDSZ-t kollaboráns politikájukért, de ha 90 óta a magyar állam az elszakított magyarság körében közösségépítő faktorként jelent volna meg, mögötte horribilis összegekkel, akkor az RMDSZ neptunjai labdába sem rúghattak volna. De ehhez nem volt, és ma sincs meg a magyar állam részéről sem az akarat, sem a továbbra is vállalt államadósság-szolgálat miatt a pénzügyi lehetőség. 22 év óta – árnyalatnyi különbségekkel – a magyarországi kormányok – akárcsak a kezükön lévő országrész népét – az elszakított magyarokat is sorsukra hagyták és lényegében hagyják ma is. És ezt a választás eredményeit tálaló sajtóban a rövidhírek közé szorult gyilkossággyanús fegyverhasználat és magyarverés csak megerősíti. Tehát az elcsatolt magyarok, így az erdélyiek is sorsukra vannak hagyva, és ha mást nem, ezt világosan érzik. Ezért abba kapaszkodnak, amibe tudnak. A jelen erdélyi magyar választási eredmények a Csonkaország elsikkasztott rendszerváltására vezethető vissza.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának állásfoglalása

2012 06. 18.