Borboly-megye kollaboráns sziromlevelű tanácsa autonómiát adott a román betolakodóknak! - A megszálló oláhoknak köszönhetően ortodox védőszentje van Szatmárnémetinek!


Újabb szánalmas seggnyaló lépést tett Csík-Udvarhely megye sziromlevelű tanácsa a megszálló románok irányába. Az önkormányzatok társulása által már januárban bizonyos fokú önállóságot kaphat a megszállók törvénye értelmében székelyföldi Hargita megye északi, román többségű része. Amint azt Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke az MTI-nek pénteken elmondta, az elkövetkező napokban nyújtják be a Maroshévízi Bíróságon a Kelemen-Görgény Fejlesztési Társulás bejegyzési kérelmét, és a társulás várhatóan már január végéig jogi státust kap.Borboly Csaba hozzátette, a két város és hat község, valamint a megyei tanács által létrehozandó társulás többek között kulturális, oktatási, mezőgazdasági, egészségügyi, szociális, egyházi, műemlékvédelmi és turisztikai területen veszi át a megyei önkormányzattól a térség ügyeinek a kezelését és az ezekhez rendelt költségvetési forrásokat. Megjegyezte, már az önkormányzat 2014-es évi költségvetését úgy készítették elő, hogy a társulás elkezdhesse a működését. A társulás a térséget övező havasokról kapta a nevét, Maroshévíz és a magyartöbbségű Borszék várost, valamint Bélbor , Gyergyóholló, Gyergyótölgyes, Galócás, Salamás és Gyergyóvárhegy községeket fogja össze. E településekhez tartozó, közel 1200 négyzetkilométeres területen mintegy 32 ezer személy él, a lakosság 74 százaléka román betolakodó. Valamennyi önkormányzat meghozta a társulásba való belépésről szóló határozatát, és befizette a társulás alaptőkéjének a rá eső részét. Testületünk az egyetemes magyarság nevében tiltakozik a megye sziromlevelű-kollaboráns döntése ellen, mellyel Csík-Udvarhely tanácsa végleg lemondott arról, hogy a Székelyföld észak-nyugati csücskét visszamagyarosítsa, Borboly Csaba számára is érlelődik a volt gyergyóalfalusi polgármester sorsa.
A betolakodó ortodox egyház kér, a szatmári román Szociálliberális Párt helyi megszálló szervezete pedig végrehajt! Így lehet összefoglalni a betolakodó többségű Szatmárnémeti Városi Tanácson december 19.én történteket, amikor a testület megszavazta a megyeközpont védőszentjeit. A megszálló román Szatmár Megyei Tanács a nyár elején Keresztelő Szent Jánost nevezte ki Szatmár megye védőszentjévé. Ezen felbuzdulva Szatmárnémeti megszálló vezetősége úgy gondolta, a megyeközpont sem maradhat le és rögtön két szentet is választott: Szent Konstantint és Szent Ilonát! A tanács 22 tagja közül végül 13-an szavazták meg a tervezetet – az R"M"DSZ ezúttal nem kollaborált, hanem testületileg elutasította a javaslatot (valószínűleg csak azért, mert nem volt más választása). Tegyük hozzá jogosan érvelt tanácsosuk, Maskulik János: "Ha már minden áron védőszentet szeretnénk kinevezni, miért nem választunk valakit, aki kötődik is Szatmárnémetihez? Mint például Scheffler János, akit Szatmárnémetiben avattunk nemrég boldoggá". Javaslatát a megszálló román többség természetesen elutasította.
A védőszentek kinevezése más kontextusban is érdekes. A román ortodox egyház épp egy nappal korábban azzal a kéréssel fordult Románia és a megszállt területek valamennyi megyei tanácsához és megyeközpontok polgármestereihez, hogy előbbiek 300.000, utóbbiak 200.000 lejjel járuljanak hozzá jövőre a Bukarestben épül katedrális költségeihez! A beruházás közel 100 millió euróba kerül, ám ebből csak 25 milliót sikerült eddig összegyűjteni.A Kárpátmedencei székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata 2014 01. 12.