A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség Hírszerző Szolgálatának hírei az elmúlt másfél hónapból


Székelyudvarhely sziromlevelű polgármestere eltünteti a magyar múltat

Bár már több mint két hónapja történt, most jutott tudomásunkra, hogy a tavaly Nyírő újratemetésének megakadályozásában egyik főszerepet játszó, pályafutását KISZ-titkárként kezdő, R"M"DSZ-es székelyudvarhelyi polgármester, Bunta Levente élen jár a város magyar múltjának eltüntetésében. A Márton Áron téren az ún ”Patkó” kőfalába elhelyezett magyar állami és egyéb történelmi címereknek a helyét is eltüntette, hogy ne lehessen látni, mit műveltek a románok Trianon után. Emellett eltüntette a történelmi zászlórudat, amelyen eddig a székely zászló lobogott. "Rendezési munkálatok" címén pedig buldózerekkel és exkavátorokkal szántotta fel a város központi terét, ahol a magyar múltra vonatkozó fontos régészeti leletek kerültek elő, de a város polgármestere nem biztosít lehetőséget a régészeti leletek feldolgozására.

Háry János szlovákosítása – tót történelemhamisítás román segédlettel

Kegyeletsértő és a nemzetközi jogokba ütközően, de a helyi R"M"DSZ tudtával és beleegyezésével hantolták ki, és szállították szülőfalujába a felvidéki születésű, de Új-aradon eltemetett, a napóleon-i háborúkat megjárt Skultéty László huszárkapitány földi maradványait a tót szeparatista és megszálló román hatóságok, és szállították haza szülőfalujába, akiről a népi képzelet alkotta a Kodály nevezetes operájában is feldolgozott Háry János alakját. A tótok és románok kéz a kézben segítenek egymásnak a magyar múlt gondos eltüntetésében. Természetesen mondanunk se kell, hogy a tót szeparatista hadügyminisztérium szervezte a temetést, és mint "szlovák katonát" temették újra, az eredeti szándék szerint csak szlovák nyelvű sírfelirattal. Új-aradi sírja emlékhelynek minősült, és a kormány tiltakozott – pontosabban helyette Semjén Zsolt – a történelemhamisító és kegyeletsértő eljárás, valamint a nemzetközi jog által is kötelezően előírt konzultáció elmaradása okán. És végül mi lett a vége? Természetesen jött a "szlovák-magyar kisebbségi vegyesbizottság", s győzött a "kompromisszum", a magyar kormány végül is nem emelt kifogást az ellen, hogy a "szlovákok Skultétyt is magukénak vallják": "Ladislav Skultety szlovák huszárkapitány" magyar nyelvű sírfeliratot is kapott, és a magyar honvédelmi minisztériumnak kegyesen megengedték, hogy képviseltethesse magát a temetésen. S persze mondanunk se kell, ami a legfontosabb, hogy ezzel a "jószomszédság" és a nagy "stratégiai partnerség" is mentve lőn! Úgyhogy fejbólintó III/III-asunk és Németh Zsoltika is nyugodtan aludhatnak!

Árpád vezér akar lenni

Szívesen lenne az autonóm Székelyföld régió kormányzója Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere – ezt a városvezető az Agerpres román hírügynökség által június 11-én közölt terjedelmes interjúban jelentette ki.
Miután Antal Árpád 90-es években az Iliescu féle PSD szentgyörgyi kampányfőnöke volt, mután Antal Árpád 2009-ben az rmdsz-es társaival egyetemben képes volt összefogni a szentgyörgyi önkormányzatban jelen lévő román képviselőkkel és így közös erővel jogellenesen leváltották a másik magyar párt polgármesterét, miután tavaly egy bukaresti televíziós vitaműsorban Antal Árpád polgármester - civilben állítólag szociológus - azt bírta állítani, hogy a székelyek Mária Terézia óta élnek Székelyföldön, s végezetül román ex-miniszter felesége van, na mindezekután Antal Árpád a legalkalmasabb, hogy elkormányozza Székelyföldet....
Dinasztiát is alapítana, ő lenne a második Árpád-ház. Tamás Sándor lenne a miniszterelnök. De hol marad a "kacorkirály" fekete lován. Dudorka a főnök megsértődik, neki is kijárna valami nádori tisztség. Kár, hogy Borboly Csaba ugyanezt nem jelentheti ki, lévén, hogy büntetőeljárás van ellene folyamatban. Szóval a bunkóságnak, mely a székelységtől eredetileg igen távol állt, a lassan hetven éves balkáni-kommunista fertőzésnek köszönhetően, ma már korántsem mentes (ahogy az egész magyarság sem), de azért még ma is megvan a határa, talán még sokkal szigorúbban, mint a magyarság más nemzetrészeinél. De Antal Árpád ezzel nemhogy ezt az újkeletű székely bunkóságot, az összmegyar átlagbunkóságot, de még a legproletárobb csonka-honi bunkóságot is überelte. Mert még a Csonka-honban is csak a valóságshow-k és a celebvilág szereplői engednek meg maguknak ilyen ambíciókat, nameg a nemzeti oldal önjelölt király- és kormányzóaspiránsai, főtáltosai, de azokat legalább senki nem veszi komolyan.
Ahol egy város első számú tisztségviselője ilyen álmaival dicsekszik, az nem Magyarországra, hanem Romániára jellemző. Antal-Nagyárpi-Nagyárpi-Nagyárpi a megszálló román állam színvonalára süllyedt.

