Két olvasói levél a "Korrektúra" című, Echo TV-s műsor szerkesztőségének


Tisztelt műsorvezető úr!

Ön, ha ismerne engem, nagyon jól tudom, hogy nem vállalna velem közösséget, és nem ülne le velem egy asztalhoz. Hogy miért nem, azt ne boncolgassuk, elég, ha annyit állítok magamról, azokhoz állok nagyon közel, akik lebuktatták a Szegedi Csanádot. Mégis ha megengedi, legutóbbi, augusztus 2.-i adásukban elhangzottakkal kapcsolatban néhány megjegyzést fűznék, ILLETVE A VÉGÉN MEGENGEDNÉK EGY TISZTELETTELJES KÉRÉST IS.
1. Mielőtt az ominózus adásban elhangzottakra rátérnék, még egy néhány héttel ezelőtti adásban elhangzott az ön részéről, hogy a "Derrick" című TV-sorozatot azért vették le a német tV-csatornák műsoráról, mert kiderült a főszerepet alakító Horst Tappertről, hogy Ratzingenhez hasonlóan bekényszerítették a Hitler-jugend-be. Ezzel szemben az az igazság, hogy Horst Tappert 1923-ban született, tehát jóval túl volt azon az életkoron a II. világháború idején, hogy egy ifjúsági szervezet tagja legyen. Horst Tappert ugyanis nem a Hitler-jugendnek, hanem a Waffen-SS-nek volt a tagja, és méghozzá nem kényszerítette senki, hogy belépjen, hanem önként csatlakozott. Tehát az ő esete semmiképpen sem ugyanaz, mint Ratzingené.
És most rátérve a legutóbbi műsorra:
2. Ön beszélt a székelyek jelképének jelentéséről, a "Napról" és a Holdról. Már nem emlékszem, hogy mit mondott, de nagy marhaságokat. Mentségére legyen mondva, hogy ezzel a szimbólummal kapcsolatosan sok, egymástól teljesen eltérő téves nézet kering, maguk a székelyek között is, és a székely jelképeket aktívan használó Székely Nemzeti Tanács is sok esetben csak fokozta a homályt ebben a kérdésben.
A Napot nem véletlen tettem idézőjelbe, ugyanis az eredetileg nem a Nap, hanem az Esthajnal-csillag (Vénusz) volt, és csak az utókor tudatában torzult Nappá. Talán azért, mert hol sugaras csillagként, hol pedig szimplán korongként ábrázolták. Az Esthajnal-csillag-Hold kettőse pedig együttesen ősi pogány Istenanyánkat, A Boldog-Asszony Anyánkat, másnéven a Babba Máriát jelképezte, akiből az istváni térítést követően Szűz-Mária égi királynőnk lett. És mint ilyen, eredetileg nem pusztán a székelyeké, és nem is csak Erdélyé volt, hanem általános magyar állami szimbólum volt a középkorban. Megtalálható például a Szentkorona legfelső zománcképén, az ítélő Krisztus két oldalán, de az Aranybulla pecsétjén is, a király két oldalán, és számos más, Erdélyen kívüli példát is fel lehetne rá hozni. Hogy csak a székelyeknél maradt meg, az valószínűleg a csíksomlyói Szűz Mária-kegyhellyel, és a székelyeknek a Szűz-Anyával való rendkívül mély vallásos kapcsolatával hozható összefüggésbe. Tehát a székely "Vénusz-Hold" kettősnek eredetileg semmi köze nincs a Naphoz, az ön által emlegetett férfiassághoz pedig pláne nincs.
3. Elhangzott az az optimista vélekedés a műsorban, hogy az autonómia a levegőben van, aki jár arra, az érzi ezt az ottaniakon. Nos, én is járok rendszeresen Székelyföldre, évente többször is, és meglátásom szerint ez csak a felszín - bár kívánom tiszta szívből, hogy ne legyen igazam. Sajnos a megfásultság és a közöny sokkal nagyobb, mint a 90-es évek első felében volt. A székely zászló kitűzése (amely egyébként eredetileg nem is arany, hanem ezüst csíkos volt) inkább egy, a régiósítás elleni tiltakozásból fakadó, szalmaláng-szerű fellángolás. De az az igazság, hogy a tömeg egyik része az R"M"DSZ-re szavaz, a másikat annyira nem érdekli semmi, hogy már el se megy szavazni, ezek nem is akarnak komolyabb áldozatokat hozni. Aki tenne valamit, az az a rendkívül vékony kemény mag, amelyik megoszlik a két jobboldali párt csekélyke tábora között - az más kérdés, hogy aki ilyen körökben forog, és ilyen táborokba jár, az nagyrészt ezzel a vékony kemény maggal találkozik, és ezért tűnhetnek nagyon optimistának a kilátások. Ha a teljes képre kíváncsi az ember, akkor ne az ilyen táborokba, és ne is a turisztikailag frekventált helyeken forgolódjon, hanem a szegényebb falvakban vagy a székely városok blokkházaiban.
