Bayer Zsolt kontra Kőműves Géza és Tácsi István a magyargyilkos földtörvényről


Változtatás nélkül átvettük az internetről Kőműves Géza nemzeti sorstársunknak június 22.-i írását, valamint Bayer Zsolt szemenszedett hazugságokkal teli ugyanaznapi förmedvényét, és végül Tácsi Istvánnak Bayer Zsolthoz címzett reagálását.
"FIDESZ-nek,... valamint MSZP-nek,... nevezett pártbűnözők, nemzetvesztők és hazaárulók összejátszva (jelesül a földtörvény elfogadásánál a jelenlévő képviselők kétharmados döntése kellett, ezért a tiltakozási átverés- cirkusz ellenére hogy meglegyen a FIDESZ kétharmada, a ballib társaság kivonult a teremből) olyan földtörvényt fogadtak el, mely visszaállítja a nagybirtokrendszert,- egy ember tulajdonában, vagy bérleményében 1200 hektár, avagy 12 millió négyzetméter lehet és ráadásul nem korlátozza le családra.
Pl: egy 5 fős un. joblib, vagy ballib családi maffia esetén már 60 millió négyzetméteren szívják a vérét a magyar nincstelennek. Bankok, társaságok részére korlátlan földvásárlást tesz lehetővé és épülhet az új Izrael.
Minden lehetséges kapaszkodási, önrendelkezési lehetőséget elvesznek a magyar néptől és ebben talán a Jobbik kivételével cinkos az egész brancs, - bár a Jobbik is a pártrendszer élvezője, fenntartója, de még a céljai között sem szerepel annak felszámolása, csupán szerepet kapott a cirkuszban, de jó a zsozsó, nem vonul ki, nincs szándékában összefogni a magánmagyarsággal. Gondolja az ökör: nem osztozkodunk, pártbabérokra, hatalomra vágyik!
Ennek az egész borzalomnak 10 éven belül az lesz a vége, hogy zsidó mindenhatók, valamint spriccelt vérű, dúsgazdag lakájok, kővel dobálózó, nincstelen magyarokat veretnek, cigányokból verbuvált rendőrökkel a magyar utcákon.
Sajnos egyelőre Ángyán Józsefünknél is tetten érhető az újabb csapda, vagyis a minden időkre szóló zsidó hatalomátmentés szándéka, mert egy jobb földtörvény mellett sem szeretné a magyar sorsot - magyar kézbe tenni, a kirekesztő zsizsikséget – kirekeszteni.Olyan, állítólag civil szervezetekkel kíván együttműködni, melyek az elmúlt ezer év alkotmányos szemétládájából választottak maguknak célt és … mannok vezetik őket. "

Kőműves Géza

2013 06. 22.

Föld

">>Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs semmi csodálatosabb. Ő az: ki a szürke Tengeren átkel, A téli viharban Örvénylő habokon, S Gaiát, a magasztos istennőt, Zaklatja a meg-megújulót Évről évre az imbolygó ekevassal, Fölszántva lovával a földet.<<

Gaia a Földanya. A legősibb szimbólum, a legősibb istenség, az egyik őselem, aki nélkül semmi sincsen. Így volt ez évezredeken át, aztán az ember — akinél lassan már minden csodálatosabb — ezt is elfelejtette. S elkezdett lekicsinylően, megvetéssel beszélni a földről, a mezőgazdaságról és a mezőgazdaság művelőiről. (Hungarikum, ahogy negyven év lumpenproli tobzódása alatt a „paraszt” szitokszó lett, a közönségesség, bunkóság, alacsonyabb rendűség szinonimája.)
Mindez persze meg fog változni.
Aki egy csöppet is továbblát a saját orránál, az tudja, hogy az elkövetkezendő néhány évtizedben semmi sem lesz fontosabb a két őselemnél: a víznél és a földnél. A hazai földtörvény körüli vitáknak és immáron őrjöngéseknek természetesen nem ez a mozgatórugójuk. Az őrjöngők sem nem okosak, sem emelkedettek, sem pedig magasztosak.
Az őrjöngők hazug ostobák csupán.
Lássuk a tényeket: a magyar földtörvény a dán földtörvény mintájára készült. Hároméves helyben lakáshoz, életvitelszerű földműveléshez köti a földvásárlást. S ezenkívül beiktat még egy akadályt: ha a külföldi mindezen előírásoknak megfelel, akkor a faluközösségnek is rá kell bólintania a vásárlási szándékra, és a faluközösség indoklás nélkül megvétózhatja a vásárlást.
Nos, ha egy külföldi állampolgár három éve nálunk él valahol vidéken, és hivatásszerűen műveli a földet, s három év elteltével a helyi közösség is rábólint a földvásárlási szándékára, akkor az a külföldi nyugodtan vegyen földet minálunk. Egyrészt azért, mert akkor az az ember itt akar élni, másrészt azért, mert uniós tagként ez a legtöbb, amit megtehetünk. És nyugodtan próbálja ki bárki: menjen Dániába, feleljen meg ezeknek a feltételeknek, és vegyen utána földet ott magának. Ahogy a dán földeket sem fogják ilyen módon kivásárolni a dánok alól, úgy a magyar földet sem fogják kivásárolni alólunk. Mert nem lesz lehetséges. A másik tény: eddig a teljes magyar földterületre vetítve ötven százalék volt a nagybirtok aránya. Az új földtörvény ezt az arányt húsz százalékban határozza meg. Ezek után azt állítani, hogy a kormány eladja a magyar földet, illetve hogy a nagybirtokrendszert tartja fenn, egyszerűen hazugság.
A Jobbik azért hazudik, mert már nincs is más lehetősége.
Képességtelen, ostoba fajankók gyülekezete az egész, akik egy dolgot tudnak pontosan: ez a négy év volt életük első és egyben utolsó dobása. Ezért álltak oda az ülésteremben balhézni a pulpitus köré, hogy híveiknek megmutassák még egyszer magukat. Hogy a hiábavaló, ártó és hazug gyűlölködés csontját vessék azok elé, akik úgysem fogják soha életükben elolvasni, mi is van beleírva abba a törvénybe, mert nekik elég, ha látják az ostoba pofákat maguk előtt őrjöngeni.
Hát ez sikerült.
Olyanok voltak éppen, mint holmi törpe jakobinusok. Az igaziak 1793. június 2-án hajtották végre a maguk puccsát Robespierre vezetésével, majd bevezették az újkori történelem első igazi szervezett terrorját. Előbb a „gyanúsakat” küldték a vesztőhelyre, aztán a „veszetteket”, végül magát Dantont. Danton után meg mindenkit – mígnem a végére nem maradt más, csak maga Robespierre.
Ahogy tegnap körbenézett az ember az ülésteremben, ennek a véres és rettenetes színjátéknak a bánatos paródiáját nézhette végig. Fent álldogáltak az elnöki pulpitus körül szánalmas pofával a zsebjakobinusok és a karzaton tarsolylemezeikbe kapaszkodva a síkhülye zsebveszettek.
Aztán jött a csősz, és mindenkit elzavart.
A törvény pedig meg lett szavazva, és — ismétlem — gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy külföldiek vásárolják fel a magyar földet. Merthogy ez volt a cél.
Ángyán pedig végre kilépett a Fidesz-frakcióból. Őszintén szólva éppen ideje volt. Én már egy éve kivágtam volna, hogy a lába se érje azt az immáron nem eladható földet. Most végre ment magától. És csak azon kell töprengenie, hogy a zsebjakobinusokhoz csatlakozik vagy a Párbeszéd Magyarországért eszdéeszeseihez. Ugyanis mindkét formációban tárt karokkal várják. Ami szintúgy elgondolkodtató".