SZNT-s taps és Néppárti dicséret Marosvásárhely magyarellenes román polgármesterének

Június 22.-én tartotta a marosvásárhelyi kultúrpalotában a Székely Nemzeti Tanács tisztújító közgyűlését, ahol újra választották Izsák Balázs elnököt, aki a székely autonómia érdekében megmozdulásokat ígért, de természetesen beszédéből nem maradt ki a "párbeszéd fontosságának", a "románok meggyőzésének" hangsúlyozása sem. A tisztújításon jelen volt, és köszöntötte a jelenlévőket Dorin Florea, Marosvásárhely magyarellenes megszálló román polgármestere is. Hogy miféle pillanatnyi érdek, a bukarest régiósítási elképzelésekből adódó mellőzöttség vezérelhette őt a székely autonómia támogatóinak táborába, az minket különösebben nem érdekel, de a szokásos román csalafintasággal ha nem is a székely autonómia, de az egységes székelyföldi közigazgatási régió hívének mutatta magát, állítólag már magyarul is meg akart tanulni, csak valamiért "nem sikerült neki".
És mintha csak magyarosítási kérelmét adta volna be Florea, az egész SZNT a szentistváni birkatürelem jegyében megtapsolta. Talán ha Ponta, Funar, WC Tudor vagy Baszeszku monda volna ugyanezeket, azt is minden további nélkül megtapsolták volna. Szerencsére akadt egy kivétel, a csíkszeredai Székely Tanács elnöke, Veress Dávid, aki a következőt intézte a megszálló polgármesterhez: "Dorin Florea úr, ön nem találja furcsának, hogy miközben szövetséget ajánl a székelyeknek, Székelyvásárhelyen a székelység fővárosában mindennapos botrányt okoz a féktelen magyargyűlölet? Hogy egy iskolai kicsengetésen, amely tulajdonképpen a gyermekek felejthetetlen élményünnepe kellene legyen, román szülők támadnak durván magyar szülőkre a gyűlölet miatt, indokuk egy ártatlan magyar felírat? Hogy a törvény által jóváhagyott független magyar orvosi kar megalakulását önkényesen és törvénytelenül fékezi egy nacionalista csoport az ön szeme láttára? Ön szövetkezni akar velünk, székelyekkel de ugyanakkor zöld utat add a nacionalistáknak? "
Erre felállt László György, a marosvásárhelyi Székely Tanács korábban tűlevelű, de tavaly decemberben a Néppártba átigazolt elnöke, és vehemensen védelmébe vette a polgármestert, hogy ne merje senki Floreát sértegetni, mert ő bizony mennyit tett a város magyarságáért! Az egyébként is rengeteg gyanús, alvilági ügylettel bíró László György felszólalása nagyon is rávilágít valamire: miközben mind az SZNT, mind a Néppárt a március 10.-i tüntetés megszervezőjének szerepében tetszeleg, valójában belenyugszik a jelenlegi vásárhelyi állapotokba, hiszen László György mindkét szervezet tisztségviselője. Akárcsak a sziromlevelűek és a tűlevelűek, hiszen a legutóbbi önkormányzati választáson mindkettő egy magyar nevű szekust indított, utóbbi Floreát nyíltan is támogatta (a Néppártnak pedig egyenesen román jelöltje volt, Smandra enache személyében). Hát ezért kerültek Vásárhelyen többségbe a betolakodó oláhok, mert még a nemzetinek látszó, jobboldali politikusok is ilyen hazaárulók gyülekezete.

Marius Pascan tolvaj fajtája nevében kiált tolvajt!

