Szellemi pszichikai bűnsegédlet az űrből nézve


Tisztelt Ferencz Orsolya, mivel nincs saját facebook oldalam, ezért egyik beosztottam útján küldöm el nyílt levelemet:

Nagy az Isten állatkertje, alacsony a kerítése – tartja a városi mondás, amikor fejünket fogjuk valami kolosszális marhaság hallatán. Mi is így érzünk, ha ki szándékosan, ki szimplán ostobaságból valami hazaáruló ötletet, gondolatot bír elsütni, mert már annyira hozzászoktattak minket, hogy elintézzük egy kézlegyintéssel. Ám ha egy értelmes, nagy szellemi tekintéllyel bíró személy követi el a szellemi hazaárulást, akinek sokan adnak a szavára, amellett nem tudunk elmenni, mégha csak más mondanivalójának alátámasztásaként böfög fel mellékesen egy inkriminált gondolatot. Mert azt bizony sok más, egyébként értelmes ember is komolyan veheti, és ilyenkor talán a nagytekintélyű személyiség mellékesen odaböfögött alátámasztása még súlyosabb, mint akinek a mondanivalóját alátámasztja. A vírusgazda ez esetben Trombitás Kristóf nevű niemand, a madniner.hu publicistája volt a Civil Kör című Echo televíziós műsorban, aki ki bírta fejteni, hogy Trianon óta sose volt ilyen jó a viszony Szlovákiával és Szerbiával, bár Romániával "még egy kicsit döcögősebb". A nagy tekintélyű pszichikai bűnsegéd viszont nem más, mint Ferencz Orsolya űrkutató. Nem is az, amit előtte elmondott a Jókai óta tartó legendáról, miszerint a Hazában élő népeket "mindig kívülről uszították egymás ellen", mert ezt sajnos az egész nemzeti tábor színe java így gondolja, beleértve olyan tényleges szellemi kiválóságokat is, mint például Pap Gábor. Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy rablószomszéd népeink jobban gyűlölnek bennünket magyarokat, mintsem, amennyire szeretik a szabadságot, és a térség vélelmezett nagyobb érdekeit messzemenően alárendelik fő vezérmotívumuknak, a magyarellenességnek, és adott pillanatban minden közép-európai magasabb együttműködést el fognak árulni a magyarellenes érdekek oltárán. Hanem amit a kelet-közép-európai térség, nevezetesen a visegrádi országokat érő a globális konfliktusok okozta kihívásokkal kapcsolatosan mondott, miszerint a visegrádi országok biztonságát és ütőképességét úgy kell megerősíteni, hogy a visegrádiakat kibővítjük Horvátországgal és Romániával. Nos akkor Ferencz Orsolya figyelmébe ajánljuk Románia kivonatos történetét.
1859: létrejön az azelőtt soha nem létezett Románia
1878: Andrássy Gyula osztrák-magyar külügyminiszter a berlini konferencián kiharcolja, hogy Románia megkapja a majdnem színbolgár Dobrudzsát. Evvel Románia tengeri kijáratot szerez, stratégiailag felértékelve és így a rabló- karrier útján elindítva az addig jelentéktelen balkáni államot.
1889: Románia csatlakozik a Központi hatalmakhoz
1914: Románia cserbenhagyva a vele szövetséges Központi Hatalmakat, semleges marad az I. világháborúban
1916: Románia elárulva addigi szövetségeseit, az Antant oldalán hadat üzen a Központi hatalmaknak, és rövid időre elfoglalja Erdély egy részét.
1918 május: Románia elárulva antant fegyvertársaival kötött tikos paktumot, a bukaresti békében békét köt a Központi hatalmakkal
1918 november: Románia megszegve a bukaresti békét, az Antant oldalán hadat üzen a már nem létező Osztrák-Magyar Monarchiának (amelynek a fekete-tengeri kijárat megszerzése révén karrierjét köszönheti), és a budapesti hazaáruló Károlyi-kormány hadseregszétzüllesztő pacifista politikájának jóvoltából szedett-vedett csapataival mai napig tartóan birtokba veszi a védtelen Erdélyt és az Alföld keleti peremét, és a párizs környéki békétárgyalásokon győztesként ül az asztalnál.
1921 április: Románia Jugoszláviával és Csehszlovákiával létrehozza a kisantantot
1921 október: Románia megszegve kisantant szövetségi kötelezettségét, a második királypuccs idején nem mozgósít Magyarország ellen (valószínűleg azért mert a román király unokatestvére a puccsista Habsburg IV. Károly "magyar" királynak).