Bayer Zsolt, Magyar Hírlap

2013 06. 22.

"Tisztelt Bayer Zsolt Úr!

Már elnézésüket kérem, de még egy ilyen köpönyegforgató írást keveset olvastam, mint ez a Bayer írás. Ha egyáltalán ő írta. Mert ilyen tévedésekkel teli pártpropagandát sem tud azért akárki írni. Ezt az álságosságot bizony nagyon meg kell fizetni valakiknek. Gondolom ezt is az adófizetők pénzén.
De nézzük a tényeket:
1. Az írása első két bekezdésével még egyet is lehet értenünk;
2. De aztán: >>Az őrjöngők hazug ostobák<< idézett mondat után jön a kábítás;
3. Bayer úr ne tudná, hogy immár a magyarországi termőföldek mintegy 80 %-a már idegen földbárók és magyar zöldbárók tulajdonában, használatában van? Akkor hogyan merészeli valaki azt írni, hogy ezt majd a könnyektől meghatottan ezek az erők visszaadják a földjeink jogos tulajdonosainak, a magyar családi gazdálkodóknak?
4. Ha nem tudná Tisztelt Bayer úr, akkor ide írom: ha egyszer a termőföld a települési lakóközösségek elidegeníthetetlen tulajdona, akkor kitől, és minek, meg mennyiért kellene visszavásárolnia a családi gazdálkodónak az ő jogos jussát?
5. Azt vajon tudja-e Bayer Zsolt, hogy a föld sohasem lehet magántulajdonban, mert akkor maga az ország is megszűnik létezni. Ezért kell örökjogú bérleti viszonyban használni a termőföldet, a Szent Koronatan szerint, a helyi lakóközösség kollektív tulajdonlásával.
6. Bizony itt az E. U. csalárd törvényei szerint 10 millió ember kirablása, egyben országfoglalás zajlik, mert a jogos tulajdonosaiktól egyszerűen köztörvényes bűnözők ellopják a megélhetésük, a jövőjükforrását.
7. Meg azt sem tudja T. Bayer úr, ha netán a parasztnak milliókért kell 1 ha termőföldet visszavásárolnia, akkor ön mennyiért fogja példaként megvásárolni a parasztkolbászát vacsorára? Számolja csak ki, ha még pár év múlva lesz aki ez termelni fogja.
Pontosan tudom, hogy hiába és kár is olvasói véleményeket küldözgetni, mert az el sem jut az illetőhöz, vagy elvész a cenzúra lila ködében, de nekem nincs más módom kifejezni, hogy itt nem csak a Fidesz követ el árulást a magyar parasztság ellen, hanem egy totális ÉRTELMISÉGI ÁRULÁS bontakozott ki azzal a céllal, hogy a magyar föld ismételten elvételére kerüljön haszonelvű és sanda politikai céllal, a magyar vidék még megművelésre képes családi gazdálkodói elől.

Tisztelettel: Tácsi István".

2013 06. 22.

Mi Székely-Magyar Nemzetőrök Kőműves és Tácsi minden keserűen és kijózanítóan igaz magyar szavával egyet tudunk érteni, csak két dolgot szeretnénk mindehhez hozzáfűzni. Az egyik, hogy a Kőműves Géza által emlegetett "új Izrael" réme csak a központi területeket fenyegeti, de legalább ilyen valóságos a megnagyobodott Szlovákia, Ausztria és Nagy-Románia fenyegetése is. A másik, hogy Bayer Zsolttal ellentétben mi nagyon is nagyra becsüljük Robespierre-t és alkalomadtán nagyon is helyeseljük a jakobinus terrort!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2013 08. 07.