A Kárpátmedencei Székely-Magyat Nemzetőrség parancsnokságának állásfoglalása Firtz Tamás CÖF-vezér Európai Egyesült Államokkal kapcsolatos kijelentéséről


Testületünk parancsnoksága nem lepődött meg a kormány legújabb hazaárulásán, amikor sokadszorra elszalasztva rablószomszédainkkal szembeni zsarolópotenciálunkat, feltétel nélkül ingyen gázt juttatott a Kárpátalját megszállva tartó Ukrajnának, szívességet téve a minket rendszeresen Pilátusként cserbenhagyó, kifosztó, Trianonban megfeszítő és szétszaggató Nyugat-Európának. És azon sem csodálkozunk, hogy a Fidesz-kormány által megtámogatott erdélyi kollaboráns R"M"DSZ a neki kenyeret adó román kormányba visszakerülve, a hatalomban való puszta jelenlétével a nemzetközi porondon asszisztál a futószalagon meghozott magyarellenes intézkedésekhez, passzív ellenállást folytatva saját választói ellen, és mindezt lényegében a magyar diplomácia is szó nélkül tűri. Bizony megállapítható, hogy a minisztercserével semmi sem változott, Martonyi ment, Navrasics jött, de a fejbólintó III/III-as jánosi diplomácia szelleme változatlanul tovább bitorolja a külügyminisztérium Bem-rakparti épületét.
Mindezek Bilicki Ervin vértanúságának hétpárti és kollektív összzsurnalisztikai, cinkos elhallgatása fényében már sajnos annyira a dolgok szokott menetéhez tartoznak, hogy a fentiek miatt Testületünk parancsnoksága nem is ragadott volna tollat. Azonban megdöbbentett bennünket Fircz Tamásnak, a Civil Összefogás Fórum elnökének, a Békemenet egyik főszervezőjének nyilatkozata, aki kijelentette, hogy fontos lenne, ha a történelem szemétdombjára került Osztrák-Magyar Monarchia mintájára létrejönne az Európai Egyesült Államok, amelyben a külügy, hadügy és pénzügy kikerülne a nemzetállami hatáskörből, és Brüsszelhez kerülne. Aggodalommal tölt el minket, hogy több fideszes politikus, köztük a Békemenet egy másik főszervezője, ifjabb Lomniczi Zoltán nyíltan beszél a szocikkal kötendő nagykoalíció lehetőségéről. El tudjuk képzelni milyen lesz az, amikor Kovács László államtitkára Martonyi János lesz az uniós külügyminisztériumba. Testületünk parancsnoksága ki kell jelentse, hogy amennyiben Fircz Tamás álláspontja a Fidesz és a kormány hivatalos álláspontjává válik, úgy a Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség kénytelen lesz egyenlőségjelet tenni a Fidesz, valamint a kápós Demokratikus Koalíció közé, és a jelenlegi narancsos hatalomhoz akképpen viszonyulni, mintha még mindig maga Gyurcsány Ferenc kormánya lenne hatalmon, részünkről az esetleges ilyen álláspontunkból fakadó minden következményével együtt!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2014 06. 24.