Putyin asszimetrikus politikája – A Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka ellen merényletre készült az MNA! – Orbán beszállna a román "új-Hamburg" projektbe!


I.

Nagy Péter cár óta nem akadt olyan rátermett és intelligens vezetője Oroszországnak, mint Putyin. Katalin, Sándor, I. és II. Miklós, Lenin, Sztálin, Hruscsov, Brezsnyev, Gorbacsov és Jelcin együtt nem voltak olyan tehetségesek és nagyformátumúak, mint Putyin egymaga. Ez nem (vagy nemcsak) dicséret akar lenni a részünkről, hanem egyrészt ténymegállapítás, de mindenek előtt figyelmeztetés is magunk számára, hogy amennyire a mozgásterünk, küldetésünk engedi, lehetőleg ne legyünk az ellenségei, de azért az esetleges szövetségét is a lehető legnagyobb óvatossággal, kellő körültekintéssel és mindenek előtt megfelelő fenntartásokkal (és távolságtartással) kezeljük.
Amikor az ezredforduló környékén átvette alkoholista elődjétől országának vezetését, mint oly sokszor történelme folyamán, Oroszország mind gazdaságilag, mind társadalmilag romokban hevert. Tegyük hozzá, a vodka és korbács országát sosem volt nehéz belülről romba dönteni, mert az oroszok a középkor hajnalán a nyugati helyett a keleti kereszténység felvételével egyszerűen ezt a testi, lelki és szellemi nyomort választották maguknak. Az építkezés viszont a babonásan agyonbutított muzsikok, kozák emberevők és machiavellista hiénák országában annál nehezebben ment, ezért ott a történelem összes reformkísérlete belefagyott a csikorgó szibériai hidegbe.
A széles látókörű ex-KGB-ügynöknek sikerült az, amibe összes elődjének beletörött a bicskája: mindenféle sztálini sokmilliós emberáldozat és kényszermunkatábor nélkül gazdaságilag fejlődő pályára tudta állítani, és ismét nagyhatalmi tényezővé emelni országát. Ennek egyik eszköze volt a kimeríthetetlen kőolaj és földgáz tartaléka, amellyel nemcsak Európát, de az árfolyamzsonglőrködéssel közvetve az USÁ-t is tudta zsarolni. A másik eszköz pedig az asszimetrikus politikai hadviselés. A hadtudományban az asszimetrikus hadviselés alapja a nomád harcmodor, mely egyébként a történelem folyamán kb. 70-30% arányban legyőzte a klasszikus reguláris hadviselést. Ennek alapján feljődött ki a XIX. század végére a gerillahadviselés, majd ebből továbbfejlődött a XX. századra a "terrorizmus". Az asszimetrikus hadviselés a gyengék fegyvere az erősek, a hódítók ellen – de Putyin bebizonyította, hogy a politikának is lehet asszimetrikus hadviselése. Felismerte, hogy ugyan az orosz szárazföldi fegyverzet messze jobb, mint az amerikai, de sok egyéb téren nem veheti fel nyíltan a versenyt a New York-London-Tel Aviv tengely hadigépezetével. Ezért a gyengék hadviselését átültette a politika világába – és eddig úgy tűnik sikerrel.
Ennek az új politikai hadviselésnek egyik eleme külföldön titkosszolgálati eszközökkel a hozzá hű politikai erők támogatása, így lett oroszbarát kormánya Bulgáriának, Moldáviának valamint a felvidéki tót szeparatista bábállamnak, és most Trump személyében az USÁ-nak is. Tegyük hozzá, ebben semmi új nincs, ezt Oroszország már 1917 előtt is gyakorolta, illetve a kisantant államok az 1900-as évektől a mai napig űzik velünk, magyarokkal szemben (balliberális oldal). A második eleme az internet-betyárkodás, a dezinformáció-terjesztés, ez ma már nyílt titoknak számít. A harmadik eszköze pedig a külföldi országokban a miénkhez hasonló, különböző paramilitásris szervezetek létrehozása, illetve támogatása.

II.

