Hazug koncepciós büntetőperre készül az EB Vincze Lóránt és Pesty László ellen, Izsák Balázst brüsszeli segédlettel kevernék bele a Beke-Szőcs ügybe! Megszületett a Biden-forgatókönyv a 2022-es választásokra!


Írásunk elején szeretnénk leszögezni, hogy a cikkben szereplő értesüléseket híranyagcsere révén szereztük, információ forrásunk ezeket nem egészen törvényes titkosszolgálati eszközökkel, lehallgatásokkal, zsarolásokkal stb. szerezte. Információ forrásunk nem járult hozzá, hogy kilétüket felfedjük, az ellen viszont nem emelt kifogást, hogy a tőlük nyert értesüléseket saját felelősségünkre nyilvánosságra hozzuk! Ennél fogva az itt szereplő állításokat sem alátámasztani, sem azok hitelességét ellenőrizni, sem a forrást megnevezni még hatósági eljárásban vagy titkosszolgálati együttműködés keretében sem áll módunkban. Ezen kívül szeretnénk nyomatékosítani azt is, hogy a balliberális kisantantbérenc ellenzékkel ha nem is egyenlő mértékben, de a narancsos kétharmadot számtalan pozitív vonása ellenére Népünk és megtépett drága Hazánk számára nemkívánatosnak tartjuk. Ezért ha valaki ismeri eddigi írásaink szellemét, az pontosan tudja, hogy mi sem áll távolabb tőlünk, és itt az elején kinyilatkoztatjuk, nem áll szándékunkban hogy a Fidesz-KDNP-t, pláne nem a Kelemen Hunor vezette kollaboráns R"M"DSZ-t, azok prominens politikusait pozitív színben feltüntessük, és ezek számára akárcsak burkolt módon, Brüsszel és a balliberális országvesztők elleni harc ürügyén is kampányolni. Viszont a nyert értesülések döbbenetes súlyát mérlegelve arra jutottunk, hogy hazafias kötelességünk azokat nyilvánosságra hoznunk akár azon az áron is, hogy azok Fidesz és az R"M"DSZ, illetve ezek prominens politikusainak átmeneti népszerűség-növekedését vonják maguk után, és nemmellesleg hogy kockáztatjuk a "rémhírterjesztés" BTK tényállásának kimerítését, melynek büntetőjogi következményeit előre is kijelentve, ünnepélyesen magunkra vállaljuk! Tesszük ezt bízva abban, hogy az általunk nyilvánosságra hozott értesülések azok megvalósításától legalább részben visszatartja kiagyalóit, illetve hogy a magyar kormányzat és az érintett célszemélyek számára jövőbeni felkészülési lehetőséget ad azok kivédésére, és bízva abban is, hogy az érintett célszemélyek legalább egy része levonja belőlük a jövőre nézve a megfelelő tanulságokat.