Ha lesz Székelyföldön autonómia, és az vér nélkül fog létrejönni, azt sajnos nem a székelyek fogják kivívni, hanem valamilyen külső nagyhatalmi akarat fogja rákényszeríteni Romániára, akárcsak Sztálin 1952-ben. Ennek viszont, akárcsak akkor, most is az lesz az ára, hogy az erdélyi magyarság felét kitevő Székelyföldön kívüli részét tovább sorvasztják - lehet, hogy ezzel a kompromisszummal a műsoruk stábja kiegyezne, hát én nem! Különben is, mint a történelmi példa mutatja, egy nem kiharcolt, hanem kapott autonómiát a román hatalom azon nyomban vissza is vonná, amint erre történelmi lehetősége nyílna.
Elhangzott még a műsorban az a kapitális szamárság is, hogy a románok már csak a Székelyföld közigazgatási feldarabolására törekednének, de letettek az etnikai homogenizációról. Nos dehogy mondtak le, soha nem is fognak (amíg hagyjuk), legfeljebb a pénzhiány korlátozza őket, ugyan azért, amiért az ortodox templomok építését is kénytelenek voltak félbehagyni - de erre is van ellenpélda, ott van Nyárádszereda.
Úgyhogy a műsorban elhangzott aggodalmakkal ellentétben, én nagyon is szurkolok annak, hogy az északír és a baszk forgatókönyv érvényesüljön, mert meggyőződésem, hogy nem csak a székelyeknek, de az egész erdélyi magyarságnak is ebben van az egyetlen és utolsó esélye. Persze ez már túlmutat az autonómián, Erdély felszabadításának a lehetőségét is magában hordozva, de ez szerintem egyáltalán nem baj.
4. A műsor teli kamerával mutatta Pesty László kollégájának kabátján a Nagy-Magyarország kitűzőt. Nos, hogy Pesty László Nagy-Magyarország-kitűzőt hord, az önmagában egy nagyon dicséretes dolog is lehetne. Csakhogy jól emlékszem még pont egy évvel ezelőtt, hogy amikor egy fideszes országgyűlési képviselő, nevezetesen Kőszegi Zoltán a tavalyi EMI-táborban Magyarországnak egy akár már 8 évvel későbbi revíziós lehetőségeiről beszélt, akkor Pesty László kollégája - kórusban nemcsak saját pártjának, de a balliberális kápós oldal sajtójával - vehemensen tiltakozott mindenféle revíziós gondolatnak puszta fölvetése ellen, és az erdélyiek nevében kérte ki magának Kőszegi Zoltán felvetését.
Hogy Pesty László hangoztatott székely származása ellenére így nyilatkozik, elég nagy szégyen, ráadásul ki kérte meg arra akkor, hogy az erdélyiek nevében nyilatkozzon. (Váltig állítom egyébként, hogy mindenfajta R"M"DSZ, 23 év magyar kormányokon átívelő hazaárulás, december 5.-e és csonkahoni lerománozás okozta közöny és kiábrándulás dacára az egész nagy országban még mindig a Királyhágón túl a legerősebb az irredenta gondolat).
Nos nagyon jól tudom, hogy a kiskereskedelmnek köszönhetően divattá vált az utóbbi időben a különböző Nagy-Magyarország jelvények viselése, és ennek következtében olyanok is hordják, akik igazából nem is hisznek benne. Mégis, azzal, hogy a kósza revíziós felvetések ellen tiltakozók kórusába beálló Pesty László tűzi ki Nagy-Magyarországot a kabátjára, hasonlatossá válik ahhoz a divatbaloldalihoz, aki Che-Guevara pólót visel, de közben kabátja hajtókáján jól megfér egymás mellett a sarló kalapácsos és az "I love piac!" kitűző, és az ultrkapitalista országvesztő, Gyurcsány Ferenc dékápójára szavaz.
Műsorvezető úr, higgye el, számunkra, szomorúan kevés, igazi irredentákra nézve épp elég tehertételt jelent az álnemzeti Jobbik, valamint az, hogy az ország továbbcsonkításáról ábrándozó Toroczkay és Budaházy rátelepedtek az irredenta-mozgalomra. Úgyhogy bízva igazságérzetében, legyen szíves kérje meg Pesty László kollégáját, hogy ha egy mód van rá, azt a Nagy-Magyarország-kitűzőt ne hordja, aminek az eszméjét egy évvel korábban megtagadta, mert méltatlanná vált hozzá! És ne csak a műsorban, hanem egyáltalán ne!
Előre is köszönettel

