Kárpátalja magyarsága forrong a jogbitorló sorozások miatt, Ponta Moldáviával akar egyesülni – Navrasics folytatja Kovács, Göncz és Fejbólintó cselédpolitikáját!


Már több mint egy hete tartanak a tiltakozó akciók az ukrán megszállás alatt tartott Kárpátalján, mivel a kelet-ukrajnai orosz felkelők ellen magyarokat akar a megszálló állam ágyútöltelékként bevetni, helyükre pedig ukrán menekülteket szeretnének letelepíteni. Félő, hogy a Kárpátalján egyedül őshonos magyarság fiataljai tömegesen fognak elmenekülni a jogbitorló sorozások elől, ám külügyminiszterünk, méltón elődjéhez, a Fejbólintó III/III-as Jánoshoz, mélyen hallgat. Bezzeg a román kormány máris tiltakozott az etnikai alapú sorozások ellen, Victor Ponta pedig Basescu nyomdokaira lépve nyíltan kijelentette, hogy célja egyesülni Besszarábiával. Mindezt úgy, hogy közben a román titkosszolgálat vezetője, George Maior nemrégiben kijelentette, az SRI stratégiai célkitűzésének tekinti a székely autonómia megakadályozását, vagyis jó román szokás szerint, miközben a román állam más országok bekebelezésére készül addig a saját maga által törtvénytelenül megszállt területek őshonos nemzetközösségétől nemhogy ugyanazt a jogot, de még annak töredékét is megtagadná. Ha Románia egyesülne Moldáviával, akkor onnantól kezdve, az összetákolt országon belüli számarányának további csökkenésből fakadóan, lábbal tipornák a magyarság jogait. Délvidékre, Magyarország elbitorolt éléskamrájába pedig a szerb megszálló kormányzat az Egyesült Arab Emírségekkel kötött megállapodást mezőgazdasági vállalkozás alapítására, mely 10 ezer hektár földet birtokol, további több ezer hektárt bérletbe kaphat. Minthogy a Délvidéken a helyi magyar, és betolakodó szerb gazdák között hatalmas harc folyik az ország legkiválóbb minőségű földjeinek bérleti jogáért, és a vállalkozásban az arab állam 80, a szerb csak 20%-ot szerzett, félő, hogy az arab félnek cserébe meg kellett ígérnie, hogy az őshonos magyar gazdákat háttérbe szorítja, és gazdasági erőfölényét kihasználva csendes etnikai tisztogatásba kezd.
Tehát Kárpátalján mozgósítással, Délvidéken arab befektetőkkel akarják a maradék őshonos magyarságot eltörölni rablószomszédaink, Románia egyenlőre Moldávia bekebelezésével, addig megelégszik a székely autonómiküzdelem elfolytásával, és a Székelyföldön kívüli nemzetrészek továbbsorvasztásával. Navrasics pedig mélyen hallgat, Orbán Viktor pedig szokása szerint az ország és a nemzet szétszakítottságáról való őszinte beszéd helyett csak a vénasszonyok bolondítása céljából ment Posványosra, nehogy Baszeszku komáját megsértse. A szokásos posványosi politikai show-műsorában, Európa legnagyobb jogfosztott nemzeti közössége, az Erdélyben egyedül őshonos magyar közösség előtt nemhogy az ország egyesítéséről nem mert beszélni, ezt talán egy Soros-pénzen nevelt politikustól nem is várnánk el, de általában a magyar szétszakítottság fentebb jelzett, égetően aktuális problémáit sem merte felvetni, helyette propagálta a "munkaalapú társadalomnak" csúffolt, hivatalosan „közmunka programként” fokozatosan bevezetés alatt álló modernkori rabszolgaságot! Miközben Orbánék a Posványoson is szokásosan űzik „nemzetegyesítésnak” csúffolt szemfényvesztését, teljesen világossá vált, hogy Navrasics Tibor is folytatja Kovács László, Göncz Kinga és Martonyi Fejbólintó János cselédpolitikáját!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2014 07. 31.