Az "előzetes", avagy a jelenlegi "tényállás", amit mindnyájan ismerünk

Először vegyük sorra a nagyközönség által is ismert előzményeket. Idén január 14-én hosszú, elemző-magyarázó közleményben jelentette be az Európai Bizottság cseh elnöke, Veˇra Jourova, hogy a testület – immáron nem először – elutasítja az R"M"DSZ által 2013-ban kezdeményezett, és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által 2017 áprilisa óta koordinált "Minority Safepack" nevű kisebbségvédelmi témájú uniós polgári kezdeményezést, amely nyelvi, oktatási, kulturális kérdésekben, illetve a médiaszabályozás, a regionális politika területén sürgeti az uniós szintű keretszabályozást. Hiába a korábbi győzelem az EB-vel szemben az Európai Unió Törvényszékén, a rendelkezésre álló 1 év alatt összegyűjtött 1,7 millió aláírás, hiába ünnepeltek nagy hanggal a sziromlevelűek élén az ügy felelősével, Vincze Lóránttal, hiába a magyar országgyűlés egyhangú, a német Bundestag valamint az Európai Parlament többségi határozata, mely felszólítja az Európai Bizottságot a témában való jogalkotásra, valamint arra, hogy az európai strukturális és beruházási alapoknak és a kohéziós alapok a finanszírozási programok tervezésekor vegyék figyelembe a nemzeti és nyelvi kisebbségek igényeit.
Nagyon tömören összefoglalva azzal indokolták az elutasítást, hogy eleve nincs hatáskörük kisebbségvédelmi ügyekben, mert az ilyen jogszabályok meghozatala tagállami, nem pedig bizottsági hatáskör. Másrészt az eredeti javaslatra pontonként reagálva magyarázzák, hogy a Minority SafePack 2013-as meghirdetése óta szerintük olyan sok uniós jogszabály, projekt, intézmény és támogatási program született ebben a témakörben, hogy ma már egyszerűen más a jogi helyzet, mint 2013-ban volt és most már szükség sincsen jogalkotásra, vagyis újabb kisebbségvédelmi szabályokra. A Lisszaboni Szerződés egyébként alapértékként beszél az unió területén élő kisebbségekről, ám pontosan nem rendelkezik azok jogairól. Minden nyolcadik európai uniós állampolgár valamely kisebbséghez tartozik.
2021. február 7-én véget ért egy másik, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kezdeményezett, és Pesty László által vezetett, a nemzeti régiókért indított európai aláírásgyűjtés harmadik szakasza. Az egymillió támogató aláírás teljesítése után most végre meglett a hetedik, sőt, a nyolcadik és kilencedik tagállami alsó küszöb is, miután Csonka-Magyarország, Erdély (jelenleg hivatalosan Románia), Felvidék (jelenleg hivatalosan Szlovákia), Horvátország, Litvánia, Svédország, Spanyolország, Szlovénia és Lettország is teljesítette ezt. Ezzel a Székely Nemzeti Tanács és európai partnerei által indított petíció lett az egyetlen sikeres polgári kezdeményezés a koronavírus világjárvány idején.
Izsák Balázs, az SZNT elnöke kijelentette: Az aláírásgyűjtésre a koronavírus miatti "újabb hosszabbítások három havonta esedékesek mindaddig, amíg a tagállami járványellenes intézkedések akadályozzák az aláírásgyűjtést. Így – mivel a legtöbb uniós tagállamban még fennállnak a korlátozások – várhatólag 2021. május 7-éig folytathatjuk az aláírásgyűjtést. Újabb támogató aláírásokat kell szereznünk azokban az országokban is, ahol csak néhány százalékkal léptük túl az alsó küszöböt, de dolgoznunk kell azon is, hogy újabb nemzeti régiókat kapcsoljunk be a mozgalomba". Hogy melyek ezek a nemzeti régiók, azt nem árulta el az SZNT elnöke, de egy SZNT közeli hírforrásunk szerint Ausztriára, Olaszországra, Lengyelországra, Bulgáriára és a három Benelux államra (Hollandia, Belgium, Luxemburg), valamint Dániára kívánnak összpontosítani. Minden bizonnyal Belgiumban a flamand és német kisebbség, Olaszországban a dél-tiroli németek, Bulgáriában a török kisebbség körében gyűjtenének, Lengyelország esetében pedig a litvániai lengyel kisebbség lengyelországi kapcsolatrendszerén keresztül mozgósítanának, akárcsak Ausztriában a dél-tiroli németekén keresztül. Luxemburgban és Dániában meg a gyér lakosságszámból értelemszerűen adódó alacsony küszöb miatt érdemes próbálkozni.
A "Minority Safepack"-hez hasonlóan korábban az Európai Bizottság az aláírásgyűjtés megkezdése előtt ezt a kezdeményezést is elutasította, és ugyanúgy az Európai Unió törvényszéke a kezdeményezőknek adott igazat. Pedig a "Minority Safepack"-el ellentétben az SZNT polgári kezdeményezése kifejezetten uniós hatáskört érint: arról szól, hogy az uniós törvényhozás a kohéziós politika meghatározásakor kezelje kiemelten a nemzeti kisebbségek által többségben lakott régiókat, mivel a tagállamok az uniós források elosztásakor ezeket a régiókat hátrányosan diszkriminálják.
Varga Judit igazságügy-miniszter az EB "Minority Safepack"-t illető elutasító döntésével kapcsolatban kifejtette, hogy ennek a hátrányos döntésnek egyetlen előnye van, mégpedig az, hogy ez az EB-vel szemben hivatkozási alapot teremtett számunkra, hogy a testületnek ennek alapján nincs joga jogállami kritériumokra hivatkozva egyéb jogokat, például LMBTQ-jogokat követelni Magyarországgal szemben. De álláspontunk szerint van még egy előnye ennek az elutasításnak: Nagy-Magyarország visszaállítása esetén szabad kezet ad nekünk a betolakodó nemzetiségekkel szemben. Ugyanis Testületünk álláspontja az R"M"DSZ és a FUEN közös kezdeményezésével kapcsolatosan azért volt elutasító, mert az az emberi jogok, és nem a történelmi elsőség elve alapján áll, és ezért Nagy-Magyarország visszaszerzését követően a betolakodó nemzetiségek számára hivatkozási alappá válhat velünk szemben az ország visszamagyarosítása ellenében.
Még évekkel korábban ugyanez az elutasítás részünkről az SZNT polgári kezdeményezésével szemben is fennállt, viszont miután ők kezdeményezésük tárgyát úgy módosították, hogy az az uniós kohéziós politikáról szólt, ami csak az EU-n belül értelmezhető, amiből viszont mi nemcsak hogy szeretnénk Hazánkat kiléptetni, de a történelem szemétdombjára küldeni, elutasító álláspontunk támogatóvá változott. Elvégre amíg az EU tagjai vagyunk, miért ne kapjanak kiemelt anyagi támogatást Brüsszeltől az elszakított tömbmagyar területek. A kezdeményezést Testületünk tagjai a Parancsnokság utasítására aláírták, de nemcsak illúzióink nincsenek afelől, hogy a Jourova-asszony vezette EB ennek elutasításához is meg fogja találni a megfelelő indokokat, ahogy a "Minority Safepack"-éhez, hanem konkrét információink is vannak erről.