Mi már évekkel ezelőtt tudtunk a Györkös István vezette "Magyar Nemzeti Arcvonal" (MNA) orosz hátteréről, meg is írtuk itt a honlapunkon. Ők meg figyelték, mert a cikkek megjelenése után az ottani beosztott vezetők idegesen telefonáltak nekünk, hogy "Miért írunk hülyeségeket?" A mostani sajtó igen finoman fogalmaz, amikor arról cikkezik, miszerint "azért nem kerültek eddig a hatóságok kereszttüzébe, mert a titkosszolgálat figyelte az orosz kapcsolataikat". Mondjuk inkább, az orosz háttér nemzetközi védettséget biztosított a számukra, és ezért a karhatalom nem mert hozzájuk nyúlni. Amíg más, többnyire nem is az újhungarista, hanem elvileg a Horthy-szellemiségét követő paramilitáris szervezetek elleni hatósági zaklatások, eljárások, házkutatások állandóan napirenden voltak, az MNA nyugodtan élhette a hatalom által csendesen megtűrt illegális életét. Sőt, fogalmazhatunk úgy, amíg a többi szervezetet belülről is kiváló eredményességgel bomlasztották, sorvasztották és osztották ezer felé a beépített belügyes hátterű ügynökök, addig az MNA egyenesen élt és virágzott, mint Marci Hevesen. A fejlődés lendületét még a Szalma Gábor-féle, nem jelentéktelen létszámú szakadár-csoport kiválása sem tudta megtörni – annyira nem, hogy az utóbbi években az MNA suttogó-propagandája már egyenesen azt terjesztette saját magáról, hogy ő egész Európa legerősebb paramilitáris szervezete. Nagyon talulságos volt két tagunk élménybeszámolója, akik kiváncsiságból részt vettek a 2010-ben az elhagyott kunmadarasi volt szovjet laktanyában rendezett MNA-kiképzőtáborban. A tábort a környéken fokozott rendőri készültség és általános igazoltatás-dömping előzte meg, a táborban naponta adták egymásnak a kilincset az ÁNTSZ, a tűzvédelmi, vagy valmilyen más hatósági ellenőrzések, és csodák csodája, mindig mindent rendben találtak. Ám a hatalom, ha akarta volna, minden papírformaság pedáns betartása mellett is megakadályozhatta volna a táborozást: egyszerűen csinál egy fals bombariadót, amire hivatkozva a volt laktanya átkutatásáig felfüggeszti a tábort, és az objektum "átmeneti elhagyására" kötelezi a résztvevőket. Nos egy romos, sittes laktanyaváros átkutatása nem egy és nem két napot vesz igénybe, a tábornak abban a pillanatban garantáltan befellegzett volna. És a tábor nyíltan meg is volt hírdetve, méghozzá nem csak MNA-tagok részére. Gykorlatilag a hatalom nemcsak tudott a táborról, de a pitiáner, hiábavaló kötözködéseivel még a laikusokban erősítette is a hitelesség illúzióját.
Pedig ha volt olyan paramilitáris szervezet a sok közül, amelyik igazán veszélyt jelentett a fennálló hatalomra, az épp az MNA volt. Nemcsak a nekik dolgozó volt honvédségi és rendőrségi kiképzők, és az általuk nyújtott szakmai tudás révén (ami el kell ismerni, tényleg nemcsak a riválisok közül emelte ki őket, hanem összemérhetővé tette mind velünk, mind a karhatalommal), hanem mert ők tényleg a hatalom átvételére készültek. Veszélyességükből semmit sem vont le az a körülmény, hogy a tervezett hatalomátvételük időpontját nyílván egy Oroszországgal való nyílt háborúba keveredés esetére tartogatták. Ha úgy tetszik az oroszok őket szánták egy esetleges NATO-val való konfliktus esetére amolyan ellenséges hátországi diverzáns-csapatnak – hasonlóan a többi országban általuk fenntartott paramilitáris szervezethez.

III.

