Idén is folytatódott a nyílt magyarüldözés a megszálló román városvezetés részéről Marosvásárhelyen!


Mint azt megírtuk, tavasszal nemcsak hatalmas tapsot kapott, de a néppárti ex-sziromlevelű László György részéről verbális védelemben is részesült Dorin Florea, a megszálló-betolakodó oláhok polgármestere az SZNT marosvásárhelyi tisztújító közgyűlésén, mondván, mennyit tett a magyarság védelmében. Nos lássuk, mit tett azóta, László György védence mennyire szolgált rá utólag a nagy tapsra.
Először is kezdődött júniusban a Kultúrpalota termeinek kettős névadásával. Tipikusan a Georgiu Dej-Ceausescu időszak kommunista gyakorlatát elevenítették fel, amikor is egy román és egy magyar személyiségről egyszerre való elnevezéssel leplezték valaminek az elrománosítását: pl. amikor a kolozsvári magyar egyetemből lett Babes-Bólyai. Nos, ezúttal például a Kultúrpalota nagyterméből lett volna "Bernády-Dandea" terem, Dandea pedig nem más, mint a két világháború közötti időszaknak a megszálló román hatalom által kinevezett polgármestere, aki (akkor még) sikertelen kísérletet tett a város elrománosítására a két ortodox katedrális felépítése, valamint a Romulus-Remus farkas szobrának első ízben történő felállításán kívül legjelentősebb érdeme a főtéri közvécék kialakítása – ez tevékenységének jelképe is lehetne. Természetesen mindez történt volna a kollaboráns helyi sziromlevelűek asszisztálása mellett, akik kezdetben üdvözölték a kettős névadást. Szerencsére a helyi Néppárt nyomán elindult tiltakozó akció hatására kihátráltak az elnevezési ötlet mögül. Ezen tiltakozó akció során büntette meg első ízben szórólapozásért a megszálló rendőrség helyi vezetője, Valentin Bretfelean (született nevén Beretfalvi Bálint) 1500 lejes pénzbírságra Péterfi Lakó Tündét "engedély nélküli reklámanyag terjesztése" címén. De a kettős névadás végül elmaradt.
Nem maradt el ugyanakkor a Marosvásárhelyért Egyesület által augusztus 30. és szeptember 1. között szervezett "Vásárhelyi Forgatag", csak éppen száműzve lett Marosszentgyörgyre, természetesen ez is sziromlevelű asszisztálással. A megszálló román törvények értelmében ugyanis egy rendezvény megszervezéséhez közterületen nem kell engedélyt kérni, csak be kell azt jelenteni. Azonban az SZNT által testületileg megtapsolt Dorin Florea kijelentette, hogy nem fog színmagyar rendezvényt engedélyezni a város központjában, mert ez szegregáció, és olyan listát állított össze, hogy a fellépők kétharmada román legyen. És a szervezők közül a gyenge láncszem, a sziromlevelű alpolgármester, Peti András ahelyett, hogy a sarkára állt volna, engedett. Úgyhogy kerekedett is akkora vásárhelyi szélforgatag, hogy forgószélszerűen felkapta az egész rendezvényt, és meg sem állt vele marosszentgyörgyig, ahol kidobta a maros partjára. Ráadásul lett volna még a főtéren kívül jó néhány alkalmas hely a város központjában, akár a vártemplom, akár a sétány vagy a kollégium udvara, de nem, Peti András jó R"M"DSZ-es módjára mert annyira kicsi lenni, hogy kiköltöztette a Vásárhelyi Forgatagot Vásárhelyről. "Miénk itt a tér", igaz kedves sziromlevelűek, ahogy a Himnuszotokká lett LGT szám szövege mondja?
Mienk itt a tér, hát kis lépésekkel egyenesen a tér sarkába, aztán onnan kifelé a városból is! "Miénk itt a tér" ordította Frunda és Bordély Laci a kampányba, majd azután amnéziába estek, és a kampány után arról kezdtek győzködni, hogy a miénk is, de inkább a beszivárgott romákoké, s legyünk toleránsak a szülővárosunkban velük. Mi sem jellemzőbb, minthogy a város magyarsága rendezvényének szervezésekor az R"M"DSZ-es alpolgármestert saját pártja sajtója csak telefonon tudta elérni, ugyanis egy sziromlevelű tanácsostársával egyetemben épp Törökországban "építgette a város törökországi testvérvárosi kapcsolatait", gyaníthatjuk, hogy valahol a török tengerparton nyaralt, mintsem hogy holmi magyar rendezvényért vesződjön a betolakodó román polgármesterrel ebben a forró nyárvégi kánikulában. Az interjúban persze a feltett keresztkérdésre, hogy a megszálló román törvények értelmében nem kell engedélyt adni, csak bejelenteni, szokásos módon mellébeszélt, és zavartan hebegett-habogott mindenféle felelősségről, meg "nem úgy van az" stb. stb. Bandikám, semmi Miami, semmi Rivéria, Haiti, Hawai vagy Kopakabánya? Nem snassz egy kicsit egy R"M"DSZ-es alpolgármesterhez a török tengerpart?