Hamis tanúkkal és hamisított telefonos videó-felvételekkel, és kémfilmekbe illő, tagállami szuverenitást lábbal tipró titkosszolgálati akciókkal alátámasztott koncepciós büntetőeljárás

Méghozzá információ-forrásunk szerint nem is akármilyen indokot ötleteltek ki az elutasításhoz: az EB illetékese (minden bizonnyal Veˇra Jourova) be fogja jelenteni, hogy a bizottság tudomásra jutott, hogy mind az SZNT, mind az R"M"DSZ-FUEN illetékesei az általuk kezdeményezett aláírásgyűjtés során pénzért vásárolták az aláírásokat, és egyúttal bejelentik majd itt azt is, hogy a Bizottság több tagállamban feljelentést is kíván tenni a hatóságoknál ezügyben. Informátoraink szerint a színfalak mögött teljes titoktartás mellett már most nagy erőkkel folyik a harmincas évek sztálini Szovjetunióját idéző, és több EU-s tagállamot átölelő, velejéig hazug koncepciós per előkészítése. Forrásaink úgy tájékoztattak minket, hogy a román és a szlovák bűnüldözés és igazságszolgáltatás beszervezése már megkezdődött, emellett elsősorban a spanyol, a belga és a svéd hatóságok, valamint az interpol bevonásával számolnak. Ezzel párhuzamosan Brüsszelben a kulisszák mögött készül egy törvénytervezet, mely kimondaná, ha egy tagállam nem ismeri el egy saját polgára vagy egy másik tagállam polgára ellen egy másik tagállam által indított büntetőeljárást, és az adott tagállam ilyen polgárnak menedéket biztosít, akkor a másik tagállam hatóságainak az adott tagállam szuverenitását megsértve, és annak beleegyezése és tájékoztatása nélkül joga legyen annak a területén letartóztatnia és erőszakkal elszállítania az adott polgárt a saját területére. Tekintve azonban a visegrádi országoknak a brüsszeli birodalmi törekvésekkel szembeni rebellióját, ez a törvény aligha fog átmenni.
Általunk megnevezni nem kívánt forrásunk igen átfogó képpel szolgáltatott a sötét tervekről. Az elkészült forgatókönyv szerint az ügy elsőszámú gyanúsítottjai és vádlottjai értelemszerűen Vincze Lóránt és Pesty László lesznek. Még nem választották ki, hogy a két aláírásgyűjtés fő referensének mely tagállam igazságszolgáltatása előtt kéne bíróság elé állnia, de pillanatnyilag legvalószínűbbnek Spanyolország tűnik. Viszont több tagállami rendőrség együttműködésére egyáltalán nem a több tagállamra kiterjedő nyomozás miatt van szükség, hiszen lévén, hogy egy jól megkonstruált koncepciós perről van szó, nyomozati cselekményekre legfeljebb csak papíron fognak sort keríteni, itt a bizonyítékokat nem felkutatni, hanem előre kitervelten legyártani fogják. Forrásunk beszámolt arról, hogy "bizonyítékként" már mindkét vádlott esetében amatőr színészekkel eljátszott telefonos filmfelvételeket készítettek, a szemmel láthatóan alkoholproblémákkal kűzködő Pesty esetében még arra is ügyeltek, hogy "kaszkadőre" necsak hasonmása, de szintén alkoholista legyen, és a felvétel elkészítésekor illuminált állapotban kotyogjon ki magára nézve terhelő információkat.
Az említett nemzetközi rendőri együttműködésre azért lesz szükség, mert számolnak avval, hogy a fenti brüsszeli törvénytervezetet a visegrádiak elbuktatják, a hivatalos eljárás megkezdése után a magyar szuverenitást lábbal tiporva, egy összehangolt titkosszolgálati akció keretében Pesty-t a zöldhatárokon keresztül szabályszerűen ki tervezik rabolni Magyarországról az adott tagállamba, hogy ott bíróság elé állíthassák. És mivel azt valószínűsítik, hogy Vincze is Hazánkban fog menedéket keresni, az ő esetében is egy ugyanilyen akció szükségszerűségével számolnak.