De a magát nemzetinek tiutuláló "arcvonal" veszélyességének volt egy külön dimenziója, amely nem annyira a hatalmat, hanem magát a Nemzetet érintette. Ez nem más, mint kisantant barátságuk, mely az orosz barátság révén elsősorban szolvák és szerb magyarellenes nemzetiszocialistákkal való nyílt barátságukban öltött testet. A román neonácikhoz viszont valószínűleg azok oroszellenessége miatt nem találtak utat, habár 2010-ben a szekus hátterű "Székely Pajzs" nevű álszékely paramilitáris szervezettel keresték az együttműködést. Ennek kimeneteléről nincsenek információink, egyébként megjegyezzük, ugyanebben az időszakban a "Székely Pajzs" a Szász Jenő-féle MPP-hez dörgölőzött – minő furcsa "véletlenek". És valójában az MNA a "Hatvannégy vármegyéseket" sem azok állítólagos (valójában nemlétező) "sovinizmusuk" miatt támadták, hanem mert valójában a HVIM Toroczkai László révén román titkosszolgálati irányítás alatt áll, és ez az orosz érdekekkel összeegyeztethetetlen. Toroczkai éppúgy antisoviniszta, mint annak idején Szálasi volt, Györkösék abban különböznek Toroczkaitól és az egyébként példaképüknek tartott Szálasitól, hogy ők Nagy-Magyarország formális visszaállítását is elvetik. Sőt, egyenesen azt hírdetik, hogy a "fehér fajnak" össze kell fogni a "zsidó" ellen, és ennek jegyében minden történelmi ellentétet feladva feltétel nélkül ki kell béküljünk összes rablószomszédunkkal és betolakodóinkkal. Aki pedig bármilyen területi követelést, határrevíziót, vagy akárcsak autonómiát követel, az a "fehér fajon" belüli ellentéteket fokozza, tehát az "zsidóbérenc".
Az eredeti szálasista ideológiától való eltérésüket azzal magyarázzák, hogy a hungarizmus nem más, mint az adott kor aktuális kihívásaira adott "magyar" válaszok összessége, ezért az koronként változó. A jelen kihívásaira adott "magyar" válasz pedig szerintük nem más, minthogy az elcigányosodott, lezüllött magyarság ma már nem alkalmas arra, hogy a Kárpátmedence vezető ereje legyen, hanem a szlovákok és a szerbek veszik át e szerepet, a magyarságnak pedig, ha "meg akar maradni", mindenben hozzájuk kell igazodnia. Ennek jegyében nemcsak a történelmi területekről, vagy bármiféle határmódosításról kell lemondanunk, de még a kisebbségi jogainkat is fel kell áldoznunk a nagy fehér összefogás jegyében, és a magyar kisebbség tagjai felemelkedésének csak egyetlen útja lehetséges, mégpedig az, ha végleg beilleszkednek Szlovákia és Szerbia egységes nemzetállami rendjébe. (Ennél tovább már csak a végvonagló Bajnai-rezsim idején az MNA-val szros kapcsolatokat ápoló Posta Imre "árnyékkormánya" ment blogoldalán: ő egyenesen azt állította, hogy Ian Slota tankokkal fogja "felszabadítani" a maradék Magyarországot a "zsidóuralom" alól – még csak ez hiányzott volna)!
A történelmi ellentétek hangoztatása még a 100%-ig oroszellenes és "zsidó" (érsd: angolszász-izraeli) irányvonalat követő Romániával szemben is tabunak számított. Bár egyszer-kétszer honlapjukon – mely először a jövönk.info, majd a hídfő.hu volt - megjelent Romániát kellemetlenül érintő (orosz eredetű) írás, Erdélyt illetően a nagy zsidóellenes árja-internacionálé nevében Nagy-Romániának is sérthetetlenséget szántak. Az említett kunmadarasi táborban a jövönk.info főszerkesztője, Szalma Gábor maga dicsekedett azzal, hogy az általa szerkesztett portál titkos híranyagcsere-megállapodást kötött a Duna-televízióval (még azt is hozzátette, hogy hivatalosan ne kössenek bele, közbeiktattak egy másik hírügynökséget hírközvetítőként). Nos a tábor idején – igaz akkor már nem sokáig – még az erősen román titkosszolgálati múlttal rendelkező Cselényi László volt a Duna-tv elnöke, aki elődje, a Sára Sándor által létrehozott Nemzet televízióját a kisantant titkosszolgálatok, de azon belül is főként a román SRI átjáróházává és trágyadombjává (és nem mellesleg az R"M"DSZ szócsövévé) züllesztette. (Távol álljon tőlünk, hogy a narancsos hatalmat bármilyen vonatkozásban dicsérjük, de minden elismerésünk az azóta az Operaház igazgatójává debütált O. Kovács Szilveszteré, akinek elsöksége idején emberfeletti erőfeszítéssel sikerült kilapátolnia a Cselényi-féle trágyadombot a Duna-tv-ből). Nos egészen biztos, hogy ez a bizonyos tikos híranyagcsere-megállapodás nem jöhetett volna létre sem Györkös, sem Cselényi, sem a román titkosszolgálat tudta és beleegyezése nélkül.

