Saját tagtársuk jelentette fel a románoknál a két HVIM-est! – Honnan jött Vona és Toroczkai? – Szijjártó külügyminisztériuma az asszonyverést is viagrával csinálja!


Az atombomba öt magyar atyja közül az egyik legzseniálisabb, a számítógép feltalálója, Neumann János mondta, hogy a matematikát nem megérteni kell, hanem megsztokni. Ezért nem mindegy, ha egy összeesküvés elmélet pusztán az érzelmekre, indulatokra, netán kétes hitelű dokumentumokra, féligazságokra épít-e, mint a Gede testvérek kiadványaiból sugárzó, sok igazságot tartalmazó, de alapvetően mégis sok szempontból homályos és zavaros, és nem egy helyen sántító "cionista világösszeesküvés" elmélet, vagy az 1+1 teremtéssel egyidős matematikai törvényszerűségeire. Sokszor tapasztalom beszélgetőpartnereimmel, hogy a mi kisantant-összeesküvés elméleteinket megkérdőjelezik, és kisantant rablószomszédainkat elintézik egy kézlegyintéssel, hogy "Áh, őmögöttük is csak a zsidók állnak!" Pedig Koszta István is alátámasztotta dokumentumokkal, hogy nem a szabadkőművesek keresték meg Trianon előtt a románokat, hanem fordítva. És a Károlyi Mihállyal és Jászi Oszkárral kezdődő modernkori magyar baloldal tevékenysége is sokkal inkább magyarázható a román, szerb és emigráns cseh és tót körök befolyásával, mintsem valami "zsidó világuralmi" elmélettel. A szadeszos, majd gyurcsányista ballib oldal kisantant vezéreltsége immár nem elmélet, hanem több bizonyíték is van rá, pusztán még nem jött el az ideje, hogy azok nyilvánosságra kerüljenek. Azonban a nemzeti "nemzeti" oldal vezetését illetően is az események sorra maximálisan alátámasztják elméletünket.
A múlt héten kiderült, a két "terrorizmussal" vádolt kézdivásárhelyi HVIM-est, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt tagtársuk jelentette föl a román hatóságoknál, eki egy beszélgetésükről hangfelvételt is készített. Pedig mi évek óta mondjuk, hogy a HVIM országos (érsd: össz-kárpátmdencei) vezetője, Toroczkay László román ügynök, akinek román felesége az összekötője a román titkosszolgálattal. És egy ilyen ember által alapított és irányított szervezet hemzsegni fog a román, szerb és tót ügynököktől. És ha valaki egy ilyen szervezetbe belép, akkor számoljon azzal, hogy nem tudhatja, ki a kisantant ügynök ugyanaz köztük, és ha elővigyázatlan, ugyanaz lesz a sorsa, mint Bekééknek.
Nade honnan bújt elő Toroczkay László. Onnan, ahonnan a Jobbik is: Rózsa Flores Eduárdo köpönyegéből. Ő kezdetben (amint ezt "Chicco" című filmjével is elmeséli), a délszláv háborúban a horvátok oldalán felállított "nemzetközi brigáddal" tette magát a nemzeti oldalon ismertté (most 3/3-as múltjával azért nem foglalkozunk, mert mondanivalónk szempontjából lényegtelen). Aztán itt, a Csonka-országban hozott létre 1999-ben egy irredenta csapatot a Délvidék visszafoglalására. Ebben kovácsolódott össze a későbbi jobbik és 64 vármegye vezérkara. Vona Gábor, Novák Előd, Szabó Gábor, Kovács Dávid, Toroczkai László, Budaházy György. Erősen megkérdőjelezi a kitűzött cél valódiságát, hogy gerillaharc címén csupa hasznavehetetlen, öngyilkos harcmodort oktattak, továbbá a délvidéki magyarság harci szellemének felfokozásához olyan eszközöket is igénybe vettek volna, minthogy szerb csetnyik-egyenruhába öltözve szerb káromkodásokat és szitkozódásokat betanulva magyar csecsemőket csaptak volna a falhoz, és magyarokat vertek volna félholtra.
