A román csak egy dologból ért: a géppisztolyból! – A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának nyílt levele Orbán Viktorhoz


Tisztelt miniszterelnök úr!

Gondolom értesült róla, hogy nemrégiben az ön névrokona, Ludovice Orban, a vezető román kormánypárt elnöke Székelyföldön kijelentette, hogy beruházásokkal változtatná meg a jelenleg is színmagyar Székelyföld etnikai arányait. Magyar részről nem történt semmi azonkívül, hogy a kollaboráns sziromlevelűek román miniszterelnök-helyettese, Kellemetlen Dudorka odamondott egy jót Orbannak megemlítve a Ceausescu-időszak betelepítési-beruházási politikáját. Aztán nem történt semmi, Dudorka köszöni szépen, azóta is kitűnően érzi magát a Dambrovita-parti bársonyszékében, esze ágában sem volt lemondani, ahogy kollaboráns pártjának sem kilépnie a román kormányból.
Pedig Orban kijelentése nem pusztán egy román nacionalista retorikai fogás volt, hanem mindennapi gyakorlat. Ha csak Székelyföldet nézzük, az összes helyi nagyobb vállalat, cég mind román irányítás alatt áll, a magyarok csak a középszintű idegenforgalomban rúghatnak labdába. De például a már elrománosított Nagyvárad és Kolozsvár továbbrománosítása senkit nem érdekel: sem Budapesten sem Erdélyben. Kolozsváron R"M"DSZ-es segédlettel építi a román városvezetés a metrót egy alig több mint háromszázezres városban. Mert a románok 1 milliós román metropoliszt akarnak Kolozsvárból csinálni, ez nem pusztán feltételezés, hanem erről megyei határozat született. Ahogy Nagyváradéról csakugyan. Orban nem üres fecsegése közben ötletelt, hanem a napi szintű román gyakorlatot vállalta fel hivatalosan. Mert a hivatalos román állami magyarellenesség annyira nyeregben érzi magát, hogy úgy érezte, ezt be is vallhatja. Mert a betolakodó román megteheti. A közelmúltban a kolozsvári székhelyű, távolsági autóbuszjáratokat üzemeltető román Fany egyik román betolakodó sofőrje erélyesen rászólt egyik őshonos magyar nemzetiségű utasaira, hogy ne beszélgessenek magyarul, és később kiderült, több őshonos magyar utassal ugyanez megtörtént. Mert a betolakodó román megteheti! Szatmárnémetiben egy idős őshonos magyar pácienstől követelte az asztalt verve a betolakodó Gabriela Niculescu orvosnő, hogy románul mondja el panaszait. Mert a betolakodó román megteheti! Ezek nem kiragadott esetek, hanem mindennapos felségjogbitorló gyakorlat! És mi történik? A panaszok mennek a "diszkrimináció-ellenes Tanácshoz", a Mikó Imre jogvédelmi Szolgálathoz, jól "kivizsgálják az ügyet", az inkriminált román betolakodók kapnak egy ejnye-bejnyét, aztán minden megy tovább a régiben. Mert a betolakodó román megteheti mindezt velünk. És mindeközben a saját maguk által közzétett és kozmetikázott statisztikák szerint évente több tízezer kettős államplgár telepedik át az elcsatolt területekről, de főként Erdélyből a Csonka-Hazába. Vagyis évente több kisváros lélekszámának megfelelő magyarral lesz kevesebb az elszakított területeken!
Miniszterelnök úr!
