Mi van az SZFE-anarchista lázadása mögött: dübörög a román titkosszolgálat, dübörög a gyurcsányista magyarellenesség az ellenzéki térfélen!


Tavasszal megírtuk, hogy a Kásler féle minisztérium azt tervezi, hogy erdélyi magyarok tömegeit tervezi ellátni a koronavírus miatt az itthoni betegellátásban. Mi akkor megírtuk, hogy az erdélyi magyarok egészségügyi védekezését és a román koronavírusosoktól való megvédését helyben kell megoldani, tekintve, hogy az ortodox egyház és román titkosszolgálat nagy tömegben hozott létre románok számára karanténtábort a Székelyföldön, és a Székelyföldön kívül is számos magyartöbbségű településen. Még nem készült arról sem felmérés, sem becslés, hogy hány magyar haláláért felelősek ezek a karanténtáborok, és kérdés, hogy lehet-e erről felmérést készíteni, tekintve, hogy az R"M"DSZ a rendszerváltás után elsikkasztotta a belső létszámkataszter felállítását. Nos, nem tudni, hogy az írásunk hatására, vagy attól függetlenül, Káslerék elálltak a tervtől, ami nemcsak a csonkahoni ellátórendszert veszélyeztette volna, hanem első osztályú muníciót kínált volna tálcán a magyarellenes balliberális ellenzék magyart magyar ellen uszító kampányához. Ehelyett az erdélyi (és amellett romániai) kórházakat segítették felszereléssel, szakembergárdával. hogy ez ennyit segített az erdélyi magyarokon, mennyire ellensúlyozta a román titkosszolgálat rejtett biológiai hadviselését, az igencsak kérdőjeles, hogy nem számottevően, azt látatlanban is meg merjük kockáztatni.
Ám ez a segítségnyújtás is elég volt ahhoz, hogy a párbeszéd színeiben bejutott parlamenti képviselő, egy bizonyos Szabó Tímea nevű román ügynök azért támadja a kormányt, hogy mennyit szór a "határon túliakra". Mivel az internet korában élünk, az egyes parlamenti felszólalások ma sokkal könnyebben terjednek az interneten, mint annak idején a televízió-csatornákon, így ma már a parlamenti felszólalások kampányeszközök is. Ezért nyugodtan tekinthetjük Szabó Tímea elhíresült parlamenti performanszát román ügynöki tevékenységnek. Az ennyire szélsőségesen magyarellenes megnyilvánulások egyébként a képviselőnémbernek a Soroson keresztül Kína-függő anarchista pártjára és mostanában az őt parlamentbe bejuttató MSZP-re sem jellemző, Szabó Tímea hangja sokkal inkább a gyurcsányista dékápóé, semmint az amúgy szintén a történelem szemétdombjára való "Párbeszéd-Magyarországé", vagy akárcsak az "M"SZP-jé. Teljesen nyilvánvalóan Szabó Tímea egy a Párbeszédbe beültetett román ügynök.
Most legutóbb a dékápós Vadai Ágnes országgyűlési képviselő nemrég uszított facebook-posztjában , hogy az erdélyi, székelyföldi Marosszentgyörgyön egy fedett műjégpályát adtak át, amelynek megépítését a magyar kormány 264 millió forinttal támogatta. A dékápós politikus felhívta rá a figyelmet, hogy 2016 óta ez a negyedik, magyar kormányzati támogatással létesült székelyföldi műjégpálya, a mostanit építtető alapítvány elnöke pedig Tánczos Barna Románia R"M"DSZ-es környezetvédelmi minisztere. (Zárójelben megjegyezzük, valóban lehetne firtatni azt, hogy az esetek jelentős részében az Erdélybe irányuló beruházások a Fidesz és az R"MDSZ korrupciós összefonódásait szolgálják, és nem annyira az erdélyi magyarság közösségi gyarapodását, mint ahogy 2002-ben sem volt alaptalan az Orbán-Nasase-paktum bal-oldal általi támadása, hiszen abban az akkor szélsőjobbra húzó Torgyán-féle Kisgazdapárt és a Patrubány-féle Magyarok Világszövetsége is hazaárulást látott. Node Vadait most nem a jogos kérdések firtatása vezette, hanem hogy jelenlegi és volt párttársaival, Gyurcsánnyal, Vágóval és Bauerrel összhangban önmagában azt a filozófiát támadja, hogy az elszakított területeknek egyáltalán anyagi támogatást nyújtson Magyarország).
Nemrég megjelent egy cikksorozat a Magyar Nemzetben Gyurcsány politikai pályájáról. Nagy várakozással tekintettünk a cikksorozat elé, de amelyen volt a várakozás, akkora csalódást is okozott számunkra. A titkosszolgálati szálaknál ugyanis kizárólag a felesége révén bejövő bolgár szálat érintette, és teljesen elhallgatta a kisantant államokhoz, Romániához, Szerbiához és Szlovákiához fűződő titkosszolgálati szálakat. Pedig ezek a leglényegesebbek, mondhatni legmeghatározóbbak, ez ad értelmet Gyurcsány politikai pályafutásának, ahogy korábban a szadeszének is, a kisantant háttere nélkül Gyurcsány politikájából semmi nem érthető meg: Magyarországot és a magyarságot végleg eltűntetni a térképről.
És itt meg kell említeni az SZFE destruktív mozgalmát. A sorosista kínai lobbinak a csonkaországi művészeti életen belül a kortárs szépirodalmi életben és a könyvkiadásban van a legnagyobb befolyása, bár az ezredfordulóig szadesznek és azon keresztül a román titkosszolgálatnak volt. Mára ott kicsit visszaszorultak az előbbi javára. Ellenben a fővárosi színházi világot – a Fidesz-közeli műhelyeket leszámítva – még most is a dékápós-gyurcsányista-volt-szadeszes lobbi, vagyis a román titkosszolgálat uralja – lásd Alföldi Robertát. Ennek egyik bástyája volt az SZFE. Hogy a lázadást mi robbantotta ki, azt még a frissen kinevezett kormánybiztos, Stumpf István sem látja át, amennyire nyomon lehet követni, az körvonalazódik, hogy az egyetem vezetése, de főleg a Hallgatói önkormányzata ellene volt magának a struktúra-átalakításnak is, ezért a minisztérium többszöri felszólítására sem tett javaslatot a leendő egyetemi működést kezelő kuratórium tagjaira, a minisztérium pedig egy idő után úgy döntött, hogy önkényesen cselekszik.
A részleteket nem ismerjük, és nem tudunk ítéletet mondani afelett sem, hogy a minisztérium mennyire szabta a saját arcára az egyetem új rendszerét. Egyvalami azonban teljesen világos: az SZFE-t nem jegyezték sehol a nemzetközi világban, képzése színvonaltalan volt, meg kell nézni a mai fiatal színészeket: karakter-nélküliek, sablonosak, ízetlenek-sótlanok. Az SZFE volt vezetése és dékápó-közeli azért ragaszkodott, és azért ragaszkodik most is olyan görcsösen pozíciójához, mert a kisantant-titkosszolgálatok által támogatva a MAZSIHISZ-hez és az MLSZ-hez hasonlóan az a feladatuk, hogy a magyaroknak ne legyen hírnevük sehol a világban, a magyarok ne legyenek semmire büszkék, maradjon minden középszerű, vagy silány, ami magyar. Mert ez rablószomszédaink elemi érdeke.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2021 03. 10.