Honlapunk újra működik! – szózat olvasóinkhoz


Kedves olvasóink!

Mint észrevették, honlapunk cirka nyolc és fél hónapig nem üzemelt. Gondolatnánk titkosszolgálati háttérerők beavatkozására állította félre a szolgáltató a honlapot, hiszen eltűnésünk után másfél hónappal kitört az az orosz-ukrán proxiháború a NATO-val, ami azóta is talány, hogy a harmadik világháború előszobája-e, vagy már maga a világháború, csak még nem hívjuk annak. Nos, üzemszünetünknek sokkal prózaibb oka volt: oly mértékben szegényedtünk el, hogy eddig nem tudtuk fizetni a szolgáltatónak. Lett volna rá keretünk, de az más, sokkal fontosabb dologra kellett – hogy mire, az nem publikus.
Időnk hiányában egyelőre ezt az egyetlen írásunkat tesszük közzé, de terveink szerint hamarosan (egy hét múlva) több új írással is jelentkezünk. Az eltelt nyolc hónapban több írásunk is keletkezett, melyek nem jelenhettek meg, s már nem is fognak, mert elvesztették aktualitásukat, de több olyan is, ami most is érvényes, és közzé fogjuk tenni, és teljesen újak is (terveink szerint egy hét múlva).
Szóval most újraindítottuk a honlapot, mert hosszú idő után anyagilag egy kicsit fellélekezhettünk. Viszont egyáltalán nem lélekezhettünk fel az azóta történt események okán. Eljött az általunk már oly rég óta jósolt világháború, vagy annak bűzös-véres előfuvallata, melynek megjóslásáért jobb esetben is kinevettek minket, mint fantasztákat, ha éppen nem mindjárt provokátorokat, bomlasztó ügynököket láttak bennünk "sajátjaink". Most itt a senki által el nem hitt háború a maga véres trianoni rögvalóságában, mely bár Hazánk elszakított északkeleti szegletét is érinti, nemzeti dicsőséget még nem hozott nekünk, csak rongyokat és szegénységet, és jó ha megússzuk kormányunk és a nagyobbrészt közömbös csonkahoni lakosság által cserbenhagyott kárpátaljai testvéreink könnyeivel, és holnap nem kell gyászbaboruljon az egész alvó ország és Nemzet tömegesen elvesztett halottjait siratva!
A "nagy hal megeszi a kis halat" marxista közhelyének megfelelően az angolszász pénzvilág nagy halának feneketlen étvágya elérkezettnek látta az időt, hogy nekikezdjen felfalni a nála kisebb, de "táplálékban" (értsd nyersanyagokban) gazdag orosz nagyhalat. Ennek érdekében csalinak bedobta a lengyel, magyar és orosz területekből összerabolt, és 1990 előtt önálló államként sose létezett Ukrajnát, mely az angolszász pénz- és politikavilág felbujtására sosem létezett területén euro-atlanti integrációval egybekötött nemzetépítésbe kezdett az általa elnyomott orosz, magyar és lengyel nemzetrészek rovására.
A csalit az orosz hal bekapta, így most az első világégés állóháborús lövészárkait idéző iszapbirkózás alakult ki északkeleti rablószomszédunk területén, amelybe mindkét birkózó fél – az ukránoknak nyújtott nagyszabású, de felemás NATO-támogatás ellenére – a végkimerülés határán áll. A Föld nevű bolygó, Vörösmarty szavaival "e keserű csillag" a maga élővilágával, és rajta az egész emberi civilizációval szinte megállíthatatlanul robogni látszik a megsemmisülést jelentő szakadék felé. Az újdonsült brit miniszterelnökasszony – Kreml-beli kollégáin is túllicitálva – nyíltan, szemrebbenés nélkül bejelentette, hogy kész megnyomni a földi életet a nukleáris haláltól elválasztó piros gombot. A Balti-tenger mélyén fekvő gázvezetékeket rejtélyes kezek robbantgattják, a demens vénember helyett mások által irányított USA és a csicskájává züllesztett nagy schengeni birodalom pénzt időt és energiát nem sajnálva esztelenül önti a halált az ukrán frontra, és ukrán egyenruhába bújtatott zsoldosaikkal a felerészt már elesett, felerészt luxus terepjáróikon nyugatra menekült katonakorú ukrán férfiak helyett is harcolnak az "ukrán szabadságért", de mindenekelőtt a konkurens posztszovjet birodalom feletti végső győzelemért, és egy szűk pénzügyi kör feneketlen étvágyának jóllakatásáért. A baltiak, finnek, svédek orosz vért akarnak inni, nemkülönben az ikertestvére haláláért személyes bosszúnak saját kézi vezérléssel irányított Hazáját sajtóját és Népét alárendelő lengyel pártelnök, akinél az oroszellenesség már rég nem stratégia, hanem irracionális hitháború, és szinte már Ady "Mesebeli Jánosához" hasonló elvakultsággal kész harcba indulni a nemlétező "királylányért", és amúgy alapvetően pragmatikus lengyel testvéreinket odáig fanatizálta, hogy aki nem velük van, az ellenük, fájó kimondani, de még mi magyarok is.