Nagyon jól tudjuk, hogy magukat csak az különbözteti meg a gyurcsányista hazaáruló ellenzéktől, hogy míg ők nyíltan gyűlölik elszakított véreinket, addig maguk üveggyöngyökért megvásárolják a szavazataikat. Éppen ezért mi nem várhatunk el maguktól (sem) semmi valóban hazafias kül- és nemzetpolitikát, mint a területi revízió, az irredenta, a fegyveres harcról meg pláne nem is beszélve. Azonban annyit elvárnánk, hogy a budepesti román követ berendelésén és a bukaresti magyar nagykövet hazarendelésén túlmenően fel kéne mondani a magyar-román alapszerződést, mert annak fenntartásából számunkra semmi haszna nincs, viszont hozzájárul a "modellértékű román kisebbségpolitika" hamis látszatának a fenntartásához. Hasonlóan elvárnánk ugyanezért, ha már az álérdekvédelmi R"M"DSZ-szel kiegyeztek a szavazatbesöprés érdekében, akkor odahatnának, hogy a sziromlevelűek lépjenek ki a román kormányból és soha többé oda vissza ne lépjenek! Csak azért, hogy a Kolozs megyében élő magyarnak, akit leordított magyar beszédéért a buszsofőr, a szatmárnémeti páciensnek, akitől román orvosa követelte a román beszédet, az ő szavazatukat is be tudják söpörni, hogy érezzék úgy, hogy őmögöttük is ott áll a magyar kormány. Csak ezért! Létrehozták a "Védett társadalom alapítványt" a nyílt társadalom ellen, de ki védi meg az erdélyi nemzetrészt a nyílt betolakodó és felségjog-jogbitorló román nacionalizmus társadalmától? És ki védi meg a Csonkahon magyarságát ugyanettől? Miközben büszkék a kerítésre, hogy megvéd minket a migrációtól, aközben nem veszik észre, hogy az Alföld szép csendben románosodik el. Már nemcsak a Tiszántúl, de a Duna-Tisza-köze is. Magyar gazdák tömkelege illegálisan a magyar tanyavilágban élő román családokat – nem erélyi magyarokat, szín románokat – foglalkoztatnak. nem is tudnak magyarul, van egy vezetőjük, nevezzük a történelmi analógia alapján kenézeknek, ő a tolmács. Petőfi szülővárosában Kiskörösön például egy egész román illegális kolónia él. már a trianoni demarkásciós vonal belső oldalán is tömeges a Székelyföldön is jól ismert tragikus jelenség: minden második házra kiírva "Dé vanzare". Battonyán, ahol 1990-ben még egy darab román sem élt, Sólyom László avatta fel a román templomot, az Áder a román iskolát. A szoci Karsai László polgármester hiába harcolt az SOS gyermekfalu Battonyán tartásáért, tehetetlennek bizonyult a román titkosszolgálat csonkahoni diverziójával szemben, amely azért költöztette el a gyermekfalut, hogy ezzel tovább növelje a beköltöző románok számarányát!
Miniszterelnök úr! Mi székely-magyar nemzetőrök lábhoz tett fegyverrel voltunk kénytelenek végignézni sokmindent! Végignéztük a délvidéki Bilicki Ervin szerb betolakodók általi agyonveretését, melyet a teljes magyar politikai elit a szélsőjobbtól a szélsőbalig végigkussolt, végignéztük a folyamatot, ahogy szép lassan megszüntették a marosvásárhelyi orvosképzést, végignéztük a felvidéki Ilonka néni és sorstársainak állampolgárságuktól való megfosztását, végignéztük, ahogy fegyveres ukrán kommandósok félemlítik meg a kárpátaljai magyarságot. végignéztük, és nem tehettünk semmit, mert úgy éreztük, nincs mögöttünk támogatás. De ha Erdélyben is ilyen változatlanul fog folyni a román térnyerés, akár Székelyföldön, akár székelyföldön kívül, egy idő után elfogy a türelmünk, nem fognak érdekelni a következmények és lőni fogunk! Mert a román csak egy dologból ért: a géppisztolyból! És mivel biztos, hogy maguk nem fognak mellénk állni, a román biztos leveri harcunkat. De amíg levernek minket, addig térdig fogunk gázolni a román vérben, és a biztos halál tudatában maximálisan ki fogjuk élvezni a dolgot! Meg annak reményében, hogy legalább becsületből egy kicsi homokot szórjunk abba a gépezetbe, amely azon munkálkodik, hogy a Duna Romániának necsak délen, de nyugaton is természetes határa legyen!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2021 08. 10.