Marius Paşcan PD-L-s Maros-Torda megyei megszálló-román liberális szenátor, korábbi hírhedt prefektus július 10.-i sajtótájékoztatóján kijelentette: "1990 után Románia törvényessé tette a Magyarország által a bécsi döntés után elfoglalt Észak-Erdély területén elkövetett rablást, fosztogatást, visszaszolgáltatva olyan ingatlanokat, amelyeket a magyar hatóságok telekeltek be magyarországi intézmények, magán- és jogi személyek nevére". Pascan jogorvoslatot szeretne az Európai Emberjogi Bíróságtól, vagy az Európa Tanácstól, bár reménytelennek tartja a pereskedést, és támogatná azt a törvénymódosítást, ami az 1945 előtti ingatlantulajdon-helyzetet venné figyelembe a restitúciónál. Maros-Torda megye megszálló-román demokrata-liberális szenátora szerint nemcsak magyar magán- és jogi személyek, intézmények, hanem egyházak is a fenti módon jutottak ingatlanokhoz, elsősorban földterületekhez és erdőkhöz, a román állam pedig a rendszerváltás után az 1945 utáni tulajdonviszonyokat, iratokat vette alapul a restitúciós törvények megalkotásakor. Így történhetett meg szerinte, hogy Románia gyakorlatilag törvényesítette a magyar állam által elkövetett rablást, visszaszolgáltatva például Görgény- és Maros-völgyi erdőket, földeket azoknak, akik bizonyítani tudták a tulajdonjogot.
Ezt követően a sziromlevelűeknek szánt állami támogatást sokallta, majd majd javasolta, a Csík-Udvarhely és Háromszék megyei (betolakodó) román kisebbségnek is a más kisebbségekhez hasonlóan állami támogatást kellene juttatni, mert nincs miből kulturális rendezvényeket szervezzenek.
Ha a betolakodó-megszálló Pascan visszafele akar menni az időben, és az 1945 előtti tulajdonviszonyokat venné alapul, akkor legyünk következetesek, és mi az 1918 előtti tulajdonviszonyokhoz való visszatérést követeljük, természetesen nemcsak magán, hanem jogi személyek részére. A jogi személy fogalmát pedig a lehető legszélesebb értelemben véve, tehát kiterjesztve a jogi személyek körét az államokra is. Tehát: Erdélyt vissza Magyarországnak!

Aktív román közreműködés a Tavares-jelentésben

Július 3.-án marasztalták el az európai parlamentben a steton-watsoni-benesi nemzetközi rágalmak, valamint a sztálini koncepciós perek szellemét hűen megidéző Tavares-jelentés alapján Magyarországot. A Hír-tv "Célpont" című műsora Tavarest a diszkriminatív holland alkotmányt szegezte szembe Tavaresnek, pedig nem kellett volna, csak Hazánk táján maradni, ugyanis a Benes-dekrétumokat tartalmazó tót szeparatista alkotmány százszorta diszkriminatívabb a hollandnál. De például, ha már kivitték a büntetett előélettől csak államfői kegyelem miatt mentesült Farkatlan Flórit Brüsszelbe, Tőkés vagy Sógór Csaba igazán felállhatott volna, és mint erdélyiek hitelesen elmondhatták volna, hogy Erdélyben a magyarok helyzete sokkalta diszkriminatívabb, mint a Csonka-országban a cigányoké (a sort nyithatták volna éppen Marosvásárhellyel).
A Célpont megtudta, hogy Tavaresnek egy román liberális képviselő, Renate Weber segített a jelentés összeállításában. Ha ezt kiegészítjük azzal, hogy a szégyenteljes dokumentumhoz a kisantant szolgálatában álló balliberális-kápós elitünk szolgáltatta a szellemi muníciót, akkor összeadva az egyet meg a kettőt, világosan kiderülne mindenki számára, hogy valójában kisantant-érdekek állnak a Tavares-jelentés mögött. Kár, hogy Renate Weber nem izraeli, mert akkor a jobbikos sajtó rögtön ugrott volna a koncra. De a nemzeti oldal manipulátorai valamiért nagyon azt akarják, hogy a román vagy a tót veszély ne hozzon szavazatokat még a radikális tábor számára sem.