IV.

Amikor Szalma Gábor vezetésével 2012-ben az MNA tetemes része kiszakadt Györkös szervezetéből, akkor a jövönk.info-t, és ezzel együtt nyílván a szóban forgó Duna-tv-s megállapodást is magával vitte – ehelyett hozták létre Györkösék a hidfö.hu, majd hidfö.ru hírportált. Egyáltalán nem kizárt, hogy Györkös és Szalma összekülönbözésének hátterében épp a kibékíthetetlen orosz-román titkosszolgálati ellentét húzódhatott meg, és erre nem csupán Szalmáéknak még Györkösénél is jóval hangsúlyosabb kisantant-barátságából lehet következtetni, de még nem is csak abból abból, hogy az említett "Székely pajzzsal" is ők voltak az MNA részéről a kapcsolattartók. Hanem abból is, hogy az ominózus szakadás előtt egy évvel, azaz 2011 nyarán értesültünk arról, hogy az MNA merényletre készül a Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetörség parancsnoka, azaz személyem ellen, méghozzá főként nyíltan felvállalt és hírdetett sovinizmusunk okán (ugyanis Toroczkaiékkal ellentétben mi valóban azok is vagyunk). Azonnal megtettük a szükséges ellenintézkedéseket, majd ezt követően jeleztük nekik, hogy tudjuk mire készülnek, így a Magyarok Istene megóvott, a végrehajtásról letettek. Bár nyílván a végül lefújt merényletterv kivitelezése nem kezdődhetett volna el Györkös tudta és jóváhagyása nélkül, tudomásunkra jutott, hogy mind a merénylet ötlete, mind annak lebonyolítása az akkor még az MNA szerves részeként működő Szalma Gábor-féle csoportosuláshoz volt köthető. Korábban személyem ellen két jól körülhatárolható, sikertelen merényletkísérletet követtek el, ez a Szalma-féle MNA-s lett volna a harmadik. És e merényletkísérletek mögött mind leginkább a román titkosszolgálatok sejthetőek, egyszerűen azért, mert személyem, és az általam vezetett szervezet likvidálása leginkább nekik állhat érdekükben.
Egyébként egy érdekes mellékszála ennek a történetnek, hogy ugyanekkor, azaz 2011 nyarán egy aktív (csonakhoni) rendőrcsaládból származó, azóta kizárt, de rendkívül ambíciózus volt tagunk, mivel ekkorra nyílvánvalóvá vált számára, hogy nem sikerült a Nemzetőrséget jobbikos párthadsereggé tennie, azon dolgozott, hogy a többi paramilitáris szervezethez hasonlóan szervezetünket is frakciózással, szakadozással szétzülleszti. Az ellenünk készülő MNA-s merénylettervet a parancsnokságunk bizonyos okok miatt a tagságunk előtt is titkolta. Viszont amikor augusztus elején vigyáztuk a gyergyószentmiklósi EMI-tábort, az ott velünk dolgozó nyírségiek előtt, és az említett rendőrcsaládból való tagunk füle hallatára egy másik tagunk szándékosan elkottyantotta az MNA-s merényletterv hírét, tesztelve, hogy a rendőrcsaládból való hogyan reagál. Hát a rá jellemző teatralítással nagy hangon kikelt, hogy ez egy mekkora baromság, és ebből biztosan egy szó sem igaz. Ideges reakciójából sejteni lehetett, hogy egy titkos megállapodás létezhetett közte és az MNA között: mégpedig, hogy az MNA végrehajtja ellenem a merényletet, ő pedig átveheti a parancsnokságot, és parancsnokként korlátlanul játszhatja majd jobbikos kisded játékait. Mivel a Györkös-féle rendőrmerénylet kapcsán a sajtó mostanában erősen cikkezik a Jobbik és az MNA-kapcsolatáról, gondoltuk, ez is egy érdekes adalék lehet.