Brüsszel kiszemelt "Pelikán József-jelöltje": Szász Jenő

Lázasan folyik a tanúk beszervezése is. Kulcsszerepet szánnak az országukból elmenekült katalán vezetőknek, akiknek egy Pesty elleni terhelő hamis tanúvallomásért cserébe nemcsak a spanyol amnesztia diplomáciai úton történő kivívását, vagyis a hazatérés lehetőségét, valamint Katalónia Madridtól még meglévő, de már egyre lazuló függőségének további enyhítését helyezték kilátásba, de egyenesen azt is, hogy egy esetleges Spanyolországtól való teljes elszakadás esetén Brüsszel méltányosan fogja kezelni a majdani független Katalónia EU-tagságának kérdését. Informátoraink további célszemélyek neveit is közölték, a gyanúsított-vádlottak között előkelő helyet szánnak még Izsák Balázsnak, Sógor Csabának, Gál Kingának és Benkő Erikának, de az ügyben vádlottak padjára kívánják juttatni többek között Tőkés Lászlót, Kelemen Hunort, Szilágyi Zsoltot, Kulcsár-Terza Józsefet, Tóró T. Tibort, Sándor Krisztinát és Csáky Pált is. Az már csak hab a tortán, hogy a legtöbb vádlott esetében az aláírásvásárlás vádját kiegészítenék a COVID-elleni korlátozóintézkedések sorozatos és tömeges megszegésével.
Emellett kiemelten vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy esetleg tudnának-e Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutató Intézet (NKI) mostani vezetője számára egy kisebbségi ügyekkel foglalkozó, jelenlegi posztjánál is messze javadalmazóbb sóhivatalt felállítani Brüsszelben, ha cserébe rá lehetne venni, hogy az ügyben hajlandó legyen terhelő hamis tanúvallomást tenni olyan csonka-országi mentelmi joggal vagy diplomáciai védelemmel bíró személyekre, mint Szijjártó Péter, Kövér László, Szily Katalin, Németh Zsolt és Semjén Zsolt. Az EU-s forgatókönyvírók tervei szerint az említett katalán politikusok mellett Szásznak szánják az egyik koronatanú szerepét, akivel amolyan "kvázi-vádalkut" kötnének, vagyis büntetlenséget garantálnának neki az érintett államok hatóságai, ha úgymond "beismerné", hogy az általa vezetett, és a Miniszterelnökség alá tartozó intézetnek az egyik feladata volt, hogy felsőbb kormányzati utasításra költségvetési pénzeket eltüntessen, majd gondoskodjon róla, hogy az eltüntetett összegek megfelelő csatornákon keresztül az aláírásgyűjtőknél kössenek ki aláírás-vásárlás céljából.
Eredetileg felmerült, hogy Izsák Balázs ellen is ő legyen az egyik koronatanú. Ám forrásunk szerint jelenleg úgy áll a dolog, hogy erre valószínűleg mást szemelnek ki, tekintve, hogy Szász az SZNT elnökével csak korábban, még MPP-elnök-SZNT-alelnökségi tisztségében állt aktív kapcsolatban, ami jóval az aláírásgyűjtés megkezdése előtt, még 2012-ben véget ért, így az esetében csak annyit tudna "tanúsítani", hogy másokhoz hasonlóan neki is utalt az intézet aláírás-vásárlásra szánt pénzeket. Ennek ellenére Szász Izsák elleni koronatanúsága még nem teljesen lefutott meccs a kitervelők boszorkánykonyhájában. A románok ugyanis ragaszkodnak hozzá, hogy az átfogó koncepciós pert kapcsolják össze a Beke-Szőcs üggyel, mert az jelen állás szerint nemzetközi szinten rendkívül kellemetlen Bukarest számára. A brüsszeli boszorkánykonyhán ugyan ez elől egyáltalán nem zárkóznak el, de két feltételhez kötik: 1. legyen hihető és életszerű a sztori, 2. a szálak vezessenek a magyar kormányhoz.
A román fél elő is állt egy verzióval, miszerint Izsák Balázs tikos megállapodást kötött több székelyföldi HVIM-es szervezettel, melynek értelmében eltávolodnak mind Toroczkay Lászlótól, mind az általuk vezetett HVIM-től, és önállósítják magukat. Cserébe pedig az Izsák vezette SZNT titokban a magyar állam pénzén fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat szerez, és terrorista-kiképzést biztosít számukra, ha garantálják, hogy csak a magyar állam SZNT által közvetített utasításaira hajtanak végre bármilyen akciót. A románok által tálalt koncepció szerint a kézdivásárhelyi ifjak letartóztatását is egy ilyen, a magyar kormány által megrendelt akció előkészületei váltanák ki. És itt már kulcsszerep jutna Szásznak az Izsák elleni vádban, hiszen neki kéne feltárnia, hogy Izsák az ő utasításai szerint járt el, a megállapodás előtt Izsák vele egyeztetett a részletekről, neki számolt be az eredményekről, és az általa vezetett intézet biztosította – természetesen ugyancsak felsőbb utasításra – az eszközök beszerzéséhez és az akciók kiképzéséhez szükséges anyagi forrásokat.
