Nyílt level egy "mélymagyar" konjunktúra-lovaghoz "lovaggá ütése" alkalmából


Zsoltikám!
Emlékszel, amikor nemrég a Fény utcai piacon vásároltál, valaki odakiabált hozzád jó hangosan, hogy "Itt hömpölyög ki a reterátról egy Bayer Zsoltnak látszódó majom!"? Nos, én voltam az illető, ezért nevemet nyíltan fel is vállalom hozzád intézett levelem aláírásaként. Te visszakérdeztél, hogy "Elnézést, nem értem!", de én mentem tovább a dolgomra. Pedig dehogynem értetted: amikor Gaudi-Nagy Tamás a Kossuth téren teljesen jogosan lámpavassal méltatta a hazaáruló Pásztor Istvánt, akkor pontosan te írtad a Magyar Hírlapban a Nemzet ügyvédjéről: "Itt hömpölyög ki a reterátról egy Gaudi-Nagy Tamásnak látszó Gaudi–Nagy Tamás". Mivel Gaudi-Nagy Tamás engem védett a megyesista hatalom rendőrsége által jogtalanul meghurcoltak perében, méghozzá sikeresen, ezt a neked szóló odakiabálásomat személyes indítékkal (is) tettem.
Megjegyzem, a Nemzet ügyvédje nem kapott állami kitüntetést, mint ahogy az a Szaniszló Ferenc sem, akitől már visszavontak egy Táncsics díjat. Noha a balliberális söpredék ugyanígy csinálta a műhisztit. Pedig Szaniszló mindig úriember módjára fogalmazott, mindenféle "szar" "kurva anyázás" és egyéb nélkül mondta ki az igazságot – sokkal keményebb igazságokat, mint a tied. Nem mellesleg ő tudósítóként végigcsinálta a délszláv háborút. Ellentétben veled, aki soha semmiért nem kockáztattad az életedet, puskaport is legfeljebb csak a karácsonyi csillagszórózáskor szagoltál. Szaniszló ténylegesen méltó lenne az állami kitüntetésre, neked csak a pofád volt mindig nagy! Szaniszló egy hős! Te viszont azok közé tartozol, akik a Dallasból Jockie Ewing módjára leveszik a karórájukat és az asztal alá bújnak, ha verekedés tör ki. Mégis téged tüntettek ki, Szaniszlót pedig kirúgták attól a tévécsatornától, ahol most is dolgozol.
Szóval azért, mert a kápós söpredék most habzó szájjal tiltakozik, és küldi vissza a lovagkeresztjeit, attól te még egyáltalán nem leszel a szememben jó fiú – saját szóhasználatoddal "jó csávó", és nem fogok idiótaként beállni a neked csápolók agymosott kórusába. Még akkor se, ha a hisztiző kápósok nekünk, székely-magyar nemzetőröknek első számú csonkahoni ellenségeink. Mert ellenségünk ellensége nekünk még nem a barátunk! Nem bizony! Mi székely-magyar nemzetőrök azon kevesek közé tartozunk, akik, midőn 2009-ben a mostanihoz hasonló műhisztit csaptál a Cozma megöléséből, és a Fidesztől a balliberálisokon át Budaháziékig és a Magyar Gárdáig mindenki gyászolt, mi dacból is táncoltunk örömünkben! Nemmelesleg akkor nem írhattuk meg, de most már elmondhatjuk, Cozma a szabadidejét azzal töltötte, hogy a Bakony katonai objektumait kutatta, vagyis román kém volt. De ha nem is lett volna kém, önmagában románt nem gyászolunk! Mert hisszük, hogy amíg a Haza akár egyetlen négyzetcentije is törvénytelen román megszállás alatt áll, addig románnak magyar ember részéről nem járhat(na) egy könnycseppnyi gyász sem! (Részünkről azután sem!). És tudod, Zsoltikám, nekünk ez bizony felette áll minden Sophokles Antigonéjából levezetett "európaiságnak"!
És ha már a hisztiző kápós baloldal szóba került, nem emlékszem arra, hogy tollhegyedre tűzted volna azt a dékápós Vágó Istvánt, aki kb. egy éve arcpirító módon azzal kampányolt, hogy azért nincs fűtés az egyik vidéki iskolában, mert a magyar állam a "határon túli magyarokra költi a pénzét". Eddig azt hittük december 5-énél nincs lejjebb – de van! Persze, lehet hogy írtál erről, csak én nem tudok róla, elvégre nem vásárolom a kedvenc újságodat, amibe tudom, "sohasem fogod be a pofádat". De ha esetleg írtál is, a dolog lényegét biztosan nem írtad meg.
