Napnál is világosabban bebizonyosodott, hogy ballliberális oldalunk a román titkosszolgálatnak dolgozik: a Néphazugság robbantotta ki az erdélyi földbotrányt!


Mint arról rövid híreinkben beszámoltunk, nemcsak sajtóbotrányt okozott Romániában, de a megszálló Románia egyes parlamenti képviselőit a külföldiek földvásárlását korlátozó törvényjavaslat benyújtására sarkallta Szabó József Andornak, a bukaresti magyar nagykövetség agrárattaséjának a Krónika című napilapnak adott interjúja. (A román parlament 2013 utolsó napjaiban fogadott el törvényt azzal a céllal, hogy ellensúlyozza a külföldi magánszemélyek földvásárlási tilalmának január elsejei megszűnését. Külföldiek eddig is vásárolhattak földet Romániában, ha azt jogi személyre telekkönyvezték. Az új törvény szerint elővásárlási jog illeti meg a társtulajdonosokat, a bérlőket, majd sorrendben a szomszédos parcellák bérlőit, az illető településen gazdálkodókat és a román államot, amelyet ezekben az ügyletekben a kormányfőnek közvetlenül alárendelt hatóság fog képviselni) .Ebben arról beszélt – az azóta diplomáciai szolgálatából felfüggesztett – kotyogós attasé, hogy a magyar állam életjáradék fejében földet vásárolna elsősorban magyarlakta területeken (pedig szerintünk nemcsak a magyarlakta területeken kéne, hanem mindenütt, ahol csak lehet egész Erdélyben). Az interjú egyébként Szucher Ervin nevével megjelent még a szekelyhon.ro hírportálon is.
Nos alig jelent meg az ominózus riport, a Néphazugság kopói elkezdtek érdeklődni a külügyminisztériumnál, illetve a bukaresti nagykövetünknél és magánál a kotyogós attasénál. A külügy cáfolta egy ilyen kormányprogram létezését, a nagykövet az interjú létezését, az attasé pedig kijelentette, nem nyilatkozhat az ügyben. Szucher Ervin azonban ragaszkodott ahhoz, hogy volt interjú, és a Népszabadságnak le is játszotta telefonon a beszélgetés felvételét. Egy "neve elhallgatását kérő, befolyásos erdélyi politikus" a baloldali napilapnak elmondta: folyamatosan zajlanak egyeztetések a magyarországi és az erdélyi magyar politikusok között a földek és erdők magyar kézben tartásáról, de erről nem kell nyíltan beszélni, s a feltehetően a románoknak dolgozó kollaboráns a szomorú kulcsmondatával rátett még egy lapáttal: „Egy ilyen nyilatkozat után szó sem lehet semmiféle állami földvásárlásról”.
Nos, a Néphazugság munkatársa annak ellenére sem lehetett csalódott, hogy a hivatalos magyar vonal visszakozását követően nem sikerült egy szaftos kis kampánytémát avanzsálnia a decemberötödikés gyengébb elmeállapotú balos választók számára, ismét az erdélyi ügy ellen uszítva őket: lám, a kormány földvásárlásra költi az adófizetők pénzét. Ugyanis botrány ehelyett is lett belőle a Néphazugság tényfeltáró cikke nyomán, mint láttuk, csak éppen Romániában, ahol semmilyen diplomata vagy újságíró biztosan nem kotyog ki részleteket arra vonatkozólag, hogy a földmoratórium lejárta után milyen földvásárlási stratégiával rendelkezik a rabló állam Csonka-Magyarország területén. A Néphazugság tehát így is megkapja jól megszolgált júdáspénzét a román államtól, ahol, idézve névtelenségbe burkolózó erdélyi politikusunk megállapítását: "Egy ilyen nyilatkozat után szó sem lehet semmiféle állami földvásárlásról".
A(z ál)Magyar Újságírók Romániai Egyesülete a kínossá dagadt diplomáciai botrány kapcsán nyilatkozatot adott ki Szucher Ervin védelmében: "Az újságírónak etikai kötelessége védelmezni, mindennapos munkájában érvényesíteni a sajtó szabadságát, a nyilvánosságot, és teljesíteni az információ áramlásával kapcsolatos szakmai feladatait. E feladatát teljesítette Szucher Ervin, amikor elkészítette a szóban forgó interjút" – hát azt látjuk, hogy szakmai feladatot teljesített, ám nem nemzete, közössége, hanem a román állam szolgálatában, amelyiknek elsőrendű érdeke, hogy az elszagényedő vidéki magyar nyugdíjas földei minél nagyobb arányban az ortodox egyház által támogatott csobánok kezére kerüljenek, és még a lehetőségét is kizárják annak, hogy magyar érdekű földszerzés érvényesüljön Erdélyben, a restitúciót is ezért akadályozzák.
Szóval így dolgoznak össze a román titkosszolgálat erdélyi és csonkahoni kápós ügynökei. Csupán az a kérdés, hogy Szabó József Andor mindössze egy dilettáns idióta, vagy ahogy a szóbeszéd mondja Gyurcsányék ambere, akiket a fejbólintó III/III-as külügy gesztuselvű személyzeti politikája hagyott a helyén (akárcsak a szadeszos Szentiványi Istvánt a ljubjanai nagyköveti poszton). Egy biztos, akármelyik állítás is az igaz, csak az már önmagában elegendő volna III/III-as fejbólintó külügyminiszterünk menesztéséhez.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2014 02. 03.