A kárpátaljai fejlemények tragikus precedenst teremthetnek! Hazaáruló a kormány, ha most sem lép Kárpátalja felszabadítása és visszacsatolása ügyében! – Kötelet a kápós Bauer Tamásnak! – a Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának nyilatkozata


Mint az közismert, a Kárpátalját törvénytelenül bitorló megszálló Ukrajna parlamentje aláírásgyűjtésbe kezdett azért, hogy az egyedül őshonos magyarokat kitelepítse szülőföldjéről. Antall-Jeszenszky hazaáruló kormánya már egyszer lemondott a másfélezer éves birodalom eme szerves és elszakíthatatlan darabjáról, és íme az akkor dicstelen politika eredménye: az ukránok így hálálják meg a hazaáruló magyar kormányok nagylelkűségét: belefognak véreink kitelepítésébe. Most jött el az az utolsó lélektani pillanat, amikor még megálljt parancsolhatunk egy újabb, végzetes nemzeti tragédiának, mely akár felülmúlhatja Mohács, Szatmár, Világos és Trianon következményeit: amennyiben ugyanis a jelenlegi "magyar" kormányzatunk ölbe tett kézzel nézné a magyarok szülőföldjükről való elűzését, vagy Károlyi Mihály-féle álságos "tiltakozó deklarációkkal" elintézendőnek tekintené az ügyet, akkor ez szomorú precedenst teremtene a többi elszakított területet törvénytelenül bitorló kisantant-államok számára. Ugyanis ebből azt a következtetést vonnák le, hogy következmények nélkül elüldözhetik az egyedül őshonos magyarság maradékát az általuk bitorlott területekről. Ha Orbán Viktor kabinetje most sem szakít a trianoni staus quo tiszteletben tartásának hetvenöt éves hazaáruló "hagyományával", és nem lép Kárpátalja felszabadítása és vsisszacsatolsáa ügyében, akkor az Antall-Jeszenszky-kormányzatnál is súlyosabb foltot enged történelmi becsületére. Ugyanakkor az egyetemes magyarság nevében felszólítjuk a hazafias irredenta erőket, hogy félretéve minden ellentétet, a kormányzattól függetlenül sürgősen fogjanak össze, és kezdjék meg az előkészületeket Kárpátalja visszafoglalására!
Testületünk parancsnoksága ugyanakkor mély egyetértéssel üdvözli azt a fideszes körökben felvetődött gondolatot, hogy a hazaárulás mellett a nemzetárulás is legyen BTK-s törvényi tényállás. Az ötletet Bauer Tamás dékápós kisantant ügynök legutóbbi megnyilvánulása váltotta ki, aki helyeselte a kárpátaljai magyar állampolgárok kitelepítését. Mi azonban a halálbüntetés híveiként úgy gondoljuk, a hazaárulást és a nemzetárulást büntetni csak egyféleképpen lehet: halállal! A halálbüntetés visszaállítását követeljük, továbbá kötelet Bauer Tamásnak, valamint öszödi-rém pártelnökének, és az összes dékápósnak és volt szadeszsesnek!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoksága

2019 05.01.