Annyi nyilván számodra is világos lehet, hogy az elszakított nemzetrészek ellen a rablószomszédok részéről hol rejtettebb, hol nyíltabb háború folyik. Ahhoz pedig, hogy az elszakított magyarok ezt a hidegháborút megnyerjék, ahhoz Montecuccoli úta tudott, három dolog kell: pénz, pénz és pénz, még akkor is, ha nem fegyverekkel, hanem más eszközökkel vívják. Ezért a magyar államnak ha azt akarja, hogy a magyarság trianonon kívül fennmaradjon, hazafias kötelessége kell, pontosabban kellene lennie, hogy lapátolja a pénzt az elszakított területekre. Nem ám alamizsnát, mint a rendszerváltás óta folyamatosan mai napig, hanem zsákszámra, mint a két világháború között. Az elszakított területek ugyanis nemzeti szempontból katasztrófa-sújtotta övezetek! És erre jön ez a senkiházi pofánvágó, miközben mai napig sorvadnak a nyelvterületeink, és szociális demagógiára hivatkozva azt az alamizsnát is elszedné az elszakított magyarságtól, pontosabban a Csonkahonban tengődő nyomorultakkal azt a keveset sajnáltatná el, amit a magyar állam alamizsnaként juttat nekik. Miközben a korrupció, és a továbbra is fenntartott államadósság-szolgálat a csonkahoni és elszakított magyar elől egyaránt elszivattyúzza az életlehetőségeket, pofánvágó magyart a magyart ellen uszít, hogy tovább csökkentse a történelem sorscsapásai által így is agyonlazított szolidarítási kötelékeket!
Nos, senki ne mondja nekem, hogy amit pofánvágó csinált, ahhoz a cionista nagyhatalmi törekvéseknek, vagy akárcsak bármilyen értelemben vett zsidó entitásnak érdeke fűződhet! Ne mondja nekem senki, hogy amit pofánvágó csinált, ahhoz bármilyen globális pénzügyi körnek érdeke fűződhet! Ne mondja nekem senki, hogy amit pofánvágó csinált, ahhoz bármiféle összeurópai baloldalnak érdeke fűződhet! Ehhez csak egyvalaminek fűződhet érdeke: a tót, szerb, román stb. titkosszolgálatoknak! Vágó Istvánnal bebizonyosodott, ahogy Károlyi Mihály és Jászi Oszkár óta mindig, és ahogy a Gyurcsány vezette baloldal is újra és újra bebizonyítja - szellemi holdudvarával együtt - hogy a magyaroszági baloldal a kisantant kitartottja! A magyaroszági baloldal tót, szerb és román kenyéren él!
És aki tót, szerb vagy román kenyéren él, azt nem elég elásni az orgoványi erdőbe, vagy lámpavasra húzni, mert az túl kegyes halál neki! Aki tót szerb vagy román kenyéren él, annak testét a rohadt tetves pofájával együtt harckocsi lánctalpával kell beletaposni az aszfaltba! Pont úgy, ahogy a 90-es fekete március idején Marosvécsen a román hadsereg egy magyar hazafival a saját háza előtt a saját családja szeme láttára megtette! Aki tót, szerb vagy román kenyéren él, annak láncfűrésszel elevenen le kell vágni mind a négy végtagját, hogy még érezze saját vérének és csontjának a szagát! Aki tót, szerb vagy román kenyéren él, azt fémkaróba kell húzni, és amíg él, a fejébe időnként áramütéseket kell vezetni, hogy minél fájdalmasabb legyen a végső szenvedése! Aki tót, szerb, vagy román kenyéren él, azt először a szegedi gyors, aztán a Vércse intercity mögé kell odaláncolni, hogy bőrét a húsáról és a húsát a csontjáról a talpfák nyúzzák le! Aki tót, szerb vagy román kenyéren él, annak kezét, lábát össze kell kötözni, és mesztelen hasára forró parázzsal teli üstöt kell nyomni – majd mikor még javában üvölt a fájdalomtól, kiéheztetett patkányokat kell rászabadítani, amelyek megérezvén félig élő, félig megsült húsának szagát, elevenen rágják ki a beleit! Aki tót, szerb, vagy román kenyéren él, annak nincs joga szabad magyar levegőt szívnia, annak szabad magyar földön nincs joga az élethez! Aki tót, szerb vagy román kenyéren él, az a legocsmányabb, legaljasabb hazaáruló, az a Szentlélek ellen vétkezik, az méltó a gyehenna tüzére, és annak sem égen sem földön nincs bocsánat, hívják akár Gyurcsány Ferencnek, Kóka Jánosnak, Kelemen Hunornak, Frunda Györgynek, Eckstein Kovács Péternek, Pásztor Istvánnak, Gergényi Péternek, TGM-nek vagy Vágó Istvánnak!