A konkurens, a történelemben több bukást és több felemelkedést túlélt, és 1990-ben megtépázott vodka és korbács birodalmának lakossága, mely posztszovjet nosztalgikus álomvilágában élve az utóbbi évtizedekben a múlt birodalmi "álmainak" eme két jeles attribútumából inkább csak a vodka májzsugorító áldásait élvezte, és a vodkásüveget jobbára a tv vagy telefonja előtt a fotelből ülve drukkolt a lebutított és az orosz állami propaganda által fényesre suvickolt háborús hírekben a sajátjainak; most hogy "idegenben" (vagy nekik nem is annyira "idegenben") többször megalázóan kikaptak, a részleges mozgósítás révén a korbácsot is kénytelen lesz szerencséjük megízlelni, amihez érthető módon már egyáltalán nem fűlik a foguk.
És sokunk közül, akik az antiglobalizmus és antisorosizmus örve alatt annyira hajlamosak elköteleződni Putyin oldalán, annak két dologra szeretnénk felhívni figyelmét: egyfelől, hogy ez a putyini Oroszország, akivel a rablószomszéd Románia, és 2014 óta főleg a rablószomszéd Ukrajna tagadhatatlanul közös ellenségünk, 2014-ig ugyanez a rablószomszéd Ukrajna, a közelmúltig a rablószomszéd Szlovákia patrónusa volt, és a szintén rablószomszéd Szerbia még most is a pincsikutyája. Másrészt akik annyira reménykednek a "kimeríthetetlen orosz erőforrásokban", "meg az Európára és Ukrajnára rövidesen ráköszöntő télben", azok ne tévesszék szem előtt, hogy Kína a BRICS országok gyenge láncszeme. Bármennyire is egy követ fúj most Peking Moszkvával, bármennyire veszi az olajat, bármennyire nem dollárban számolnak el, bármennyire közösen hadgyakorlatoznak, és bármennyire kiéleződött a tajvani konfliktus is, ne zárjuk ki egyáltalán, hogy mindez egy jól megrendezett színjáték része, melynek célja nem is a közvélemény megtévesztése, hanem Putyin félrevezetése. Könnyen lehet, hogy Kína egy egyeztetett színjáték keretében előadja a fő Amerika-eleneset, miközben Putyin meg az ukrajnai sorozatos kudarcai miatt kénytelen lesz egyre több erőt elvonni a kínai határról. És ha már a kínai határ jól meggyengült, akkor keletről és nyugatról közösen indul meg a NATO és Kína. Hisz a hatalmas orosz nyersanyagkincs, mely nagyobb, mint a többi világrészé összesen, tehát ez a színjáték megéri. Aki annyira bízik az "örök és megbonthatatlan" orosz-kínai barátságban, annak szólunk, hogy Kína van olyan "régi jóbarátja" Oroszországnak, mint nekünk, a tót a szerb, a román, vagy a többi rablószomszéd (de aki annyira hitetlenkedik, az győződjön meg az 1934-es lengyel-német megnemtámadási szerződés, majd az azt öt esztendővel később felülíró Molotov-Rippentrop-paktum "tartósságáról").