(Ugyanakkor szükség van Izsákkal szemben egy másik koronatanúra is, aki lent a kézdivásárhelyi fiktív "tárgyalásokon" is "jelen volt". Informátorunk, aki egy laptopról sokkal nagyobb részletességgel olvasta fel az egész átfogó koncepciós pertervet, mint ahogy itt most tárgyaljuk, a jelen írásban megjelentetteken kívül még számtalan nevet tartalmazott, akiket meg se jegyeztünk, mert számunkra teljesen ismeretlenek, jelen sorok írója, bármily terjedelmes is eme írás, emlékezetből írt le mindent. A felolvasásban konkrétan említette annak a személynek a nevét is, akit a románok az Izsák elleni perben a kézdivásárhelyi sohasemvolt "tárgyalások" hamis koronatanújának javasoltak. Ezt az illetőt konkrétan ismerjük, viszont ő nem közismert közszereplő, így személyiségi jogok miatt a nevét nem írhatjuk le. Annyit azért elárulhatunk róla, hogy egy időben egyszerre ápolt szoros kapcsolatokat Szász Jenővel és itt közelebbről megnevezni nem kívánt neonáci szervezetekkel).
Szásznak szánnak még egy szálban hamis-koronatanú-szerepet: Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és Garancsi István ellen is vallania kéne, miszerint magánvagyonukból ők is bőkezűen finanszírozták – természetesen az NKI-nak juttatott adományok formájában – a két szóban forgó polgári kezdeményezéshez szükséges aláírás-vásárlást. És természetesen Szásznak – ha bevállalja – a román kívánságok szerint az Orbán közeli vállalkozókra a székelyföldi terrorizmus finanszírozása ügyében is vallania kéne.
Forrásunknak nincs arról tudomása, hogy Szászt már megkeresték-e, vagy még nem, de ne legyenek illúzióink: valószínűleg nem lesz nehéz rávenni, hiszen igen sok vaj van a fején, amivel zsarolhatják is. Igaz, van egy bökkenő, amivel a boszorkánykonyha is minden bizonnyal számol: mivel a budapesti kormányban sem teljesen hülyék ülnek, és tisztában vannak Szász megbízhatatlanságával, 2012-ben, amikor elfoglalta a NKI székét, titkosszolgálatilag teljesen körbebástyázták, ahogy forrásunk szó szerint fogalmazott, "még a seggébe is periszkópot dugtak", úgyhogy igazán izgalmas, James Bond filmbe illő feladatnak ígérkezik a szervezőknek a magyar szolgálatok számára láthatatlan módon hozzáférni és megkörnyékezni a gyöngyhalász-szakszervezet elnökét. Azért azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy nemcsak a Bacsó Péter által Kállay Ferenc kitűnő alakításával megalkotott "Pelikán elvtársa" emelkedik erkölcsileg toronymagasan Szász Jenő fölé, de nyugodtan megkockáztathatjuk, hogy az Őze Áron által kiválóan megformázott "Virág elvtársé" is a mostani koncepciós per brüsszeli előkészítői fölé.
Forrásaink elmondták azt is, hogy a néppárti frakció több német képviselőjének, illetve német hivatali dolgozónak a beszervezése is már folyik a Benkő Erika elleni koronatanúskodáshoz, részben ezúttal is kvázi-"vádalku" formájában. Benkő esetében a vád nem a korlátozó intézkedések megszegésével, vagy terrorizmussal egészülne ki, hanem üzletszerű kéjelgéssel. Az érintett német EP-képviselőknek és hivatali dolgozóknak avval kellene majd megrágalmazniuk az R"M"DSZ delegálásában Brüsszelben dolgozó képviselőtársnőjüket, hogy a magyar kormánytól eredő, és aláírás-vásárlásra szánt pénzösszeg rendelkezésükre bocsátásával megbízta őket, hogy Belgium, Luxemburg területén, valamint Baden-Württemberg és Észak Rajna Vesztfália tartományokban vásároljanak belőle aláírásokat, akár az R"M"DSZ-FUEN, akár az SZNT uniós polgári kezdeményezéséhez. Munkájukat pedig pénzbeli fizetség mellett szexuális szolgáltatással is honorálta. A kiszemelt német EP-képviselők szájába egységesen adandó rágalomkoncepció szerint az árfolyam mindkét kezdeményezés esetében azonos volt: akár a "Minority Safepack", akár a Nemzeti Régiókért indított aláírásgyűjtés esetében minden egyes összegyűjtött ívért egy luxushotelben Benkő Erikával egy ágyban eltöltött éjszaka járt fizetségként. A Tanú című film zárójelenetében a villamoson Virág elvtárs így méltatlankodik Pelikánnak: "Nem baj, visszasírnak még maguk engem!", mire Pelikán: "Hát erre azért nem mernék megesküdni!". Nos, látva az itt készülő dolgokat, ne adja a Jó Isten, hogy a végén még Virág elvtársnak legyen igaza!

