Elhunyt Szelestey László, kiváló néprajzkutató


November 29.-én, hosszú betegség, küzdelmes és alkotó életút végén az örök szittya vadászmezőkre távozott Szelestey László néprajzkutaó, Pap Gábor egyik legkiválóbb tanítványa, a betyárvilág művészetének egyik legavatottabb szakértője. Vallotta, hogy a „szerén” élő ember mágikus tárgyai, égi vezetéssel születnek – a magyar kép-jelírás gondolatiságában és rendszerében. A tárgyi néprajz területén végzett, több évtizedes kutató és gyűjtő munkája, felbecsülhetetlen értékmentő - önzetlen emberi tett!. Harcát a néprajzi értékek és szakrális tárgyakért egy életen át kellett harcot vívnia a hivatalos magyarországi idegenszívű és szemléletű áltudományos néprajzos közegeivel, amelyek a magyar néprajzi szakrális tárgyaknak csak koporsót és megsemmisülést jelentenek, és ezen harc által okozott állandó stressz kezdte ki szervezetét. Az élő magyar ősvallás hétköznapi szakrális tárgyiból hatalmas gyűjteményt hozott létre, melynek múzeummá válását már nem érhette meg, de reméljük, előbb-utóbb a Haza és a Nemzet boldogulására, az Emberiség tanítására (valamint a hivatalos magyarországi antinéprajzos áltudományosság legnagyobb bánatára) ebből előbb-utóbb közgyűjtemény válhat. Szelestey László pótolhatatlan vesztesség nemcsak a valódi magyar Népi Műveltség kutatása számára, de az egész Magyar Nemzet halottjának tekinthető, akit Isten nyugosztaljon, de örökké élő szelleme és lelke sarkaljon mindannyiunkat!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2013 12. 29.