Nyílt levél június 4.-e alkalmából az egy éve a szerb megszállók által brutálisan meggyilkolt Bilicki Ervinhez


Kedves Ervin!
Alig több mint egy éve, kora tavasszal történt, hogy brutálisan vérbefagyva megtalálták holttestedet egy óbecsei pocsolyában arccal lefelé. A Napnál is világosabb, hogy etnikai indítékkal, rácok által elkövetve. Hogy mégis most június 4.-e alkalmából írom levelemet Hozzád, nem véletlen, mert a trianoni átoklevél ontotta véredet! De legalább annyira ontotta a trianoni átoklevélhez való részben közömbös, részben képmutató viszonyulásunk is! Szüleiddel nem vállalt szolidaritást az Áder, nem írt Rólad megható publicisztikát a Fidesz ügyeletes moralistája a Bayer Zsolt, de gárdisták, vagy hatvannégy vármegyések sem vonultak tüntetni tetthelyedhez.
Egy éve volt, hogy vérbefagyva megtaláltak Téged, mint magyar fiút, és a kurucinfo-n meg rajtunk, székely-magyar nemzetőrökön kívül mindenki mélyen kussolt közülünk. Kussolt mindenekelőtt a sziromlevelűek délvidéki párja, a V"M"SZ, felkent délvidéki érdeknemképviseletünk. Akinek vezetője, Pásztor István kijelentette, nem etnikai indítékúak a magyarokat érő atrocitások.
Kussolt mélyen az egész fülkeforradalmi "nemzetegyesítő kétharmadunk", élén a kormánnyal és az örökké vigyorgó III/III-as fejbólintó Jánosunk diplomáciával, Németh Zsoltika államtitkárral. És a másik Zsoltika, a nemzetpolitikai miniszterelnök-helyettes Tömjén Zsoltikával egyetemben, Kövér Lacikától Répás Zsuzsikán át Tőkés Lászlóig mindenki. És mélyen kussolni méltóztatott a Jobbik is, amelyiknek pedig nemrég parkolópályára küldött EP-képviselője, Gaudi-Nagy Tamás kiszabadította a temerini fiúk egy részét. De ezúttal még ő is hallgatott, mint "megannyi puszta sír". Márpedig azt megtudtuk megfelelő forrásokból, ha a Jobbik is hallgat valamiről, akkor valamilyen titkos alkuval, pénzzel, vagy pozícióval lefizették a "nemzetinek" hazudott párt vezetését.
Szóval otthagytak Téged és ügyedet az út szélén, az óbecsei vasútállomás melletti pocsolyában, nem üvöltött senki utánad bosszút vagy elégtételt, az országrabló rác gyilkosaid pedig mai napig zavartalanul élvezhetik megszálló életüket, mert "magasabb érdekek", az úgynevezett "partnerségi politika" és "euroantanti integráció" és mindenekelőtt a Benes-doktrina sérthetetlensége ezt diktálták. Szóval Kölcsey soraival élve bús feledség hamvaidon és néma hant. Az óbecsei pocsolyába fagyott holttested mellett az egész fideszes és nemzeti oldal a kurucinfo kivételével és rajtunk kívül minden sajtóorgánumával egyetemben úgy ment el, mintha észre sem vettek volna Téged. Talán tiszta szerencse, hogy át nem gyalogoltak Rajtad, vagy rúgtak Beléd egyet a szerb gyilkosok után.
És mi történt azóta az eltelt egy évben? Az összetákolt Ukrajnában dúló polgárháborúnak megvan az első három magyar halálos áldozata, akiket a kárpátaljai megszálló ukrán hadsereg besorozott. Erdélyben már nemcsak a magyar és székely zászlókat, nemcsak a magyar feliratokat szedetik lefelé, de azt is be akarják tiltani, hogy valaki a románon kívül bármilyen más zászlót akár magánterületen is kitűzzön. Érthető? Ha valaki a lakásában kitűz egy magyar vagy székely zászlót, és akad egy jószándékú besúgó, (akiből pedig akad elég köztünk épp elég), akkor fizethet a román államnak, azonkívül saját lakásában is el kell tennie nem román zászlót a szekrénybe vagy a fiókba.
Fel kell tegyük a kérdést, hol a határ, amikor megálljt kell parancsolnunk, amikor azt mondaná minden magyar, hogy eddig és ne tovább! A feltett kérdésre pedig a nagyon szomorú, hovatovább tragikus válasz pedig a következő: nem létezik ez a határ sehol. És kedves Ervin tudod miért nem? Azért, mert ez a határ Te Magad voltál, a Te kiöntött drága magyar véred, a Te megölt, vérbefagyott Tested. Tudod mi a szörnyű? Egy évvel ezelőtt az egész magyar sajtónak kellett volna az euroantanti világ szemébe vágni a kérdést, hogy miért kellett eddig a határig eljutni, és miért éppen, kedves Ervin, a Te Tested vált ezzé a határrá. Ehelyett egy év elteltével a Trianoni határokká válásának évfordulóján mi egy sufniban működő szerverről meditálunk azon, hogy a Te holttested vajon miért nem vált határrá.
