Az új világháború küszöbén ismét többszörös aranyérmet szereztünk hazaárulásból: a magyar határrevízió ellen tiltakozik, a román hódítási vágyat szó nélkül eltűri a fejbólintó magyar külügy!


(Előzetes szerkesztőségi megjegyzés: jelen írásban Testületünk parancsnoka azt állította: "Pontának egy árva szava sincs a beterjesztendő autonómia-törvényjavaslathoz", és az a cikk írásának pillanatában még igaz is volt. Azóta Victor Ponta kijelentette, hogy nem fogad el semmiféle etnikai alapú autonómiát, de ez álláspontunk szerint a cikk igazságtartalmán semmit nem változtat, hiszen előtte riválisa, Basescu elnök vádolta azzal a kormányzó szövetséget, miszerint az támogatja az R"M"DSZ „alkotmányellenes” törvényjavaslatát)

A mojrák, a sors három görög istennője 24 esztendő elteltével ismét felkínálta nekünk Kárpátalját, és a magyarok többsége ismét versenyt futott azért, hogy ki köpi szembe a mojrákat. A szektATV március 8-i, Havas a pályán című adásában a végtelenül bunkó, műveletlen és nagyképű Havas Henrik elvtárs pökhendien felcsattanva kioktatva Aczél György kápóstársát, arra a felháborító kijelentésre ragadtatta magát, hogy a 150-200 ezernyi kárpátaljai magyar nem számít "tényezőnek", akikkel minek is foglalkozni. De ő ebben a vetélkedésben legfeljebb az ezüstöt vihette el, hiszen az arany ezúttal Jeszenszky-mester rekordját döntögető teljesítményre vetemedett.
Történt ugyanis, hogy Vlagyimir Zsirinovszkij levelet juttatott el a moszkvai lengyel, magyar és román nagykövetségekhez, amelyben azt a tervét vázolta, hogy népszavazás után egy ukrajnai megye Romániához (korábban éppen ő mondjuk Romániát akarta még felosztani, de ez itt most mellékes, pontosabban nem mellékes, hanem hamarosan kitérünk erre is), Kárpátalja Magyarországhoz, öt megye (a volhini, a lvivi, az ivano-frankivszki, a ternopili és a rivnei megye) pedig Lengyelországhoz csatlakozzon (a történelmi hűség kedvéért, a Zsirinovszkij által Romániának felkínált észak-bukovinai czernowitz-i járás is Lengyelországot illetné). A lengyelek egyenlőre diplomatikusan válasz nélkül hagyták az ügyet, a románok pedig már egy ideje nyíltan hirdetik, hogy céljuk a Besszarábiával való újraegyesülés. A magyar Külügyminisztérium állásfoglalása szerint pedig abszurd az a javaslat, amelyet Vlagyimir Zsirinovszkij orosz politikus tett Ukrajna felosztására – mondta Kaleta Gábor, a sajtófőosztály vezetője hétfőn az MTI érdeklődésére. Mint mondta, Zsirinovszkij – aki az orosz duma (képviselőház) alelnöke is – az Oroszországi Liberális Demokrata Párt frakcióvezetőjeként írta alá a javaslatot, és a politikus egyébként sem az orosz kormány képviselője – húzta alá Kaleta. A javaslat megkérdőjelezi Ukrajna területi épségét, amely mellett Magyarország az elmúlt időszakban több alkalommal is nagyon határozottan kiállt – emlékeztetett a sajtóreferens.
Márpedig aki Ukrajna területi épségét védi, az Trianont élteti! És ezt teszi következetesen a "nemzeti kétharmadnak" csúffolt Bilderberg-csoport külügyminisztériuma, minden különösebb szeméremérzés nélkül. Nem fontos a valóság, hogy rendre érkeznek a hírek elfoglalt támaszpontokról, átálló alakulatokról, elsüllyesztett hadihajókról, laktanyákra sorra kitűzött orosz lobogókról, és természetesen a krími népszavazásról, ők rendületlenül kiszolgálják a végsőkig a magyarkérdést szőnyeg alá söprésében érdekelt euro-atlanti cionista érdekeket.
Élükön Fejbólintó Jánosunk nemhogy az irredentát, a területi revíziót, de még az autonómiát is megtagadná kárpátaljai nemzetrészünktől. A Heti Válasznak adott interjújában a következőt engedte meg magának: "Soha nem fogok olyat mondani, hogy nem szeretnének a karpátaljai magyarok autonómiát (még tiszta szerencse – K. Gy.). Azt mondom, bízzuk rá a kárpátaljai magyar közösségre, hogy milyen önrendelkezési formát tartanának a legjobbnak (kivéve ha esetleg az az orosz példát követve a visszacsatolásról szólna – K- Gy.). A magyar közösség vezetőivel beszélgettem erről, s ezt a kérdést ők most nem tartják célszerűnek napirendre tűzni. Nem lenne jó, ha az egyébként valóban egyre virulensebb ukrán nacionalizmus céltáblájává tennénk az ottani magyarokat". Majd a riporter nekiszegezte a kérdést, hogy akkor a székely autonómia mellett miért állt ki nyíltan, nem ellentmondás-e ez, Fejbólintó III/III-as Jánosunk a következőt válaszolta: "Azért nincs ellentmondás, mert a székelység maga autonómiát szeretne. A túlnyomórészt székelyek lakta Székelyföld autonómiatörekvése ráadásul nem is hasonlítható az esetleges kárpátaljai önrendelkezéshez. Mit jelentene az az ott élő, 12 százaléknyi magyar számára? Erre ma senkinek sincs pontos válasza. Majd akkor beszéljünk erről, ha a kárpátaljai magyarság napirendre tűzi. Nekünk azt kell támogatni, amit ők üdvösnek tartanak".
