Teljes mértékben szolidarizálunk Donald Trump jelenlegi amerikai elnökkel a választási kampányban, és teljes mellszélességgel támogatjuk a kínai bolsevizmus valamint sorosista-demokrata csatlósaik elleni harcában – a Magyar Nemzeti Rendpárt és a Kárpátmedencei Székely-MagyarNemzetőrség parancsnokságának közös állásfoglalása


Tisztelt Elnök Úr!

Nagy csodálói vagyunk, hogy több évtizedes hagyománnyal szakítva elnöksége alatt véget vetett a kínai gazdaságnak az amerikai gazdaságon való élősködésének, és volt bátorsága szembeszállni a bolsevista Kína gazdasági expanziójával. Mivel Kína jóval olcsóbb munkaerőt biztosított a világ fejlett részéhez képest, az amerikai nagyvállalatok sorra tették át termelésüket Kínába, ezzel a kínai vörös imperializmus gazdasági és katonai expanzióját szolgálva. Mi magyarok 45 év nyílt szovjet bolsevista megszállását követően a saját bőrünkön éreztük meg a „nemzetközi szabadkereskedelem” hazug jelszava alatt a kínai áruk beengedését Hazánkba, a magyar könnyűipar szinte teljesen tönkrement, munkahelyek tízezrei váltak semmivé, főleg vidéken. Tudjuk, hogy a 70-es 80-as évektől kezdve az Egyesült Államokban hasonló folyamatok játszódtak le, és protekcionista-patrióta gazdaságpolitikáját szívünkhöz közelállónak érezzük, és ezért is ünnepélyesen kinyilvánítjuk, hogy súlyos hibát követett el a jelenlegi magyar kormányzat, hogy a keleti-nyitás politikáját kiterjesztette Kínára is.
Szabadságharc ez a javából, amit Ön, elnök Úr folytat, egy antibolsevista Szabadságharc, mely az 1921-es varsói csatához, a finnek 1940-es hősies ellenállásához, valamint a mi 56-as Szabadságharcunkhoz mérhető. A kínai bolsevista vezetés átmenetileg részlegesen felfüggesztette a hadikommunizmust, csak azért, hogy a világ legerősebb gazdaságát és egyben katonai erejét, az Ön Hazájáét, az Amerikai Egyesült Államokét térdre kényszerítse, és ezzel térdre kényszerítse az egész világot. Ha ez megtörténik, akkor Kína leveti félkapitalista-reformkommunista álarcát, az egész világot le fogja rohanni, és bevezeti a sztálinsita-maoista világkormányt, és a bolsevista terrort az egész világra kiterjeszti – akkor fog csak megvalósulni Orwell 1984-es rémálma.
De látni kell azt is, hogy ez a Szabadságharc, amit az Ön kormánya folytat Elnök úr, nem csak kifelé, Kína ellen irányul – egyelőre csak kereskedelmi háború formájában – , hanem a belső ellenségek ellen is. A demokrata-párti Soros György, Kína brókere és csatlósa, valamint balliberális világszervezetei az amerikai faji ellentétek felszításával válaszolt az Ön patrióta kereskedelmi Szabadságharcára, és borította lángokba az Ön Hazáját a választások évében, több ezer fekete és fehér életét követelve. Most a Biden vezette demokraták, kik szintén a demokrata-párti Soros, és rajta keresztül Kína csatlósai, a kampányban szintén hazafias patrióta programot hirdetnek, a gazdagok megadóztatását, a szegények felemelését, még az Önénél is protekcionistább gazdaságpolitikát, és Kínával szemben még ellenségesebb hangot ütnek meg. De ha megnézik, milyen erők állnak mögöttük, akkor lehet tudni, hogy mindebből egy szó sem igaz, csak azért hazudnak, mert így tudják az Ön hazafias politikájával felvenni a versenyt a kampányban. De ha hatalomra kerülnek, akkor mindennek az ellenkezőjét fogják tenni. Erre már Európában a francia Francois Hollande és a görög Alexis Tsipras álbaloldali programjai példát szolgáltattak: amikor hatalomra kerültek, levetették baloldali álarcukat, és mindennek az ellenkezőjét tették, mint amit a kampányban hirdettek. És nem volna ez másképp Biden esetében sem, most Kína ellen ágálnak, de ha hatalomra kerülnek, minden ugyanúgy folytatódna, mint az Ön elnöksége előtt: Kína expanziója tovább sorvasztaná az amerikai gazdaságot és az amerikai munkavállalók érdekeit. Emellett több elemző rámutatott, hogy a demokraták mostani programja padlóra küldené az amerikai gazdaságot.
Szívből kívánjuk, hogy a Kína ellen vívott gazdadasági szabadságharca ne váljon tényleges fegyveres harccá, mert az a harmadik világháborút jelentené, ami pokolibb apokalipszist jelentene, mint az első kettő együttvéve. Tudjuk, Ön a béke elkötelezett híve, ezt bizonyítják a közel-keleti békefolyamatokban elért személyes sikerei, melyet Izrael és számos arab ország között kivívott. Mi magyarok két világégésben megtapasztaltuk a következményeit annak, amikor idegen nagyhatalmi érdekekért voltunk kénytelenek hadbaszállni. Az első világháborúban a minket már négy évszázada elfoglaló és bitorló Habsburg-birodalom vitt akaratunk és megkérdezésünk nélkül egy érdekeinket nem szolgáló véres háborúba, majd amikor a Habsburg-birodalom összeolmott, akkor Soros György szellemi elődei kerültek hatalomra, akik megnyitották a szabad utat az országunkra ácsingózó szerb, cseh, osztrák és román szeparatista törekvések és így a másfélezer éves Országunkat feldaraboló trianoni békediktátum előtt. A második elvesztett világháborúba pedig a Trianonban elvesztett területeink visszaszerzése reményében kényszerültünk belépni, tót, horvát, német és román rablószomszédainkkal szövetségben. Ezért abban bízunk és arra kérjük, hogy tegyen meg mindent azért, hogy Kína-ellenes gazdasági Szabadságharca ne változzon tényleges háborúvá, ehhez kívánunk tiszta szívből további jó munkát, hozzá jó egészséget kívánunk Önnek, és szurkolunk újraválasztásáért!

Klutsik György s. k.
A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
parancsnoka

Gazdag Ferenc s. k.
A Magyar Nemzeti Rendpárt
elnöke

Budapest
2020 10. 06.