Továbbra is diszkriminálja és sorvasztja a marosvásárhelyi orvosi egyetem betolakodó román vezetése a magyar oktatást!


A legfelsőbb bíróság tavaly júniusban megalapozatlannak ítélte és elutasította a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) fellebbezését a bukaresti táblabíróság azon döntése ellen, amely – fenntartva az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) korábbi álláspontját – úgy döntött, nem minősül diszkriminációnak, hogy kizárólag román nyelven végezhető el a szakmai gyakorlat a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetemen. A CNCD 2013 októberében állapította meg, hogy nem diszkriminálják a magyar hallgatókat azzal, hogy a marosvásárhelyi orvosi egyetemen kizárólag román nyelven folyik a gyakorlati oktatás. A CNDC akkori döntését a testület hat tagja támogatta, ketten ellene voksoltak. Az ellene szavazók különvéleményt fogalmaztak meg. A román diszkriminációellenes tanács döntését a RMOGYKE megtámadta a bukaresti ítélőtáblánál, amely természetesen megalapozatlanként elutasította a keresetet. Ezt a döntést erősítette meg most a román legfelsőbb bíróság.
Korábban már jogerősen elveszítették a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Tudományegyetem egyesítése ellen indított pert a MOGYE diákjai és oktatói Az egyetem magyar tagozatának oktatói és diákjai 2018 májusban jelentették be, hogy közösen, jogi úton lépnek fel annak érdekében, hogy megakadályozzák az MOGYE és Petru Maior egyetem egyesítését. A magyar tagozat képviselői arra hivatkoztak, hogy határozatképtelenség miatt nem volt teljesen törvényes az a szenátusi ülés, melyen a két oktatási intézmény egyesüléséről döntöttek. Ugyanakkor egységes vizsgáztatási rendszert vezetett be az egyetem betolakodó román vezetése, ami azt jelenti, hogy a magyar tagozat vezetőinek a román tételeket le kell fordítania magyarra, és a vizsgákhoz a magyaroknak is román szakirodalmat kell használnia.
Mint arra már Testületünk korábban felhívta a figyelmet, hogy az erdélyi magyar orvosképzés elsorvasztása stratégiai jelentőségű Erdély elrománosítása szempontjából, hiszen ha minél több erdélyi magyar fiatalnak a kedvét elveszik az orvosi pályától, annál nagyobb lesz a jövőben a valószínűsége, hogy a magyar páciensek román orvoshoz kerülnek, márpedig román orvosok „műtétek" címén nagy arányban teszik meddővé a magyar nőket, vagy ültetnek magyarokba rákos sejteket.
A marosvásárhelyi megszálló táblabíróság alkotmányossági kifogást emelt szerdán a román kormány 2018/48-as sürgősségi rendelete ellen, amely három másik jogszabály módosításával lehetővé tette, hogy Marosvásárhelyen minisztériumi rendelettel alapítsák újra a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot. A román táblabírósági végzés kivonata a romániai bíróságok portálján jelent meg. A pert, melyben a szerdai végzés született, arról a perről választotta le a bíróság, amelyet a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert betolakodó Népi Mozgalom Párt (PMP) és Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC), valamint a marosvásárhelyi betolakodó Unirea Főgimnázium és a főgimnázium román szülői bizottsága tavaly áprilisban indított a gimnázium törvénytelennek vélt létrehozása miatt. Az iskola létrehozására és igazgatójának kinevezésére vonatkozó miniszteri rendeleteket első fokon már tavaly novemberben érvénytelenítette a marosvásárhelyi táblabíróság. A miniszteri rendeletek kibocsátását lehetővé tevő sürgősségi kormányrendelet törvényességének a vizsgálatát azonban csak a román alkotmánybíróság végezheti el. Ezért fordult a bíróság a taláros testülethez.
A per elindításának bejelentésekor Marius Pascan marosvásárhelyi betolakodó román parlamenti képviselő, a PMP ügyvezető elnöke kijelentette: nem fogadhatják el, hogy a 2011/1-es tanügyi törvény csak a románokra vonatkozzék, és "egy kisebbség számára fakultatívvá, sőt áthághatóvá váljék minisztériumi rendeletek és sürgősségi kormányrendeletek által". A táblabíróság tavaly novemberben érdekeltség hiányára hivatkozva kizárta a perből a Dan Tanasa magyarellenes blogger által vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesületet (ADEC), a Marius Pascan által képviselt Népi Mozgalom Pártot (PMP) és az Unirea Főgimnázium szülői bizottságát.
A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium 2018-ban megszűnt önálló intézményként működni. A román korrupcióellenes ügyészség (DNA) 2016 októberében indított vizsgálatot Tamási Zsolt iskolaigazgató ellen az iskola 2014-es létrehozásakor elkövetett állítólagos törvénytelenségek miatt. A per vádiratát a bíróság ez év márciusában visszaküldte kiegészítésre a megszálló vádhatóságnak, de az iskola ellen indított perek az intézmény megszűnéséhez vezettek. A magyar kormány 2017 szeptemberében bejelentette: a tanintézet jogi státusának megszűnte miatt vétót emel Románia OECD-csatlakozása ellen, majd később, amikor Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt az iskola újraalapításáról, Magyarország visszavonta ezt a vétót. Ennyit ér kormányunk mosolydiplomáciája!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2020 04.17.