Távol álljon tőlem, hogy egyetlen sajtóterméknek is reklámot csapjak, de időnként a Heti Válasz valamelyest – hangsúlyozom valamelyest – rátapint az igazságra. Nemrég az egyik ilyen írásuk arról szólt, hogy létezik "baloldali erdélyi hagyomány is", és példákkal bizonyítja, hogy hány Erdélyből áttelepült lett a balliberális oldal prominens alakja, akikből a te kedvenc, (de szintén kitüntetésed ellen tiltakozó) TGM-ed mindössze a jéghegy csúcsa. A szóbanforgó cikk is persze csak rátapint az igazságra, mert az avatottak tudják: ennyi ügynököt küldött fel a szeku Csonka-Magyarországra. Persze ehhez nem kellett Erdélyből följönni, Aczél elvtárs révén bőven termett a gúnyhatárokon belül is a román kenyéren élő hazaáruló szekus-ügynök, Kurcsány és pofánvágó, de testületileg az egész volt szadesz példája bizonyítja!
De mindezt te Zsoltikám, akármilyen nagypofájú csávó vagy, sosem fogod megírni! És tudod miért nem? Mert a jó haverod, a Szász Jenő révén te is a román érdekekhez vagy bekapcsolva – legfeljebb nem a baloldali szárnyához, hanem a Basescu-féle jobboldalihoz. A te komád csinálta az ő komája, a Verestóy Attila számára a román érdekek szerinti erdőmérnöki terveket, amitől olyan "szép" kopaszok a Hargita bércei. És azt is tudjuk, hogy a Magyar Polgári Párt és a román tikosszolgálat, az SRI között a katolikus egyház az összekötő! És valószínűsíthetően a te szórványfelszámoló és december 1-én koccintó Jenő haverod sugallatára hírdeted lépten-nyomon azt a hazugságodat, hogy a migránsok és a kvótal elleni fellépés meghozta a rablószomszédainkal való "történelmi megbékélés lehetőségét"! Nemmellesleg a migránsok elleni fellépés a legjobb ürügy a figyelemelterelésre, nemcsak az ország döbbenetes szociális állapotáról, a virágzó korrupcoóról, a kiépülő latifundiumokról, de a posztcionista beáramlásról, a Habonyi féle kötvényes betelepítésről, ha úgy tetszik, kötvény-migrációról. Nomeg a tót, osztrák és román etnikai térnyerésről is, mely nem "csupán" Őrvidéket, Felvidéket és Erdélyt, de immár a Csonka-Hazát is kő keményen érintik!
Csak ha egy picit is ismernéd, vagy akarnád ismerni a történelmet, akkor tudhatnád, hogy az ilyen "történelmi megbékéléseknek" mindig az elszakított nemzetrészeink érdekeinek a feláldozása volt az ára! Ilyenkor a diplomáciának mindig "félre kellett tennie a kölcsönös sérelmeket", s a magyarokon csattant az ostor! És rablószomszédaink, ahogy a történelem folyamán mindig, úgy most is el fogják árulni a nagy közös érdekeket, ha a magyarellenes érdekek érvényesítéséről lesz szó. Most persze még a románok velünk együtt tiltakoznak a brüsszeli migránspolitika ellen – de örömmel elfogadnak majd minden kvótát, ha cserébe ezért nemzetközileg zöld utat kapnak a Besszarábiával való egyesüléshez és/vagy a mostaninál is nyíltabb és erősebb magyarüldözéshez. A román boldogan bele fog törődni abba, hogy Londonhoz és Párizshoz hasonlóan Bukarest is tele legyen arabbal és niggerrel, ha cserében elérheti, hogy egyetlen magyar szót ne halljon és egyetlen magyar feliratot ne lásson Erdélyben. Sőt, éppen az elarabosodott elniggeresedett, élhetetlenné vált Bukarestből menekülő románt fogják Kolozsvárra vagy Nagyváradra betelepíteni. Amely városokat immár megyei határozatok akarnak 25 év alatt egymilliós metropolisszá felhízlalni. Kedvenc Cseh Tamás idézeted után szabadon, Valóság barátunk majd akkor fog bekopogni az általad is teremtett virtuális szép-új narancsos világ ablakán. De addig a Jenő haverod jó sokszor felmarkolja az évi 100 milliós állami támogatást, amiből úgy ahogy, neked is fog mindig csurranni-cseppenni valami.
Az az igazság Zsoltikám, hogy lényegében te is román kenyéren élsz, és egyívású vagy azokkal, akik most tiltakoznak lovagkereszted ellen! Úgyhogy ezalkalomból fogadd nem-gratulációmat! És szádra ne vedd néhai Kormányzó Urunk nevét, akit balliberális korodban még a mostani hisztizőkkel együtt kórusban szidtál, majd mikor más lett pártod beállítottsága, képmutató módon dicsérni kezdtél! Ha a történelmi órában el akarod kerülni a számonkérést, hisztiző ballib kápós exbarát ellenségeiddel, meg a lovagkerszteddel együtt húzzál innen csak vissza Merkel-országba, ahonnan még a XVIII. században egy Mária Terézia nevű szajha betelepítette sváb őseidet!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar nemzetőrség megbízásából:

" 2016 09. 24.