Muszlim beözönlés: fordított Kállay-kettőst jár az Orbán-kormány!


Kállay Miklós, amikor Magyarország miniszterelnöke lett, bizalmas körben kijelentette, hogy nyíltan a németek melletti harcra fog buzdítani, hangosan fogja szídni az angolokat, a zsidókat és a szovjeteket, de a kintlévőknél újabb katonákat nem ad a németeknek, újabb zsidórendeleteket nem hoz, és titokban a németektől való, lehető minél teljesebb eltávolodást, a háborúból való kilépést fogja előkészíteni. Nos, Orbán Viktor kormánya megvalósítja ennek a fordítottját: nyíltan szídja a németeket, látványosan harcol Merkellel – és közben titokban mégis mindent a németek érdekei szerint tesz. Ennek megnyilvánuló jelei:

1. Noha a média világában jelentős átrendeződések történtek, mely kiváltotta a konkurens hazai kápós és nemzetközi baloldal visítását, a két nagy, kölni székhelyű kereskedelmi tévétársaság, az RTL-klub és TV2 frekvenciakiváltsága, így médiabefolyása továbbra is bebetonozva maradt;

2. Az Orbán-kormány sorra adja a kedvezményeket a nagy német multinacionális vállalatoknak, főként az autóiparnak, amelyek alig teremtenek új munkahelyeket, és megtermelt profitjukat totálisan kiviszik az országból. Valószínűleg adókedvezményüket nem annyira azért a párszáz új, betöltendő állásért, hanem a Fidesz pártkasszájának finanszírozásáért és/vagy megfelelő Fidesz-csókosokkal kötendő üzletért kapják;

3. A hazai minimálbért kelet-európai mércével is alacsonyan tartják, így immár nemcsak a többi visegrádi országban, köztük a szeparatista, törvénytelen felföldi tót államban, de Romániában és Szerbiában is nagyságrendekkel magasabb az életszínvonal, mint Csonka-Magyarországon. Ennek haszonélvezője szintén elsősorban a német gazdaság: nem pusztán azért, mert a kínaiak mellett elsősorban a német termékeknek jelentünk piacot, és nem is csak a német gazdaságot kiszolgáló itthoni rabszolga-munkaerő miatt. Hanem azért, mert a fiatalság egyre tragiskusabb méretű elvándorlása Nagy-Briatannia mellett Németország irányába a legnagyobb. És amíg a szigetországba elsősorban a magyar diplomások tömegei veszik az útirányt, addig a szakmunkások zöme Németországban, a képzetleneké pedig Ausztriában lel “új hazára”. Az olcsó szakmunkások pedig felbecsülhetetlen értekű bérköltség hasznot hajtanak a német gazdaság számára;

4. Nemrég magasrangú egyházi tisztviselő lett Orbán Viktor tanácsadója, és a kormányzat, az itthoni katolikus egyház, valamint a Vatikán között egyre szorosabb szálak szövődnek. Márpedig a katolikus világegyházban a legbefolyásosabb és leggazdagabb a német és osztrák katolikus egyház, legfőbb szponzora pedig a német pénzvilág és a nagy német autógyárak, amelyek a katolikus egyháznak a lelkek felett gyakorolt hatalmát saját érdekeik szerint váltják hosszútávú profitra. Henry Ford elhíresült mondását parafraziálva: ami jó a német autóiparnak, az jó a Szentszéknek. Tehát a katolikus egyházzal való összefonódás egyben a német befolyást is erősíti, ennek leghajmeresztőbb jele, hogy nemrég Habsburg Eduárd lett Magyarország vatikáni nagykövete;

5. Ami pedig a legrémisztőbb, és amiről a Jobbik is hallgat, hogy hiába beszélnek a menekülttáborok többségének bezárásáról, amíg a magyar vidék néptelenedik el, és helyébe immár nemcsak a Tiszától, de a Dunától keletre eső Csonka-országrészbe rohamosan folyik tovább a román etnikai térnyerés,(a Dunától nyugatra pedig az osztrák), vidéken egyre több arab menekültet látni. Ezek egyenlőre tartanak tovább az ígéret földjét jelentő Németország felé, de Ausztria holnap kerítést fog építeni. Miközben a kormány látványosan “megvédi” a migránsoktól a Csonka-hazát, és nagy szájjal tiltakozik a kvóta ellen, gyaníthatóan a háttérben – nyilván a Fidesz-pártkasszájába történő bizonyos pénzösszeg elhelyezése fejében – Orbán megegyezett Merkellel megfelelő számú migráns itteni letelepítéséről. Persze mindez a tót, osztrák és román, valamint a fővárosi izraeli etnikai térnyerésekhez képest már csak “üdítő színfolt” lesz, akárcsak a Habonyi haveri köréhez köthető, elsősorban kínaiakat és orosz zsidókat letelepítő államkötvény-biznisz is;

6. Lázár János nemrég egy interjúban elszólta magát, hogy a Merkelék látványosan nekünk mennek a nyilvános diplomácai üzengetések és a sajtó szintjén, de a háttérben valójában mindig megdicsérik és bíztatják a magyar kormányt. Tehát a kommunikációs látványcsatározás kétirányú színjáték: a magyar kormány kurucvizet prédikál és közben labancbort iszik, amit a német színpadias kardcsörtetést imitálva szolgál fel neki – titokban. Ennek a színjátéknak egy aprócska mellékzöngéje, hogy két éve Kövér László házelnök épp a II. bécsi döntés évfordulóján (Merkel oldalán) az Észak-Erdély felszabaduásáról való megemlékezés helyett a Lengyelországból történelmileg teljesen jogosan kitelepített németeket sajnálta, belegázolva a magyar becsületbe és vérig sértve a testvéri lengyel népet!

Összefoglalva, a mélyen tisztelt magyar kormány tehát jól láthatóan fordított Kállay-kettőst jár, felhívjuk figyelmét, hogy a migráns-kérdésnek kétfajta megoldása lehetséges a jövőre nézve. Az egyik, hogy a végül bevonuló osztrák és román hadsereg a Dunába lövi a migránsokat: az osztrák a Duna jobb, a román a bal partjáról. A másik, hogy még mielőtt ez megtörténik, a migráns kérdést mi székely-magyar nemzetőrök vesszük a kezünkbe. De felhívjuk a mélyen tisztelt magyar kormány figyelmét, arra is, hogy ez esetben nem fogunk megállni a migránsoknál, de a Csonka-honba beözönlő osztrák. tót és román (nomeg izraeli, orosz és kínai) telepeseknél sem! A továbbiakat a mélyen tisztelt magyar kormány képzelőerejére bízzuk. A többi már a mélyen tisztelt kormányon múlik, de még időben figyelmeztetjük, hogy az idő vészesen fogytán van!A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2016. 04. 04.