Beteg génekkel akarja mérgezni Csonka-Magyarországot a román titkosszolgálat és a román ortodox egyház!


Van egy tagunk a Nemzetörségünkben, aki "kalóz-spermadonorkodásra" adta a fejét. Szívvel-lélekkel az irredenta ügyének szentelte egész fiatalságát, és közel negyven-évesen azt vette észre, hogy saját sorsával nem törődött, a mai nők elszállt igényeinek biztos egzisztencia nélkül aligha felelhet meg. A családalapítás ha nem is reménytelen, de elég kétséges "projekt" számára a mai magyar valóságban. Mégis, az élet parancsoló ösztönétől hajtva tovább szeretné adni génjeit, hát nem letéve a családalapításról, biztos ami biztos alapon spermadonor akart lenni. Igen ám, csakhogy már 40 éves, a spermabankoknál a magyar szabályozás szerint pedig 34 év a donor-korhatár. Beszerezte az összes szükséges orvosi papírját, (kivéve a genetikai viszgálatot, mert az 700 ezer forint), és nem volt mit tenni, leszbikusok oldalán volt kénytelen meghirdetni magát házi inszeminációhoz, mert egyszerűen ebben a témában (a spermabankokon kívül) Magyarországon ehhez nincs más felület (Megjegyezzük, a leszbeikusság sokkal inkább megemészthető számunkra, mint a férfi homoszexualítás). Ám hiába van meg majd’ minden orvosi papírja, amit csinál, az Magyarországon törvénybe ütközik. Hiába ingyenes a szolgáltatása, hiába nincs szex (esetleges nemibetegségek elkerülése végett), a házi mesterséges megtermékenyítés (műanyag pohárral és fecskendővel) bűncselekménynek számít – mind a donor, mind az édesanya részéről, "tiltott orvosi beavatkozás" címén. Tehát ő egy bűnöző, csak azért mert segíteni akar másokon, a kismama jelölt is, mert a spermabankok megkerülésével szeretné magát nem szexuálsian megtermékenyíteni. A törvényt annak idején, mint Magyarországon szokás, a lobbiérdekekhez, jelesül a spermabank-lobbihoz igazították. De lelkiismerete nyugodt, ha eljárás indulna ellene, a törvényre ügyvédje útján alkotmánybírósági normakontrollt kérne – ugyanis alaptörvényellenes a szóban forgo jogszabály rendelkezése.
Pedig annak ellenére, hogy csak a leszbikusok oldalán tudja magát hírdetni, ügyfeleinek csak töredéke vonzódik saját neméhez – többségük heteroszexuálsi nő, akiknek vagy a párjuk meddő, vagy a szokásosan a magyar valósághoz irreális igényeik miatt egyedülállóak, és inkább egyedül akarnak gyereket. Nagy a kereslet rá, ugyanis 2015 óta Magyarországon gyakorlatilag nem lehet spermához jutni. Az ÁNTSZ 2015 júniusban indított eljárást Csonka-Magyarország szinte egyetlen piacmeghatározó spermabankja, a KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zrt. ellen, (rajta kívül csak a csonkahoni piac 10%-át lefedő Humacell létezik) miután a hivatalos indoklásból kiderült, hogy törvénysértő módon importál hímivarsejteket egy dániai sejtbankból. Mind a hazai, mind a külföldi spermagyűjtést az ÁNTSZ felebbezésre való tekintet nélkül azonnali hatállyal megtiltotta a KRIO intézet számára. A spermabank 2015 június 18-án kapta meg az ÁNTSZ határozatát, és arról tájékoztatta az ügyfeleit, hogy az ivarsejtek saját részre történő fagyasztási szolgáltatását határozatlan időre felfüggeszti. Hamarosan meg is indult a rendőrségi eljárás "emberi test tiltott felhasználása" ügyében – ennek eredényéről mai napig nincs információnk. A gond az, hogy az összes megterséges megtermékenyítést végző csonkahoni meddőségi centrum csak ettől a hazai intézettől szerzi be a spermát. Így majd’ két éve gyakorlatilag a donor-megtermékenyítés szünetel Csonka-Magyarországon, A hoppon maradt pároknak ezt nemcsak lelkileg nehéz feldolgoznia, hiszen van, amelyiknél már a hormonális felkészítést is megkezdték a beavatkozásra.
