A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának és a Nemzeti Történelemtanárok Társaságának Dúró Dóra, a "Mi Hazánk Mozgalom" országgyűlési képviselője számára eljuttatott országgyűlési határozati javaslata az Európa Parlamentnek a lengyel alkotmánybíróság legitimitását tagadó állásfoglalása elleni tiltakozásáról


Az Országgyűlést mélyen megdöbbentette és felháborította az Európa Parlamentnek 2021. október 21. hozott állásfoglalása, melyben a testület kinyilvánította, miszerint a Lengyel Alkotmánybíróság nem jogosult a lengyel alkotmány értelmezésére, és a lengyel bíróságoknak az uniós jogot előbbre valónak kell tekinteni a nemzeti törvényekhez képest. Az Országgyűlés számára, mely már eddig is aggodalommal tekintett az Európai Unió szervei részéről már évek óta egyre nyilvánvalóbb, a nemzeti szuverenitást semmibevevő "Európai Egyesült Államok" létrehozására irányuló lopakodó jogalkotására, olyan tragikus történelmi események szellemét idézi az Európa Parlamentnek ezen inkriminált állásfoglalása, mint Lengyelország XVIII. századi egymást követő háromszori felosztása, valamint a II. világháborút kirobbantó 1939 őszi náci-bolsevik közös agresszió. Tekintette arra, hogy Hazánkat, Magyarországot északi szomszédunkhoz, Lengyelországhoz nem pusztán történelmi sorsközösség, de ezeréves testvéri barátság köteléke is fűz, az Országgyűlés kötelességének érzi kinyilvánítani szolidaritását az inkriminált Európa Parlamenti határozat által meghurcolt Lengyel Nemzettel, ezért a következő határozatot hozza:

1§. Az Országgyűlés az ezeréves lengyel-magyar testvériség nevében kifejezi együttérzését Lengyelországgal, melynek szuverenitását az Európa Parlament nyíltan megtagadta, és a Lengyel Nép önérzetébe belegázolt!
2.§. Az Országgyűlés tiltakozik az Európa Parlamentnek 2021. október 21.-én Lengyelországra vonatkozó, a lengyel függetlenséget semmibevevő határozata ellen, és felszólítja a testület képviselőit, hogy ezen állásfoglalását haladéktalanul vonja vissza, és egy újabb állásfoglalásban kérjen bocsánatot Lengyelországtól!
3.§. Az Országgyűlés kinyilvánítja akaratát, hogy sem Magyarország, sem Lengyelország nem kíván többé sem "Protektorátussá", sem "Főkormányzósággá" sem német gauvá válni a jövőben, és a az ezeréves történelmi lengyel-magyar testvériség nevében határozottan visszautasít minden az Európai Unió szervei részéről a tagállamok szuverenitásának felszámolását célzó lopakodó és nyílt erőfeszítést, és a két ország a jövőben is együtt fog harcolni az "Európai Egyesült Államok" nevű Negyedik Birodalom megalapítására irányuló törekvések ellen!
4.§. Az Országgyűlés felkéri az Európa Parlamentbe a Fidesz Magyar Polgári Párt színeiben megválasztott képviselők csoportját, hogy ezen határozatot Lengyelország külügyminisztériumával egyeztetve az Európa Parlament ülésén felolvassa!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoksága

A Nemzeti Történelemtanárok Társaságának elnöksége 2021 10.23.