1929: Románia a szovjet fenyegetés miatt katonai szövetségre lép Lengyelországgal
1939: Románia cserbenhagyja lengyel szövetségesét, amikor is semleges marad Lengyelország német leigázásakor
1940 tavasza: Románia felmondja a szövetséget Nagy-Britanniával
1940 nyara: Románia cserbenhagyja francia szövetségesét, amikor is a németek lerohanják Franciaországot
1940 ősze: miután Romániától Magyarországhoz visszacsatolják Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, Románia elárulva korábbi antant szövetségeseit, csatlakozik a tengelyhatalmakhoz
1941 nyara: Románia a tengelyhatalmak oldalán belép a II. világháborúba
1944 augusztus 23: Románia elárulva a tengelyhatalmakat, átáll a Szovjetunió és szövetségesei oldalára, aminek köszönhetően mai napig tartóan újra megszerzi Észak-Erdély és a Székelyföldet
1955: Románia csatlakozik a Varsói Szerződéshez
1966: Brezsnyev gesztust gyakorol Romániával szemben, és a balkáni országból kivonja a szovjet csapatokat
1968: Ceausescu az iménti gesztust úgy hálálja meg, hogy cserben hagyja a Szovjetuniót, és megszegve a Varsói Szerződésből fakadó kötelezettségeit, Románia kimarad a csehszlovákiai bevonulásból, és a román diktátor csehszlovák-barát szovjetellenes kirohanásokat intéz nyilvános beszédeiben
1972-89: Románia elárulva szovjet szövetségesét, Kína és a NATO országok kegyeit keresi, és atombomba előállítására törekszik szovjetellenes célzattal.
Románia NATO csatlakozása óta az amerikaiak 13 hadtestet állomásoztatnak az országban, tanulva a balkáni állam eddigi történetéből, nehogy adott alkalommal átálljon az ellenség oldalára.
Nos, székely-magyar nemzetőrök, talán az össz-erdélyi magyarság nevében is kijelenthetjük, hogy mi tiszteljük, a tudást, a szellemi teljesítményt, az elért tudományos eredményeket. De mi, akik nap mint nap megtapasztaljuk a Trianonban egybekovácsolt Nagy-Románia nevű koncentrációs tábor mindennapi valóságát, és átlátunk és átnézünk a mindenkori magyar kormányok euro-atlanti mosolydiplomáciáját hirdető hivatalos propagandaszövegein, legalább egy nemzetközi hírű, komoly szellemi teljesítményt maga mögött tudó tudósasszonytól nem várnánk el ekkora ostobaságokat, még akkor sem, ha épp kormányzati stratégiai tanácsadó és tudós létére elkötelezett kormánypárt katona. Bízunk benne, hogy a kellő történelmi tájékozottság és körültekintés hiányának tudható ez a műsorban elhangzott böffenet, és nem a hivatalos propagandával való azonosulásnak. Épp ezért ezt a kis vázlatos történeti áttekintőt ajánljuk az űrkutató asszony számára, hogy lássa, Románia rövid története, hitszegések, cserbenhagyások és árulások sorozata, és levonja a megfelelő következtetéseket, és átértékelje a visegrádi együttműködés Románia felé való bővítésének "stabilitás- és biztonságnövelő" mivoltáról kifejtett gondolatait. Szeretnénk felhívni a tisztelt űrkutatóasszony figyelmét, hogy több elemző szerint a Szlovákia nevű szeparatista állam a visegrádi együttműködés leggyengébb láncszeme, épp elég púpok a tótok a hátunkon, és semmi szükség arra, hogy a visegrádi táborba az egész kisantantot magunk köré gyűjtsük, mert egy szép napon arra ébredünk, hogy úgy járunk, mint a mondás szerint az, aki beengedi a tótot a házába: egyszerűen ők fognak kizárni minket a visegrádi országok közül. Úgyhogy mély tisztelettel arra kérnénk Ferencz Orsolyát, hogy mielőtt legközelebb Magyarország követendő biztonságpolitikájáról nyilatkozna, először szálljon le az űrből, és konzultáljon a téma szakavatottjával, Nógrádi György biztonságpolitikussal, aki ugyan szintén kormányzati tanácsadó, de a műsorban elhangzott ostobaságokhoz hasonlókat sosem hallhatunk tőle.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s.k.

2019 05.01.