A Kárpátmedencei Székely-Magyar nemzetőrség megbízásából:

" 2013 08. 04.

Kedves Műsor-szerkesztőség!

Előző levelemre se nem válaszoltak, sem az abban foglalt két helyreigazításomat nem közölte a legutóbbi adásban a műsorvezető Bayer Zsolt: sem a Horst Tappertre, sem a székely szimbólumokkkal kapcsolatos tévedéseit illetően.
Amúgy az utóbbi adásban elhangzott feltételezése, miszerint a cigánygyilkosságok, és a polgárháború kirobbantási kísérlete mögött a Gyurcsány-hatalom mellett valamelyik szomszédos ország titkosszolgálata állt, nemcsak helytálló, hanem nekünk székely-magyar nemzetőröknek konkrét információink voltak ezekről, amiket rendszeresen publikáltunk is a "Világmagyarságába" (korábban "Magyar Világ"), tavaly óta pedig a honlapunkon (www.szekelymagyarnemzetorseg.hu/cikkek), úgyhogy üdvözöljük, hogy azt a spanyolviaszt, amit mi régóta üvöltünk, végre felfedezte Bayer Zsolt.
Amúgy ha már magasról leszarják az olvasói reakciókat, és a két kiigazításom mellett Pesty László jelvényviselésével kapcsolatos kérésemet is elmulasztották tolmácsolni, legalább azért szóljanak neki, HOGY VAGY MENJEN ELVONÓKÚRÁRA, VAGY A MŰSOR FELVÉTELE ELŐTT 12 ÓRÁVAL NE IGYON, VAGY AZ ÉRDEMTELENÜL VISELT, ÉS MÉLTATLAN SZEMÉLYÉVEL MEGGYALÁZOTT NAGYMAGYARORSZÁG-KITŰZŐJÉVEL EGYETEMBEN TILTSÁK KI A STÚDIÓBÓL, MERT A LEGUTÓBBI ADÁS ALKALMÁVAL ERŐSEN LÁTSZOTT RAJTA, HOGY A MŰSORIDŐT MEGELŐZŐEN DIONÜSZOSZ NEMES NEDVEINEK KEVÉSBÉ NEMES ÉLVEZETEIT NEM ÉPP VETETTE MEG!
Szégyelljék magukat!

Minden tisztelet nélkül

A Kárpátmedencei Székely-Magyar nemzetőrség megbízásából:

" 2013 08. 19.