Az "Egy asszony illata" című filmben a vietnami háború borzalmait és az élet iskoláját megjárt, megvakult veterán Slade ezredest alakító Al Paccino a filmbeli híres védőbeszédében mondja: "Régen még láttam… És volt mit látnom! Láttam fiatal fiúkat, még náluk is fiatalabbakat, leszakított karral és letépett lábbal! De nincs a világon szomorúbb látvány egy megcsonkított léleknél! A lélekre nem létezik protézis!" És a vak Slade ezredes beszédében hangzik el az is, hogy "Amikor kiborul a bili, vannak akik elszaladnak, és van, aki ottmarad!" Hát a Te holttestednél, Ervin, nehányunkon kívül, bizony senki sem maradt ott! Minden magyar elszaladt, nem is elszaladt, elsomfordált és otthagytak Téged vérbefagyva a pocsolyába! 94 esztendeje Trianonban bevégezték országunk Testének amputálását. Ám az 1947-es második Trianon óta, de különösen a gengszterváltás óta nekünk bizony nemcsak a testünket, hanem a lelkünket csonkították meg. Lelki nyomorékokká váltunk, akik lelki nyomorék mivoltuknál fogva képtelenek vagyunk megkapaszkodni és emberként járni a magyar rögvalóság talaján!
Míg a trianoni demarkációs vonalak rendületlenül és magabiztosan állnak, az a bizonyos határ, amit a Te kiontott véred, és megölt Tested jelentett, nem létezik többé! Megszálló országrabló ellenségeink a Te Testeddel tesztelték, ha átlépik ama határt, ama lélektani Rubikont, vajon a magyarok szó nélkül hagyják-e mindezt. Vajon mennyire sikerült tökéletesre a Benes-doktrina? És mi bizony szó nélkül hagytuk, ezért immár nyilvánvalóvá vált számukra, hogy nincs határ, bármit megtehetnek velünk. Mert mint a leölésre szánt nyáj, szentistváni birktürelemmel mindent elviselve és tudomásul véve megyünk, sőt, már exponenciálisan gyorsulva robogunk a végső megsemmisülést jelentő vágóhíd felé! Anélkül hogy tudnánk róla! A narancs-barackfadalos ál-nemzetegyesítő fátyol jótékonyan takarja el a velünk élő, és egyre gyilkosabbá váló valóságos és lelki Trianont! A Te pocsolyába száradt véreddel és holttesteddel, valamint a Te szerb betolakodó gyilkosaiddal együtt!
Kedves Ervin, a kormányzó párt a román példával azonosan nemcsak harcol a Téged brutálisan meggyilkoló Szerbia Eu integrációjáért, de még a kollaboráns álmagyar párt soraiból saját listáján az EP-be is bejuttatott egy képviselőt. És ugyan a kormányzópárt nem serénykedett például Téged, kedves Ervin, nemhogy megvédeni, de gyilkosaid példás megbüntetését követelni, de amikor a délvidéki kollaboráns álmagyar alakulat kápós vezetőjét méltán leköpték, az egész politikai osztály egy emberként hördült fel és határolódott el! Majd nemsokkal ezután ugyanez a kormánypárt stratégiai megállapodást köt a kollaboráns alakulat erdélyi megfelelőjével, az R"M"DSZ-el! Hátbadöfve saját erdélyi szatellitpártját is.
És az nem zavar senkit, hogy szerb, tót, román, amerikai és izraeli ügynökök tömkelegétől hemzseg a Csonka-ország és annak egész politikai élete. Hogy nálunk a katonai elhárítás hetente buktat le egy román kémet. Valakiről véletlenül kiderül, hogy a nagy schengeni birodalom fővárosában nem is Magyarország, hanem az Európai Unió ellen kémkedett az oroszoknak. Azoknak az oroszoknak, akik nem is határosak jelenleg Magyarországgal. Nos akkor máris árulót kiáltanak és eljárást indítanak ellene! És mielőtt a szóbanforgó Kovács Bélát sajnálni kezdeném, hozzá kell tegyem kedves Ervin, hogy ő sem szólalt fel a gyilkosaid ellen. Sőt, könnyen lehet, hogy orosz ügynökként épp ő fizette a júdáspénzt a Jobbiknak az oroszok kedvenc szerbjeit kínosan érintő ügy elhallgatásáért.