Na de ha egy ilyen Peking-Washington közös támadás megvalósulna, akkor aztán Putyinnak tényleg nem marad más, mint az atom. És akkor biztos be is veti. És ha beveti, akkor mindkét hadviselő féltől jön sorozatba a többi, egészen addig, amíg a 60 celziusfokra forrósodott földi légkör, majd a rákövetkező nukleáris tél több méter vastag rádióaktív hótakarójával egyszer s mindenkorra maga alá nem temet minden világhatalmi és világuralmi önzési vágyat az emberi civilizációval és a teljes élhető bioszférával együtt. Méghozzá annak örök keserű "bizonyságául", hogy a Deep State akaratát a világtörténelem folyamán soha semmi le nem tudta győzni és meg nem tudta állítani eddig, és ezután sem tudja, csak egyetlen dolog: az atomhalál.
Mi magyarok mindig tudtuk magunkról, hogy egyszerre vagyunk 15 millió fociszakértő és 15 millió szakpolitikus országa. Aztán betört a COVID, és egyből kiderült az is, hogy 15 millió bakteriológus és virológus országa is vagyunk. Most meg hogy kitört a háború, hirtelen 15 millió dandártábornok országa lettünk: nethuszárok a virtuális térben egész képzeletbeli seregtesteket sorakoztatnak fel a térképen, és döntik el előre a háború csatáit ki-ki a saját ízlése szerinti véleménybuborékjának kedves hadviselő fél javára, verbális szinten talán még kegyetlenebbül leszámolva egymással, mint a fronton a hús-vér hadakozó felek. Mindeközben a rezsicsökkentés fokozatos kilúgozása és az infláció együtt szép lassan felemészti az orbáni gulyáskapitalista NER-rendszer "jóléti vívmányait". Most abban reménykedünk, hogy az infantilis és degenerált Nyugat-Európára még rosszabb lesz a tél, és ha más nem, a "Wilkommens kultur" által tömegével beengedett migránsok fognak polgárháborút kirobbantani, és ezzel mind Ukrajnában Putyin, mind az itthoni fülkeszabadságharc rendszere időt nyer. de csak addig, amíg a várható polgárháború katonai leverése leköti a NATO erőit. De az USA és a britek minél hamarabb végezni fognak velük, mindent megtesznek a lázadások minél gyorsabb leveréséért.
És akkor jövünk mi, meg a többi Kelet-Európai ország. Ha Nyugat-Európa országaiba bevezetik a hadiállapotot, az amcsik és a britek nem fognak megállni a Lajtánál, bevonulnak ide is. És ne higgyük egy pillanatig se, hogy Orbán rendszere meg fog védeni minket, a komplett NER konzervatív patrióta irháját el fogja menekíteni egy gazdag harmadik világbeli országba. A NATO által a nyakunkra visszaültetett Gyurcsány és Gergényi-pribékjei pedig lelkiismeret-furdalás és válogatás nélkül fognak kiküldeni mindenkit az ukrán frontra, és a rezsitartozások és megnövekedett adósságok elengedése fejében lesz kit kiküldeni. Toroczkaiékkal együtt mi magunkra fogunk maradni az ellenállásban. De a harcot nem fogjuk akkor sem feladni, és amíg egy magyar is él, olyan magyar oázis szeretnénk lenni a nagy trianoni NATO-sivatag kellős közepén, mely sem semmiféle migráns veszélyre, sem globális összeesküvésekre, se egyéb ködös "északi civilizásció" és "fehér faj védelmére" való tekintettel nem hajlandó még ideiglenesen sem eltérni a fő céltól, hogy Nagy-Magyarországot újraegyesítsük! Még akkor se, ha ez az egyetlen magyar egy elsivatagosodott Földgolyón, űrszkafanderbe lesz kénytelen leélni keserves élete hátralevő részét! De mindazzal együtt, hogy a legrosszabbra készülünk, imádkozzunk, hogy mégis megtörténjen a csoda, és az emberiség még a nukleáris katasztrófa bekövetkezte előtt felébredjen ebből a "véres ájulásból", és újult erővel tudjunk menetelni a nagy magyar feltámadás felé!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György

2022 10.02.