Node nem pusztán ezek azok a momentumok, ami Rózsa Flores akkori szándékának őszinteségét megkérdőjelezi. Mégcsak nem is az, hogy ha az "A tervük" nwm sikerült volna, akkor jót volna a "B-terv": a délvidéki magyarság kollektív evakuálása a Csonka-országba (egyébként valószínűleg ez lehetett a valódi cél: magyar segédlettel megtisztítani a Délvidéket a magyarsággtól a "megmentésük" címén). Hanem az, hogy akkori irredentizmusuk erősen csak a szerbek ellen volt kihegyezve. Márpedig Romániának Jugoszlávia/Szerbia mindig is riválisa volt a magyarországi terjeszkedést illetően. Ennek előzménye az 1919-es bánáti háború, amikor a két állam csak azért között békét, mert Páriszból megüzenték nekik: ha nem egyeznek meg, a Bánát hovatartozását illetően népszavazást fognak tartani, hogy hova akar tartozni: Romániához, a délszláv királysághoz, vagy Magyarországhoz? Tekintve, hogy a svábok és a magyarok együtt többen voltak, mint a szerbek és a románok, az eredmény borítékolható lett volna (a svábok részéről nyílván csak gazdasági megfontolásból, és nem hazafiságból). Így a két állam 24 órán belül békét kötött, felosztva maguk között a területet. Aztán a II. világháború idején, amikor az összetákolt Jugoszlávia szétesett, Románia bejelentette igényét ismét a Bánát Tiszáig terjedő részére, étvágyukat a németek akadályozták meg, akik a Magyarországnak korábban odaígért területet enklávéként "Prinz Eugen Gau" néven a III. Birodalomhoz csatolták. És végül, ha a délszláv háborúban nem is gyarapodott Románia, de fontos stratégiai érdek volt számukra Jugoszlávia szétverése és Szerbia meggyengítése (félreértés ne essék, ettől még nem hullajtunk a szerbekért könnyeket, egyik se különb a másiknál, azt kapták, amit megérdemeltek). Alapvetően a szerb-román konfliktus minket hidegen hagy, had irtsák egymást, csak azért hozzuk elő, hogy Toroczkai szerbellenes "érdemei", amiket Rózsa-Flores oldalán szerzett, és amivel mindig büszkélkedik, értelmezhetőek legyenek.
Az is nyilvánvaló, hogy Rózsa-Flores 2006-os szereplése, mármint hogy ő szivárogtatta ki az öszödi beszédet (a Népszabadság szerkesztőségének a közreműködésével) egyértelműen magyarázható: Gyurcsány kormányának egyetlen célja volt: kiprovokálni a polgárháborút saját maga ellen, hogy legyen ürügy behívni a szlovák, szerb és román csapatokat, és Magyarországot végleg fel lehessen osztani. Toroczkai és Budaházy pedig feltüzelte a tájékozatlan, jószéndékú Kossuth téri ifjak egy részét, hogy elfoglalják a tévé épületét (amely tévé egyébként rá is szolgált), miközben Toroczkai és Budaházi az ostrom megindulásakor eltűntek (egyesek az NBH akkori székház hátsó bejáratánál látták őket belépni). És ennek fényében kell értelmezni a Jobbik mostani középre tolódását is, hisz Vona is, Szabó Gábor is Rózsa Flores köpönyege alól bújt elő. Alapvetően teljesen mindegyis, hogy ki irányítja a Jobbikot, Vona vagy Toroczkai egy kutya, mindketten a román titkosszolgálat emberei. Ebben az országban baloldali és szélsőjobboldali szervezetet is csak a román titkosszolgálat hozhat létre! (Csak egy kérdés: a Magyar Gárda is csak a Jobbik vezetésével foglalkozik: hol volt a Magyar Gárda, amikor beke Istvánért és Szőcs Zoltánért kellett volna tüntetni? Hol volt, amikor Kisvárdán egy román orvos kiirtott szerelemféltésből egy magyar családot? Hol van a Magyar Gárda a Csonkaországban zajló tót és román etnikai térnyerés ellen?)
De a délszláv háború egyetlen pozitív eredménye is veszni látszik: a szerbek újra erősödnek, Putyin fegyverzi fel újra őket, most épp tizenhat Mig-29-est adományozott Szerbiának (vajon a Putyin-fan Szaniszló Ferenc ehhez mit szólna, ha ugyan a narancsos érdek meg nem szüntette volna műsorát a Tahó tv-n), Románia pedig Németországgal közösen fogott bele harckocsifejlesztésbe (úgylátszik a számtalan ingyen átadott német harckocsik és tengeralattjárók nem voltak elegek, a történelem ismétli önmagát, a sváb - is - keblére öleli a románt!) . Most, hogy Trump megteremti az amerikai-orosz békét, máris budapestre látogat a román külügyminiszter. Vagyis a mosolydiplomácia ugyanolyan intenzív lesz mostantól Kijevvel és Bukaresttel, mint Pozsonnyal és Belgráddal. Szijjártó külpolitikája ha nem is olyan intenzíven kisantantbarát, mint elődeié , Jeszenszkyé, Kovács Lászlóé, Göncz Kingáé és Martonyié, de az az igazság, hogy legjobb indulattal is úgy lehet jellemezni külügyérségét, hogy még az asszonyverést is viagrával csinálja.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2017 03. 07.