V.

És végül mi okozhatta az MNA, pontosabban a vezetőség elleni hatósági fellépést? Mert az nyílvánvaló, hogy a migránsok elleni állítólagos merényletekre való készülődés, ami a sajtóban megjelent, erősen megkérdőjelezhető. Györköséknek ennél azért több sütnivalójuk van, ráadásul ezzel lényegében saját primitív világképük értelmében közös platformra helyezkedtek volna az átaluk "zsidó világ" szerves részének tekintett Fidesz-rezsimmel. Persze logikusnak tűnő feltételezés, hogy a migránsok elleni merényletek keltette belpolitikai zűrzavart, illetve a merényletek nyomán beálló külpolitikai elszigetelődést kihasználva kívánták volna régóta dédelgetett tervüket, a hatalomátvételt megkísérelni. Azonban kétséges, hogy egy migránsok okozta zűrzavar gyengítette, és nem éppen erősítette volna-e a kormányzatot belpolitikailag, a külső nyomásról pedig már a Brüsszellel folytatott látszat-"szabadságharc" folymán bebizonyososdott, hogy bármilyen külföld felöl jövő konfrontáció egyértelműen a kormány belpolitikai pozícióit erősíti – és elég valószerűtlen, hogy Györkösék mindezt ne mérték volna fel reálisan.
A valódi ok valószínűleg az Orbán-kormánynak Putyinnal folytatott modus-vivendi politikájában keresendő. Miután Gyurcsány és a baloldal a 2008-2009-es polgárháborús előkészületei nyomán hitelét vesztette Putyin szemében, a Jobbik meg távol áll a kormányváltástól, a paksi üzletet megkötő, és általában a vonakodó NATO-csatlós szerepét játszó Orbán a jelen helyzetben ideális partnere az orosz medvének. Ez pedig megfelelő háttéralkudozások révén kedvező légkört teremthetett ahhoz, hogy a kormány az orosz félt diplomáciailag rávegye arra is, hogy szemet hunyjanak itteni ötödik hadoszlopuk felszámolása felett. Ezzel lényegében megszűnt az orosz védettség, amit erősít az a tény is, hogy az utóbbi két évben a közismerten oroszbarát MNA-nak lengyel kapcsolatai alakultak ki (például a legújabb katonai felszerelésüket is Lengyelországból szerezték be, tavaly október 23-án pedig a "Vér és Becsülettel" közösen rendezett Corvin-közi megemlékezésükön az Árpád-sávos MNA-mozgalmi lobogó mellett egy lengyel zászló is megjelent). De feltűnő, hogy ezzel egyidőben a Hatvannégy Vármegyével is kibékültek (a HVIM részéről az ókonzervatív Habsburg-párti Zagyva Gyula volt a kezdeményező fél).
Egyszóval a nagykörúti robbantás illetve a migránsok elleni készülődés csak ürügy lehetett a hatóság lecsapására. A tanulság, hogy így járnak azok, akik a magyar érdekeket elárulva bármilyen külföldi kapcsolatra építik politikájukat. Mert az idegen érdekeltség a széljárás változásával egyszer megszűnhet, és a diplomáciai biztonságot jelentő patrónus egyszercsak beáldozza hű szövetségesét, ha érdeke úgy kívánja. Mi, Székely-Magyar Nemzetőrök, a cipőnk mellett járva tesszük a dolgunkat, sem fentről, sem lentről nem fogadunk el utasításokat, nekünk nem parancsol senki, sem a Mennyországból sem a pokolból, nekünk csak és kizárólag a Szívünk parancsol, amibe bele van írva a msáfél-ezer éves Haza térképe! Nekünk se belföldről, se külföldről nem biztosított senki volt rendőrségi vagy honvédségi kiképzőket, nem nyílt lehetőségünk méregdrága propaganda-kiképzőtáborok szervezésére – de a gerincünk egyens maradt, és büszkék vagyunk arra, hogy az egy és oszthatatlan magyar érdeket 100%-os következetességgel képviselve soha nem álltunk be sem egyetlen párt vagy perc-mozgalom zászlaja alá, sem egyetlen külföldi hatalomhoz nem dörgölőztünk oda – és ezután sem fogunk!