A fő cél: egy Biden-forgatókönyv 2022-re!

Természetesen itt messze többről van szó, mint a kisantant rablóállamok jó brüsszeli érdekérvényesítő képességéről, és annál is, minthogy az ügy botránnyá dagasztásának egyik szándéka, hogy érvet szolgáltasson az európai főügyészség felállításához. A fő cél nyilvánvaló: a 2022-es választásokra az Orbán-kormány erkölcsi hitelének aláásása, hiszen Gyurcsány, Vágó István, Bauer Tamás, Vadai Ágnes, Szabó Tímea és az összes többi román ügynök teli torokból fogja üvölteni az éter minden hullámhosszán, hogy miközben az ország nyomorog és tombol a COVID, Orbán és oligarchái az adófizetők pénzén milliárdokkal bűnözve gyűjtöttek aláírásokat az amúgy is rajtunk élősködő "határon túliaknak". És a dicstelen december 5. a tanúbizonyság rá, hogy erre lenne fogadókészség is.
Forrásunk szerint ezt szánják a hazai baloldal számára az egyik fő csapásiránynak a kampányban, amit még két fő csapásirány egészítene ki. A második fő csapásirányt a Fidesz számára kedvező választókerületi határok aránytalanságainak a kérdése, és ez alapján a 2014-es, 2018-as, és ha szükség lesz rá, a jövő évi választások legitimitásának a megkérdőjelezése jelenti. Erre Brüsszel is rá fog fókuszálni, és az itthoni baloldal Brüsszeltől támogatva a kampány során követelni fogja a 2010 előtti választási rendszer visszaállítását. A harmadik fő csapásirány pedig a cigánykérdés felkorbácsolása, ami abban állna, hogy minél többet ígérjenek a cigányságnak, ami alatt elsősorban a Csonka-ország cigánytöbbségű területeinek a teljes elszakadás jogát is magában foglaló területi autonómia ígéretét jelenti. Emellett igyekeznek minél nagyobb arányban cigány szavazatokat is vásárolni, de forrásunk szerint ez igen problematikusnak tűnik tekintve, hogy 2010 óta a cigánytelepek elsősorban a Fidesz terepei, és a Fidesz titkosszolgálatilag átszőtte a cigány társadalmat, így minden baloldali betörési kísérletre hamar és hatékonyan reagálna az állam.
Ennek alternatívájaként a Fidesz szavazatvásárlásait figyelnék és rögzítenék titkosszolgálati eszközökkel, és a várható fideszes győzelmet követően az így gyűjtött panaszokkal – miután a fideszes többségű választási bizottságok várhatóan elutasítják majd azokat – fognak bíróságokhoz fordulni, ami rendkívüli gyorsított tárgyalásban a legfelsőbb fokig fog eljutni.. A forgatókönyvek szerint a Kúria az egyes eseteket összevontan tárgyalná, és ítéletében arra fog jutni, hogy a kormánypárt részéről a szavazatvásárlás oly tömeges lehetett, hogy nemcsak a szóbanforgó körzetekét, hanem a 2022-es választás teljes eredményét megsemmisíti, és el fogja rendelni, hogy külföldi megfigyelők bevonásával azt újra meg kelljen majd tartani. Ezután életbe lépne a jól ismert Biden-forgatókönyv: a behívott külföldi megfigyelők a Fidesz és KDNP delegáltjait nem engednék be a szavazókörzetekbe, így biztosítva, hogy biztosan a balliberális-oldal nyerje a másodjára megtartott választást.