Nos, ha létezik a Slade-ezredes által emlegetett lelki csonkaság, akkor mi magyarok, máris érmet nyertünk a lelki paraolimpián! Abban, hogy aranyat-e, vagy ezüstöt, csak azért bizonytalankodom, mert nem tudom eldönteni, hogy testvérnépünk, a lengyel, ebben a para-virtusban az első, vagy második helyezett-e. Nemrég Orbán Viktor halált megvető bátortalansággal autonómiát merészelt emlegetni Kárpátalja kapcsán. És válaszul a nemzetközi potentátok kórusban siettek Ukrajna területi épségének védelmére elítélni a magyar kormányfőt. Köztük a lengyel miniszterelnök is. És az egészben az a legszebb, hogy ezzel a lengyel kormányfő nemcsak a lengyel-magyar barátságot árulta el. Hanem saját lengyel véreit is, akikből másfél millió él az összetákolt, összelopott Ukrajna fennhatósága alatt. De a lengyel politikusok nem a kijevi hatalomba belemasírozott ukrán neonáciktól félnek, hanem attól az Oroszországtól, amelyikkel jelenleg nem is határosak. Ellenben jelenleg is határosak másik történelmi ellenségükkel, a németekkel. De tőlük nem félnek. A németekkel egyesülni akarnak, legalábbis Lech Walesa és a lengyel külügyminiszter szerint.
Kész téboly! Lengyel-magyar két jó barom! Tudod Ervin lehet, hogy meglep, és december 5.-e után sokáig én is azt hittem, hogy csak a magyar lett olyan ócska rongy, hogy saját véreit hátbatámadja! De tévedtem! Bizony Varsót egyáltalán nem érdeklik megszállás alatt sínylődő elszakított vérei, semmivel nem segíti őket és nulla zlotyit folyósít nekik. A litván, belorusz és ukrán megszállás alatt sínylődő legradikálisabb és legszélsőségesebbnek kikiáltott szervezetei tudod miről álmodnak? Arról hogy legyen kétnyelvű helységnévtáblájuk és lengyel iskoláik. Talán hihetetlen, de a legradikálisabb lengyel szervezetek azt a trágyadombot, azt a semmit tartják célkitűzésüknek, amit az R"M"DSZ, V"M"SZ és hasonszőrű társaik kibekkeltek.
Az persze nem vígasztal minket, hogy rajtunk kívül a lengyelek is trágyadombbá váltak. Mert mi magyarok bizonyosan azzá váltunk, mind a 15 millióan saját ellenségeink és árulóink trágyadombjává lettünk.
Mert az egészben tudod mi a legszomorúbb, Ervin? Hogy nemcsak Te váltál értelmetlen és hiábavaló áldozattá. Hanem az emléked is. Te a szerb megszálló gyilkosoké. Meg saját trágyaságunké is. Emléked pedig kizárólag ez utóbbié! Drága Tested mellett emléked is méltatlanul elenyészett a mi nagy magyar trágyadombunkon! A mi nagy közös mindannyiunk trágyadombján, ez a nagy büdös Igazság!
Most, halálod után több mint egy évvel, mi, székely-magyar nemzetőrök fogadkozhatnánk, hogy de bizony, mi majd megmutatjuk, és megváltjuk a világot! Nos, szívesen meg is tennénk. De az az igazság, hogy nagyon kevesen vagyunk, és látva Népünk mentális állapotát, a politikai osztály összefonódását a benesi békerendszerrel, talán jobb nem hitegetni egy áldozat hozzátartozóit. És bár Nagymagyarország felszabadításáért harcolunk, még egyáltalán annyit sem ígérhetünk, hogy sikerül megállítani Hazánk végső megsemmisítését. Itt csak az irracionális, emberfeletti csodában bízhatunk.
De Görgey Artúrok vagy Károlyi Mihályok sem szeretnénk lenni, akik leteszik a fegyvert, hisz árulókból akadt már túl sok is vérzivataros történelmünkben. Mert egyvalamire viszont, a trianoni gyalázat évfordulóján biztosan megesküszünk Tetemed előtt. Ha már nem is tudjuk megakadályozni, hogy Hazánkat végleg letöröljék a térképről, azért mindent meg fogunk mozgatni, hogy ezért az ellenség minél súlyosabb és keményebb árat fizessen, és minél több vért áldozzon! Hogy minél több szerb, tót, osztrák, ukrán és román édesanya sirassa elesett gyermekét! Mert ez a minimum amivel tartozunk Neked! Ervin, ez kijár Neked!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar nemzetőrség megbízásából:

" 2014 06. 04.