A romániaia Szucsavából hoznak koronavírus fertőzötteket a csíkszeredai infektológiai kórházba! Koronavírus-hordozókkal készül fertőzni Székelyföldet és Erdély többi magyarlakta településeit is a román ortodox egyház! – Nyílt levél Erdély összes magyartöbbségű településének önkormányzatához


Március végéig Csík-Udvarhely megye volt a százkét esztendeje összetákolt, és száz esztendeje szentesített Nagy-Románia egyetlen területe, amelyben nem találtak korona-vírus fertőzötteket. Mármint hivatalosan. Elhiszi ezt valaki? Nos a szomorú valóság az, hogy ebből egy szó sem igaz. A székely városokban, Csíkszeredán, Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen és Kézdivásárhelyen február-március folyamán az Olaszországból Erdélyen, így Székelyföldön is át hazautazó román vendégmunkások szanaszét szórták a vírust. A román állam hatóságai, hogy ne gerjesszenek pánikhangulatot és etnikai feszültséget, egyszerűen március végéig egyszerűen nem vették be a statisztikába az itteni fertőzötteknek és halálos áldozatoknak a mind az erdélyi mind a romániai átlagnál jóval magasabb számát.
Nemrég Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke kérte a román belügyminisztert, hogy a leginkább fertőzött Szucsava megyébe és onnan irányuló forgalmat tereljék el Csík-Udvarhely megyéből, a Szeben-megyei megszálló Közegészségügyi Hatóság küldött neki egy semmitmondó választ. (A levelet elküldte Borboly Csaba R"M"DSZ-es megyei elnöknek, és a román megszálló prefekusnak is, előbbi a megyei Vészhelyzeti Tanács tagja, utóbbi annak elnöke – kíváncsian várjuk Borboly válaszát). Nos Mezei János kérése annak fényében különösen aktuális, hogy a román hatóságok nemcsak, hogy nem tesznek semmit, de szemmel láthatóan bújtatottan mindent megpróbálnak Székelyföld további fertőzésére. Ennek csak egyik eleme volt az a román kormányhatározat, ami az önkormányzatok kezéből kivette a lakosság tájékoztatási jogát. De konkrétan két itt meg nem nevezett, a Felcsíki-medencében található település R"M"DSZ-es vezetésénél próbálták meg elérni, hogy a faluban Erdély vagy Románia más megyéből hozott román fertőzöttek számára hozzanak létre karanténtábort. Mondanunk se kell, hogy a falu R"M"DSZ-es vezetése csak Testületünk, a Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség erélyes fenyegető fellépésének a hatására tagadta meg a karanténtáborok létrehozásához való hozzájárulását. Viszont április 20-án értesültünk róla, hogy Csíkszereda infektológiai kórházának nagyrészét a román hatóságok kiürítik, és a legfertőzöttebb Kárpátokon túli területekről, Szucsava megyéből hozatnak ide koronavírus-betegeket. Gundolhatjuk, mennyire lesz karanténban az a kórház: semennyire, had fertőződjön a magyar! Persze a város vezetése és az egész magyar sajtó mélyen kussol, semmit nem tesz ellene.
De amit felderítésünk megtudott, az ennél is vérfagyasztóbb: Románia igazi ura, a sátánista ortodox egyház sem tétlenkedik: különböző fiókszervezetein és az államapparátusba beépült ügynökein keresztül koronavírus betegeket küld Székelyföldre utcán csecsemőket, gyerekeket fertőzni. Sőt, nemcsak Székelyföldre, hanem Erdély Székelyföldön kívüli magyartöbbségű településeire is, ezek ráadásul az őket körülvevő betolakodó román többség miatt még védtelenebbek is. Az egyik ilyen küldő fiókszervezet a „második úzvölgyi hegyomlás" előidézésében kulcsszerepet játszó „Ortodox Testvériség" is. A megszálló román államhatalom minderről persze „hivatalosan semmit nem tud", szemérmes kárörvendő cinkossággal félrenéz.
Most mutatkozott meg, hogy hová vezetett az R"M"DSZ három évtizedes sehovasem vezető látszetérdekképviselő kollaboráns politikája! Ha valamikor, akkor ebben a fél-háborús helyzetben nyert volna értelmet Székelyföld és a többi erdélyi magyar nyelvsziget autonómiája, önrendelkezése, hogy meg tudja védeni magát. És természetesen ne feledkezzünk meg három évtized Csonka-Magyarországának kormányairól sem, amelyek 2010-ig ellenségnek, a vérnarancsos fülkeforradalmi kétharmad óta pedig csak szavazógépnek kezelték elszakított véreinket.. Szijjártó az R"M"DSZ kérésére küldte most is ezerrel az erdélyi magyarlakta területeinek kórházaiba a segélyszállítmányokat, de ki tudja, hogy abból mennyi jut valójában erdélyi véreinknek, és mennyi a csíkszeredai fertőző-kórházba, ahol éppen mondjuk az úzvölgyi randalírozó román patkányok valamelyikét ápolják vele.
Az Egyetemes Magyarság nevében Testületünk Parancsnoksága felszólítja nemcsak Székelyföld, de Erdély összes magyartöbbségű településének önkormányzatát, polgármesterét, hogy a megszálló és törvénytelen román állam törvényeitől, kormányrendeleteitől függetlenül, sőt, ha kell, akár azok ellenében is maguk állítsanak fel útzár-karantént településük körül, és csak azon csak azokat a megszálló állami, egészségügyi hatóságokat, személyeket engedjék be, amelyek a vírus elleni harchoz, vagy a település életéhez más szempontból nélkülözhetetlenek. Továbbá Erdély valamennyi magyar lakóját felszólítjuk, hogy gyerekét, csecsemőjét, illetve időskori hozzátartozóját véletlenül se hagyja felügyelet nélkül, ne vigye utcára, és ne engedje idegenek közelébe még akkor se, ha magyarul beszél, mert sajnos saját véreink között is sok a hajdugyőző. Ha valaha, akkor most kell az autonómiát a gyakorlatban elkezdeni a magyar települések önkaranténja által, mert ezt most puszta biológiai életben maradásunk követeli!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoksága

2020 04.17.