A tanulságok: még eső előtt köpönyeg!

Nos, nem akarjuk most itt az általunk több mint egy évtized alatt elcsépelt igazságot boncolgatni, hogy érdemes volt-e az önrendelkezés és kisebbségjogi harcunkat "törvénytisztelő polgár módjára" vívni, és nemhogy a kevésbé törvényes, radikális eszközöktől, de még a polgári engedetlenségtől is tartózkodni, a cikkünk első felében általunk problematikusnak tartott jogfilozófiai megközelítést nem is említve, és fölösleges, kontraproduktív kezdeményezésekbe pénzt, időt és energiát pocsékolni, mert már saját magunk számára is halálosan unalmas ezek hangoztatása. Ezen az érintett közéleti szereplőknek kell elgondolkodniuk a jövőben. Mint ahogy azon is, hogy helyes volt-e Magyarországnak, ha az előző kormányzatoknál jóval csekélyebb mértékben is, de fenntartania az euro-atlanti integrációs kereteket, és irredenta-politika helyett "szomszédság-politikát" folytatnia. Az is érdekes téma lenne, de szintén nem itt kívánunk foglalkozni vele, hogy miért kellett a Fidesznek a szegénység felszámolása, a gyámhatóság nyomortelepeken élőkkel szembeni hatósági jogainak érvényre juttatása, és megfelelő számú bentlakásos nevelőotthonok létrehozása helyett a nyomortelepekkel együtt a szavazatvásárlási rendszert fenntartania. És hogy ezzel párhuzamosan miért kellett Stumpf István kilencvenes évekbeli javaslatára hallgatva, és vélhetően elsősorban Lévay Anikó asszonyi kamarillájának kedvéért miniszterelnökünknek családi és baráti köréből aránytalanul nagy vagyonkoncentrációt előidéző oligarchiaépítésbe fognia, miközben az átlag magyar minden kozmetikázott hivatalos statisztikai adat ellenére még mindig csóró. A nagy "konzervatív-keresztény nemzeti" Fidesz-kétharmad által érintetlenül hagyott abortusznak csúffolt legalizált tömeggyilkos intézmény fenntartását nem is említve! Mindenek előtt eső előtti köpönyegnek néhány megfontolandó konkrét jótanács az érintetteknek, a polgári kezdeményezés résztvevőinek illetve a magyar államnak.

1. Pesty Lászlóéknak az aláírásgyűjtést a polgári kezdeményezéshez feltétlen és bármi áron folytatniuk kell, nem szabad meghátrálni, mert az megint egy győzelem ellenségeinknek. De egyrészt gondoskodni kell arról, hogy a hátralévő aláírásgyűjtés tanúk jelenlétében történjen, és nem árt, ha a magyar állam testőröket is biztosít az aláírásgyűjtők mellé, mert odáig fajultak a dolgok, hogy itt már a diplomáciai mentesség sem biztos hogy elég lesz. Emellett nem árt tanúk sokaságát már most elkezdeni gyűjteni ahhoz, akik Brüsszel rágalmait cáfolni fogják a bíróság előtt.

2. Mivel a Beke-Szöcs-féle koncepciós terrorvádat is bele készülnek kotyvasztani a perbe, azonnal Strasbourg elé kell vinni az ügyet. Ezt már Kékessy Rajmund nevű hazafi kezdeményezte is, de az ügy Csóti György kezébe került, aki azt továbbpasszolta egy belső-lipótvárosi ügyvédi irodának, amely elakasztotta az ügyet. Mostantól a magyar kormány felelőssége, hogy újraindítsa az egész eljárást Strasbourgban, mert már a koncepciós per kirobbantása előtt igazolni kell ország-világ előtt, hogy ez egy koncepciós per.

