Kampánytémává válik a Horthy-korszak stigmatizálása


Házmesterszarházi a Horthy-korszakkal fenyegetőzött a balliberális összefogás kampánynyitó rendezvényén (mert lényegében az volt). Ez is jelzi, akárcsak a Horthy-mellszobor elleni tüntetés, és ennek nyomán Hegedűs Lóránt egyházi meghurcolása, hogy néhai Kormányzó Urunk alakját belerántják a kampány bűzös kloakájába. Ennek része az is, hogy Szakály Sándor történészt, a Veritas Kutatóintézet Igazgatóját kikezdték amiatt, mert vitatkozni merészelt a balliberális ál-történelemszemlélet azon szándékosan elferdített állításával, hogy 1941 nyarán Kárpátaljáról deportálták a zsidókat. Ezzel szemben az igazság az, hogy a nem magyar állampolgárságúakat idegenrendészeti eljárás keretében toloncolták ki, és amikor a belügyminiszter megtudta, hogy a németek ukrán milicisták segítségével a kitoloncolt zsidókat lemészárolják, leállítatta az akciót. A mainstream történész szakma és a kápós balliberális megmondóvilág egy emberként követelte Szakály fejét, Kúrcsány a dékápó elnöke egyenesen a leváltását követelte.
Szakály Sándor a Horthy-korszak politika-, társadalom- és hadtörténetének egy korrekt, tárgyilagos kutatójának tekinthető. Az más kérdés, hogy annak hiú reményében, hogy állításait legalább a mainstream értelmiség legalább meghallgatja, más, nem általa kutatott történelmi korok esetében hajlandó alkalmazkodni a balliberálsi elvárásokhoz. Például ennek a stratégiának a jegyében Károlyi Mihályt nem tartja árulónak, annak reményében, hogy cserébe az általa kutatott Horthy-korszakról ő is büntetlenül elmondhatja az elvárttal ellentétes véleményét. De szintén ugyanezért csaknem 5 évvel ezelőtt ugyanezért a balliberális Néphazugság megkeresésére beállt abba a kórusba, amelyik Raffay Ernő kollegáját volt hivatva simfelni azon kijelentése okán, miszerint a rendszer(nem)váltáskor a magyar külpolitika elmulasztotta rendre a revíziós lehetőségeket. Szakály Sándor úgy bélyegezte Raffay eme megállapításait "irreálisnak", "felelőtlennek" és "veszélyesnek", hogy amíg Raffay kollegája honvédelmi államtitkárként a tűzhöz közel sok titok tudója és tanúja volt, addig Szakálynak kutatóként nagyjából annyi köze van az Antall-korszakhoz, mint az eszkimóknak Jankapusztához. Most, hogy Szakály vérét kívánják, és a mainstream világ számára kegyvesztettebbé vált, mint Raffay, talán elgondolkozik azon is, hogy akkoriban megérte-e elvileg vele egy oldalon álló kollégájába oktalanul és hozzá nem értően belerúgni.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2014 02. 03.