Míg a nyolcvanas években még a milliliterenkénti 60 millió mozgó ivarsejt fölött számított egy férfi ondója egészségesnek, az egészségügyi világszervezet (WHO) mára – a stressznek, a légszennyezettségnek és egyéb civilizációs ártalmaknak betudhatóan – kénytelen volt levinni ezt a határt 15 millióra. Ezzel szemben az ÁNTSZ itthon a spermabankok számára ezt a limitet 90 millióra emelte. Emiatt már a hazai donornak jelentkezők közötti korábbi 30-40%-os arány is leesett 10%-ra, de a KRIO intézetben 2014-ben jelentkező 152 személyből összesen 3 lett donor. Mindebben a szigorítás mellett közrejátszott a 34 év alatti korosztály egészségtelen életmódjából (alkoholizmus, kábítószerezés) adódó drasztikus spermaromlás is. Nem nehéz belátni tehát, hogy a magyar donorok nem tudják fedezni a meddő magyar párok igényeit.
2015 előtt az országos kereslet mintegy 70-75 százalékát tehát külföldről, főleg a dániai (de az EU egész területéről gyűjtő) Nordic Cryobankból behozott mintákkal elégítették ki. Az ÁNTSZ-hez tartozó Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) tiltóhatározata azután született, hogy kiderült: az egyik dániai donor spermája egy igen ritka genetikai (enzimhiányos) betegséget hordozott. Ennek a betegségnek a szűrése nem kötelező, a hibát célirányos vizsgálatot követően vette észre a dán intézmény, és riasztotta a magyar spermabankokat is, hogy vegyék ki a mintát az állományból. Csakhogy addigra már két terhességhez is felhasználták azt, és mindkét esetben egészséges gyermekek jöttek a világra. A donor által hordozott hibás gén ugyanis csak abban az esetben okoz megbetegedést a gyerekben, ha az édesanya is hordozza a hibás gént, és mindketten át is örökítik. Ennek a valószínűsége igen kicsi, így ennek a donornak több egészséges gyereke született már korábban is.
A KRIO szerint ez az eset önmagában nem indokolná a dán minták behozatalának tiltását, hiszen a Nordic Cryobankban szigorúbb a szűrés, mint nálunk, a génhibás donor egy magyar intézményben sem akadt volna fent, a dán spermabank uniós gyors riasztása pedig éppen a rendszer biztonságos működésének bizonyítéka volt.
Csakhogy az OTH ennél jóval súlyosabb dolgot állít. Közleményében azt írta, hogy csak a dániai eset kapcsán derült arra fény, hogy a KRIO évek óta titokban és a jogszabályokkal ellentétesen hoz be külföldről spermát az országba. A törvény ugyanis előírja, hogy a donornak személyesen kell megjelennie a spermáját felhasználó meddőségi centrum előtt. A KRIO Intézet viszont állítja, az utóbbi tíz évben az volt a gyakorlat, hogy külföldi donor ellenőrzését a dániai spermabank végezte, és ez ellen az ÁNTSZ-nek sem volt kifogása.
A KRIO szerint a külföldi behozatalra a már említett hazai donorhiány miatt azért is szükség volt, mert 2005-óta – Magyarországon ekkor tették lehetővé, hogy egyedülálló nők is részt vehessenek a lombikbébi programban – megnövekedett az igény a nem kaukázusi, hanem mindenféle egyéb etnikumú minták iránt. Magyar donorokkal viszont lényegében lehetetlen megoldani, hogy a fehértől eltérő bőrszínű ivarsejtekkel is tudjanak szolgálni a spermabankok.
Az importtilalom azonban csak a történet egyik része, a hivatal a magyar donorminták begyűjtését is megtiltotta a KRIO Intézetnek. Az OTH szerint ugyanis törvény írja elő, hogy csak olyan intézmény végezhet begyűjtést, amely beültetési engedéllyel is rendelkezik. Ez lényegében azt jelenti, hogy Magyarországon a meddőségi klinikáknak kellene megoldaniuk a minták begyűjtését is, azonban a hazai gyakorlatban ezt a feladatot évtizedek óta a spermabankok végzik el. Ezzel a felállással a KRIO szerint egészen mostanáig nem is volt gondja az ellenőrző szerveknek, a KRIO-nak ráadásul annak idején maga az ÁNTSZ adta meg a donorminták gyűjtésére vonatkozó engedélyt, melynek köszönhetően mintegy 2700 gyerek jött a világra. Mivel a munkamegosztás eddig olajozottan működött, a magyar meddőségi központoknak sem megfelelő eszközpark, sem donorok nem állnak a rendelkezésükre ahhoz, hogy megkezdhessék a gyűjtést. Bár az ÁNTSZ állítólag csak a Kááli-Intézetnek tiltotta meg a spermák felhasználását, a mesterséges megtermékenyítés valójában valamennyi csonkahoni meddőségi centrumban szünetel azóta is (elvileg legalább egy évet kell várni a beültetésre).