Az már csak a helyi ébredező magyarok által dagasztott botrány következménye, hogy a román polgármester által szervezett magyar-kulturális ellenrendezvény érdektelenségbe fulladt. Utólag Florea sajtótájékoztatót tartott, ahol diverziókeltőnek és a kilencvenes évek elejének "szeparatista hangulatát idézőnek" bélyegezte a végül Marosszentgyörgyre száműzött Forgatagot, amely a város (román) lakosságában csak félelmet keltett. (Bárcsak valóban szeparatista és félelemkeltő lett volna!) Ugyancsak botrányt kavart Péterfi Lakó Tünde és társai által a zömében magyar árusok termékeit zömében ugyancsak magyaroknak árusító "November 7. piacon" szétosztott kétnyelvű árcédulák október elején. Péterfi Lakó Tünde valóságos sztárrá vált, amikor a magyar piacvezető kérésére a román megszálló rendőrség ismét megbüntetette 1500 lejre engedély nélküli reklámanyagok terjesztése címén. A büntetést az akcióval szimpatizálók egy banisokban gyűjtötték össze Tündének. Mindamellett, hogy az akció a magyar összefogás és szolidaritás szép példáját mutatta, mi Székely-Magyar Nemzetőrök jobban örültünk volna, ha válaszul Tündéék egynyelvű, csak magyar árcédulákat osztogattak volna, azt a románok úgysem értenék, tehát számukra nem tekinthető reklámanyagnak. Nemmellesleg a gyűjtési akció a két sziromlevelű megyei tanácselnöknek, Borbolynak és Tamás Sándornak is engedély nélküli kiváló reklámfelületet biztosított, midőn látványosan csatlakoztak az egy banis segélyakcióhoz. (Mindeközben a sziromlevelűek házitévéje, az Erdély-TV úgy állította be az esetet, hogy Marosvásárhelyen nincs esélye a kétnyelvűségnek).
Bretfelean alias Beretfalvi rendőrfönök ezúttal visszaeső bűnözőnek minősítette Péterfi Lakó Tündét, a román polgármester pedig hormonzavarosnak. Florea egy újabb sajtótájézoztatót is szükségesnek talált tartani nemrég magyarkérdésben, ezúttal arra vonatkozólag, miért nem akarja a volt katolikus II. Rákóczi Ferenc leánygimnázuimot különválasztani az "Unirea" román főgimnáziumtól: "Meg kell érteni végre, hogy a magyar diákok előnyére válik, ha románokkal járnak egy iskolába, mert ha a növendékek nem beszélnek románul, "fogyatékosok" lesznek! (A MOGYE román rektora hasonló szellemben nyilatkozott nemrégiben, amikor kijelentette, a magyar nyelvhasználatot a családi életbe és a színházakba kell visszaszorítani, de aszakma nyelvének románnak kell lennie). Péterfi Lakó Tünde nyílt levélben szólította bocsánatkérésre a román polgármestert a magyarokat sértő kijelentései miatt, melyet elektronikusan alá is lehetett írni. Mi Székely-Magyar Nemzetőrök, bármennyire is szimpatizálunk Péterfi Lakó Tündével, ezen leveléhez két okból nem tudtunk csatlakozni: 1. Levelet ír egy románnak, vagyis emberszámba veszi, amit mi semmiképpen sem szeretnénk megtenni 2. Tünde levelében apellál állítólagos "jóérzésű románokra", akik meggyőződésünk szerint vagy nem jóérzésűek, vagy nem léteznek.
Az i-re a pontot a százéves megyei könyvtár emléktáblájának felavatása jelentette novemberben, Annak ellenére, hogy az idén fennállásának századik évfordulóját ünneplő Maros Megyei Könyvtárat a magyar világban, Bernády György polgármestersége idején alapították, és az idők során öt magyar nemzetiségű igazgatója összesen majdnem 50 évig állt az intézmény élén – azaz meglétének mintegy felében –, a hétvégén a marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartott centenáriumi ünnepség kizárólag román nyelven zajlott és az igazgatók névsorát tartalmazó emlékplakett is kizárólag román nyelvű, amelyet három ortodox pópa áldott meg a leleplezéskor.
Az SZNT által annyira favorizált Baszkföldön és Katalóniában már az első napon porrá zúztak volna ilyen a szándékos megalázást, sunyi gyűlöletet tükröző műtárgyat, vagy bármelyik, imént felsorolt provokációra hasonló vérmérséklettel reagáltak voln, nem tűrnék meg a saját szülőföldjükön, világgá üldöznék a megszállókat! A magyarok élükön sziromlevelű vezetőikkel együtt tovább kussolnak. Ezzel még inkább lovat adnak kedves bocskoros, ideiglenes megszálló rabszolgatartóik alá és növelik vérszomjukat, hogy ezután a csendes fojtogatáshoz is vérszemet kaphassanak és tovább folytatódjék a demokratikusnak nevezett európai uniós színvonalú üldözésünk a saját szülőföldünkön. Székelyek, Magyarok! Kussolással és befogott pofával, talpnyalással és áruló vezetőitekkel együtt, (akiket magatok választottatok magatoknak) bátran, töretlenül előre a rabszolgasághoz és cselédsorshoz vezető úton! Ez az üdvös megoldás a Nagy-Magyarországot elhozó összefogás helyett! Sok kis lépéssel és folyamatos üres autonómiázással előre a megsemmisülés felé vezető úton! Gyáva népnek nincs hazája!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2013 12. 29.