3. Strasbourgtól függetlenül készülnünk kell a legrosszabbra, vagyis arra, hogy a magyar kormányt terrorizmus vádjába keverik. Márpedig ha egy ország ellen hamisan is felmerül a terrorizmus vádja, akkor az ellen a nyugati világ bármikor kész katonailag is fellépni, ezt az Iraki háború esete mutatta meg 2003-ban, a Bush-Blair kormányok által koholt Szaddam Husszein elleni terrorista vádakból egy szó sem volt igaz. Vagyis ha a 2022-es választásokat is megnyeri a Fidesz, a magyar kormánynak fel kell készülnie egy ellene indítandó nemzetközi háború kivédésére. Egy ilyen forgatókönyv esélyét tovább növeli, hogy a kúriát, amire a brüsszeli boszorkánykonyha jelenlegi "Biden-forgatókönyvét" alapozza, tavaly nyáron Varga Zs. András kúriaelnökké való kinevezésével erősen magához láncolta a narancsos kétharmad. Márpedig ha a választásokat nem lehet törvényes úton megtámadni, akkor jön a külső nemzetközi katonai beavatkozást legitimáló terrorvád. Ennek kivédésére pedig fel kell állítani a krakkói főparancsnokságot, és egyelőre a NATO keretein belül is, de mindenképpen létre kell hozni katonai vonalon is a visegrádi együttműködést. Hozzá kell ehhez tenni, hogy a visegrádi négyek leggyengébb láncszeme Szlovákia, és könnyen elképzelhető, hogy kikerül a visegrádi klubból, ami viszont azt eredményezi, hogy a visegrádi tömb területileg kettészakad, amit majd a távoli jövőben a jelenlegi tót szeparatista államot jelentő Felvidék visszafoglalásával lehetne helyreállítani. Mindaddig a kettészakadást ellensúlyozandó, a visegrádi klubba, nemcsak politikai, hanem katonai értelemben is feltétlen fel kell venni Horvátországot, Szlovéniát, Bosznia-Hercegovinát, illetve a három balti államot is. (Megjegyzés: Horvátországgal és Szlovéniával szemben is vannak területi követeléseink, de azt csak akkor fogjuk tudni visszaszerezni, ha a többi elszakított területeinket visszaszereztük). Emellett egy ilyen leendő katonai szövetséghez lehetne csatlakoztatni Nagy-Britanniát, Törökországot és Salvini várható győzelmét követően Olaszországot is. A főparancsnokság helyszíne Lengyelországot illetné, mivel az alapító "négy" (valójában három) állam közül ő a legerősebb, és a leendő katonai szövetség mértani középpontjában fekszik. A katonai tömb országai kölcsönös védelmi szövetséget kötnének, és kötelező lenne a kölcsönös közös védelem bármilyen irányból érkező külső támadás ellen. Ukrajna, Szerbia, Ausztria és Románia Szlovákiához hasonlóan megbízhatatlan államok, ezért ezeket semmiképpen sem szabad csatlakoztatni a visegrádi szövetséghez, mert csak gyengítő, szétfeszítő erőként hatnának benne.

4. A katonai szövetségtől függetlenül a Magyar Honvédséget fel kell készíteni a legmodernebb háromdimenziós szárazföldi hadviselésre, erről bővebben szóltunk a tavalyi hegyi-karabah-i háborúról szóló írásunkban.

Szóval mégegyszer leszögezzük, hogy sem a Fidesz-KDNP, és pláne nem az R"M"DSZ finoman szólva sem a szívünk csücske! Azonban a barikádokon harcoló, többségében nemzeti radikális 56-os hősök számára sem az volt a legfontosabb kérdés 1956 októberének végén novemberének elején, hogy a számukra egyébként nyilván nem túlzottan kedvelt reformkommunista Nagy Imre és kormánya ellen hadakozzanak. Mindaz, ami a rendelkezésre bocsátott információk alapján kirajzolódik, itt mind az elszakított magyarság, mind a magyar szuverenitás ellen olyan mértékű aljas támadás készül, ami messze túlmutat mind a Fidesz, mind az R"M"DSZ politika legalapvetőbb elfogadhatatlan vonásain! Mi nem szeretnénk, hogy előálljon az a szituáció, amikor Orbán Viktor és kormánya akár pozitív, akár negatív értelemben Nagy Imre és kormányának helyzetébe kerüljön, és amely arra kényszerítene minket, Székely-Magyar Nemzetőröket is, hogy akár csak pillanatnyi érdekszövetség jöjjön létre köztünk és a Fidesz között, ahogy az 56-os harcosok és Nagy Imre kormánya között. De ha Brüsszel erre rákényszerít minket, akkor nem marad más választásunk! De mi egy ilyen szituációt szeretnénk elkerülni, és ennek reményében kívánjuk akár a büntetőjogi felelősséget is vállalva ezeket az általunk alá nem támasztható, de minden bizonnyal igaz értesüléseket a nagyközönség legalább egy részével megosztani. Az érintettek most még időben levonhatják belőle a megfelelő következtetéseket, mert különben az idő végleg túllép rajtunk, magyarokon. Most még eső előtt vagyunk!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2021 03. 10.