A KRIO szakemberei szerint a tiltással egy dolgot fog elérni az OTH, mégpedig, hogy az elkeseredett párok a hazai intézményeket megkerülve, maguk fogják megoldani a dolgot. Donorspermát ugyanis lényegében bárki rendelhet az interneten keresztül, amivel aztán elmehet egy bécsi vagy egy prágai meddőségi klinikára. Ezzel azonban szerintük éppen az a kontroll esik ki a folyamatból, ami a dániai eseteket megelőzhetné. Továbbá a spermabankok nem csupán a minták beszerzését végzik, de segítenek az ügyfeleknek kiválasztani a számukra legmegfelelőbb donort is. Időközben több hoppon maradt ügyfél panasszal élt az ombudsmani hivatalnál is, ahol vizsgálatot indítottak az ügyben.
Azonban az ÁNTSZ és az OTH 2015-ös eljárásának valódi oka nemrég jutott tudomásunkra. A dániai mintán talált "genetikai betegség", illetve az eljárás szabálytalanságaira való hivatkozás csak csak ürügyül szolgált a hatósági tilalomhoz. És bizony azt kell mondjuk, hogy a gyermek után vágyó érintettek érthetően csak értetlenül állnak a történet előtt, és naív hupikék törpikékként mindebből csak a felszínt látják, a "gaz" ÁNTSZ-t vélik látni, amely "a csúnya gonosz hókuszpókként" megakadályozza, hogy gyermekáldás köszönjön rájuk. Tudni kell, hogy az ÁNTSZ és az annak részeként működő OTH a Honvédség felügyelete alá tartozik, és a hadseregen belül mindig is maradt – még a kommunizmus idején , és a gengszterváltást követő hadsereglezüllesztés ellenére is – egy nemzeti módon gondolkozó mag. Ez alól az ÁNTSZ sem kivétel. 2015-öt megelőzően az OTH több szúrópróba szerű ellenőrzéseket végzett a CRIO-ban kezelt, vagy azon keresztülment spermákkal, és három esetben is súlyosan beteg mintát találtak. Az első két esetben a CRIO megúszta hatósági büntetésekkel, azonban a harmadik eset után gyanút fogott a hivatal, és jelezte a Katonai Felderítő Hivatal számára a jelenséget, amely nyomozásba kezdett. Már a nyomozás ideje alatt a biztonság kedvéért az ÁNTSZ egy rendeletben a már említett 60 milliós limitet a másfélszeresére emelte. A felderítés pedig kinyomozta, hogy nemcsak a Nordic Cvorbank, de hat másik jelentős EU-s spermabank kusza tulajdonosi hátterében erősen a román tikosszolgálathoz, illetve a román ortodox egyház gazdasági érdekeltségeihez (pénzintézetekhez és egyéb cégekhez) vezető szálak húzódnak meg.
Magyarán erősen feltételezhető, hogy nem csupán a román orvosok teszik nagyüzemileg meddővé és rákbeteggé erdélyi véreinket, de keleti rablószomszédunk spermabankokon keresztül beteg, nyugat-európából származó spermákkal akarja mérgezni a Csonkahon lakosságát. Az ÁNTSZ pedig az információról értesülve azt mondta: kész, itt van vége! Nem hozunk be külföldi spermát! És igaza van: ha a Nemzet fiataljai olyan degeneráltak, hogy már fiatalon elisszák és eldrogozzák a spermájukat, akkor a Nemzet rászorulói sem érdemlik meg, hogy orvosilag ellenőrzött spermához jussanak! De legfőképpen a románoknak nem kell megszerezni azt az örömet, hogy zavartalanul folytassák ellenünk titkos endlösung-jukat! A baloldal és az álnemzeti oldal – az első az antiszemitizmus kiprovokálásával, a másik annak gerjesztésével – ügyesen tereli el a legfőbb kisantant-veszélyről a közönség figyelmét. Ha az átlag magyar tisztában lenne avval, hogy a románok nap mint nap milyen aljasságot követnek el végső megsemmisítésünk érdekében ellenünk, akkor nemhogy az Alföldön terjeszkedő román kolóniáknak fellegezne be Gyulától Battonyán át Kiskőrösig, de a román kamionsofőrök kénytelenek lennének a Csonkahont elkerülni, nehogy a nép agyonverje őket. Ez az eset is alátámasztja, hogy a MOGYE-per, a székely zászló üldözése stb. messze nem a jéghegy csúcsa! A román sosem alszik, és minden hangszeren játszik kiirtásunk érdekében. És Orbán Viktor még ezekkel akar közös űrprogramot!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2016 12. 25.