Érthető? A magyar kormány által is elismert magyarellenes ukrán fasiszta erők kormányon vannak Kijevben, akik már szinte lőnének a saját bitorolt földünkön magyarokra, melyet csak az R"M"DSZ-szerű kollaboráns álérdekvédő szervezetekkel ajándékozta meg a sors, és ha az általunk meg nem lovagolt történelmi viharok valamicskét meghagynak kárpátaljai véreinkből, és ha még 20 év elteltével színrelép egy Kárpátalja Izsák Balázsa, aki nagy látszatcselekvései közepette kidolgozza Kárpátalja autonómia-statútumát, na akkor majd a magyar külügy is ki fog állni az autonómiatörekvések mellett. Különben Martonyi akár azt is mondhatta volna, amit Havas Henrik, hogy tulajdonképpen le van szarva az a maroknyi kárpátaljai magyar (a másfélezeréves ősi magyar föld pedig már említésre sem méltó).
De az egész dolog akkor kap igazán kontrasztot, ha keleti szomszédunk, illetve az általa megszállt Erdély legújabb különös eseményeit értelmezzük. A sziromlevelű kollaboránsok hamarosan előállnak saját autonómia-törvényjavaslatukkal a bukaresti törvényhozásban. Nem egy-egy politikusuk, mint korábban Winkler és Sógor, hanem az egész csúcsvezetőség, hivatalosan, az eddig közismerten autonómiaellenes Gigivel és Bordéllyal egyetemben. Az, hogy a tűlevelűek is a március 20.-án kötött paktum révén lényegében az ősellenség R"M"DSZ cipőpucolóivá váltak, teljesen mellékes. Az már kevésbé, hogy a közismerten magyargyűlölő miniszterelnöknek, Pontának egy árva szava sincs a beterjesztendő autonómia-törvényjavaslathoz, pedig elvileg az ő kormányának vált alkatrészévé az "érdekképviselet".
De ami még különösebb, az az, hogy a Kovászna és Hargita megye ortodox püspöke, Ioan Selejan készségét fejezte ki arra, hogy részt vegyen "a székelyföldi románság félelmeinek lebontását célzó román-magyar párbeszédben". A betolakodók helyi vallási vezetőjével az Erdélyi Napló című hetilap közölt terjedelmes interjút március 27.-i számában. Ioan Selejan a székelyföldi román-magyar feszültségeket a két közösség közötti kommunikáció hiányának tulajdonította, és lényegében kifejtette, nem ellenzi Székelyföld autonómiáját, ha a többi romániai (és tegyük hozzá erdélyi) régió is ugyanolyan státuszt kap. Mindössze "a magyar félnek egyértelművé kellene tennie álláspontját a parlamentben, és el kell fogadtatnia a többiekkel is" – tette hozzá. A román püspök "jó szándékát" kifejezendő, még arra is ígéretet tett, hogy nem kíván további ortodox templomokat építeni Székelyföldön – hát nem megható? Az ember szinte már meg sem tudja tippelni, hogy vajon a Valentin Stan, Sabin Gherman vagy épp ez a Selejan fogja-e megkapni a Székely Nemzeti Tanács jövő évi "Gábor Áron-díját".
Szóval csak aki a nemzetközi politika machiavellista világát össze tudja téveszteni a tündérmesékkel, az nem veszi észre, hogy itt valami titkos paktum született a székely autonómiáról, melynek két, egyébként egymást sem kizáró oka lehet: 1. amint ezt egy 2012-es írásunkban megjósoltuk, a zavartalan háborús részvétel érdekében amerikai nyomásra messzemenő engedményeket kell tenni a székelységnek (de ennek ára, hogy a román hadsereg ágyútöltelékei lesznek Oroszország ellen), és/vagy: 2. az (ideiglenesnek szánt) autonómiáért cserébe az R"M"DSZ ("M"PP-s csatolmányával együtt) támogatni fogja Románia és Moldávia "egyesülését". Az Oroszországgal kirobbanófélben lévő háborús konfliktus mindkét feltételt életszerűvé teszi, és természetesen a két feltétel okafogyottá válásával az autonómia a megszálló és törvénytelen román hatalom részéről bármikor visszavonható lesz.
Csak feltesszük a kérdést, hogy vajon a történelmileg teljesen megalapozatlan román területi igényeket a magyar külügy miért nem nyilvánítja abszurdnak? Pedig azokat nem (csak) egy román parlamenti frakciója vetette fel, hanem nem kisebb román közjogi méltóság, mint maga a román államfő hangoztatja folyamatosan.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2014 04. 08.