VI.

Írásunkat zárhatnánk avval is, hogy Moldávia, Bulgária és az ugyancsak országunk egy részét bitorló, de ugyanakkor hagyományosan oroszbarát Szerbia szorításában Románia már csak Ukrajna felöl szívhatna némi oroszmentes levegőt. Ha az Orbán-kormánynak volna egy kis vér a pucájában, nemcsak az MNA-val szemben vitézkedhetne, hanem Románia pillanatnyi elszigeteltségét kihasználva rendezhetné Erdély kérdését is. De hát Románia EU-csatlakozásának megszavazása óta tudjuk, hogy ilyen illúziókat Orbán irányába ne is tápláljunk. Jelenleg pedig a kormány románia megszorongatása helyett közös roman-magyar űrprogramon dolgozik. Az olvasók kedvéért nem kívánjuk boncolgatni, mekkora hazaárulással ér fel egy ilyen stratégiai, és a jövő szempontjából kulcsfontosságú kutatásba bevonni legfőbb ellenségünket. (Arról nem is beszélve, hogy az oroszok ehhez mit szólnak, és nemcsak a hagyományosan erős és kiváló, de egyenesen bizalmi orosz-magyar űrkutatási kapcsolatokat ez mennyire veszélyeszteti). Románia most is ügyesen lavírozik: Trump a választási kampányban kijelentette, csak azoknak a NATO tagországoknak járul hozzá a védelméhez, amelyek a költségvetés 2%-át biztosítják a katonai kiadásokra. Az új elnök még hivatalba se lépett, Románia máris teljesítette a feltételt – az Egyesült Államok pedig még az idén megemeli a Romániába irányuló katonai szállításokat. Keleti rablószomszédunk emellett a németekkel fog közösen harckocsikat is gyártani és fejleszteni!
És Románia elszigeteltsége, úgy tűnik,, amúgy sem lesz hosszúéletű. Néhány even belül lejár a Szuezi-csatorna brit felügyeleti joga, és ezzel várhatóan az átjutási költsége nagyságrendekkel olcsóbbá fog válni. Hasonlóan a Boszporusz ellenőrzési joga is változik rövedesen, ott is árcsökkenés várható. Ez pedig arra ösztönzi az Európába nagy tételbe szállító kínai cégeket, hogy ne Afrikát, vagy északról Kanadát megkerülve Hamburgba vagy holland és belga kikötőkbe szállítsák az áruikat, hanem jóval olcsóbban Szuezen keresztül a Balkánra. A most még virágzó Hamburg és a többi nyugat-európai kikötő rövidesen le fog hanyatlani, és a nagy európai elosztóközpont valahová a Földközi-tenger mellékére fog áttevődni. Közelség szempontjából Görögország volna a legideálisabb, a görögök nagyon is favorizálják Theszalonikit vagy Pireuszt, csak egy a gond: nincs az országnak komolyabb folyótorkolata, hogy nagyobb ócenjárók is ki tudjanak kötni. A Balkánon egyetlen számottevő folyótorkolat a Duna-delta, csakhogy az, mint a neve is mutatja, deltatorkolat, ami szintén nem alkalmas nagyobb óceánjárók kikötésére.
Nos, fideszes körökből szivárgott hozzánk, miszerint Orbán és Szijjártó arról értesültek, hogy a román kormány már most titkos tárgyalásokon feljánlotta Kínának, hogy semmibevéve a nemzetközi természetvédelmi státuszt a páratlan élővilággal, a Duna-deltát megszüntetnék, és átalakítanák tölcsértorkolattá, hogy ott épüljön fel a nagy kelet-európai új áruelosztó-központ. Vagyis sanszos, hogy Romániában létesüljön az új "Hamburg", márpedig ha ez megvalósul, Románia nemcsak velünk szemben tenne szert gazdaságilag és politikailag is behozhatatlan versenyelőnyre, de egész Európát zsarolni tudja majd. És Orbán meg Szijjártó ahelyett, hogy azon törnék a fejüket, hogyan tudnák ezt a számunkra és Európa számára is végzetes projektet megakadályozni, be akarnak szállni a bizniszbe.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoksága

2016 12.03.