A román miniszterelnök-helyettes román földnek minősítette Székelyföldet

Liviu Dragnea, román miniszterelnök-helyettes, Romániát, illetve a megszállva tartott Erdélyt járva, közvitáknak álcázott prezentációkon népszerűsíti a román kormány nyolcrégiós felosztását. Sorrakerült Székelyföld is, itt a Posványosnak is helyszínt adó Bálványosfürdőn tette meg ezt, a sziromlevelűek szervezésében. Négy Háromszék megyei település: Oltszem, Málnás, Bükszád és Mikóújfalu lakói 200 székely zászlót tűztek ki házaikra mielőtt áthaladt volna településeiken a megszálló kormányfő-helyettes. Ezzel a cselekedettel csak azt szerették volna szemléltetni a kormányfő-helyettesnek, hogy Székelyföldön tartózkodik és, hogy érzékelje a székely öntudat erejét, a szülőföld szeretetét, s ahhoz való határozott ragaszkodást. Ehhez képet a kormányfő elégedetten nyugtázhatta, hogy legalább nem magyar zászlókat tűztek ki (azt ugyanis nem nagyon tűztek ki), vagyis a román titkosszolgálattal összefonódott R"M"DSZ és "M"PP-SZNT jól dolgozott, azaz azt is sugallhatták a zászlók, mintha a székelyek már nem Nagy-Magyarországot akarnák.
Dragnea egyébként utólag kijelentette, Székelyföldet román földnek tekinti, és nem aggódik a Néppárti tüntetések miatt.

Bajtárs, még tán ma csak húsz perc az élet...

Nem tudni miért, az Erdélyi "Magyar" Néppárt (E"M"NP) és társzervezete, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) úgy döntött, hogy a húszas a szerencse száma, (csak remélni tudjuk, hogy nem a trianoni átoklevél évszáma miatt), és hírösszefoglalónk megjelenésének napján, július 20.-án román idő szerint 20 órától 20 perces tüntetést szerveztek az székely autonómiáért a régiósítás ellen, nemcsak Székelyföldön, hanem Erdély 119 (azaz egyhíján százhúsz) településén, nem nagy erőt felmutatva. Elfogadtak még egy hatmillió-hétszáztizennyolcadik nyilatkozatot is, szóval a szokásos pótcselekvésből jutott most is bőven! Nomeg az elmaradhatatlan galamberegetés a "békés tárgyaló szándék" demonstrálása végett, nehogy már a véres kardot hordozza körbe valaki saját másfélezer-éves Hazánkban a megszállóink által elorzott legelemibb jogainkért. Az dicsérni való, hogy a tüntetést nemcsak Székelyföldre terjesztették ki. Viszont a "flash mob", vagyis villámcsődület a modern politikai marketingnek inkább helyi ügyekben bevált módszere, de ilyen nagy horderejű kérdésekben, mint a román régiósítás elleni harc, nem a legszerencsésebb konstrukció, főleg nem a nyári kánikula kellős közepén, amikor is a lakosság fele nyaral.
Hogy a párton belül egyesek mennyire vették komolyan az akciót, arra kiválóan rávilágít a pártnak és a nemzeti tanácsnak a bánáti régióhoz csatolással fenyegetett Arad megyei szervezetének a hozzáállása. Az EMNT arad megyei szervezetének elnöke, Borbély Zsolt Attila kijelentette, nem szerveznek tüntetést, mert nincs értelme, a Bánáthoz való csatolás nem érdekli a helyi magyarokat, és különben sincs értelme, hogy 50 vagy 100 ember összejöjjön, majd hozzátette: "Tekintve, hogy július 21-én Tusnádfürdőn találkozónk van, így nagy valószínűséggel 20-án ott leszek valamelyik székely városban, és részt veszek a megmozduláson". A Néppárt Arad megyei szervezetének elnöke, Burján Sándor pedig valahol a Részvidéken kíván valamelyik tüntetésen részt venni.
Maradjunk annyiban, hogy Borbély Zsolt Attila valójában az aradi magyarság nevében a saját véleményét tolmácsolta, ugyanis komoly kötődések fűzik a Bánáthoz (és sajnos nem csak magyar vonatkozású), tehát őt valóban nem is nagyon zavarhatja a bánáti régióhoz való csatolás. Amúgy is bevételkiesést jelentett volna számára, ha nem árusíthatta volna azon a napon borait a Posványoson, ahol politológusként is villoghat, nomeg jobban is érezte volna magát egy székelyföldi flash-mobon székely menyecskék társaságában; egyszóval nem igazán fűlött a foga, hogy holmi tüntetésszervezéssel bajlódjon a jelenleg betolakodó-szőeöstalpú móc többségű Aradon. Az EMNT és E"M"NP aradi szervezetei a "hozzájuk érkező visszajelzések" alapján aztán meggondolták magukat, és úgy döntöttek, mégis megszervezik a helyi tüntetést, (a visszajelzések valószínűleg elsősorban a pártközpontból érkeztek).
Akármennyire is szerencsétlen volt a Néppárt ötlete, bármennyire is nevetségessé tette az ügyet ezzel a Néppárt, a többi magyar politikai szereplő hozzáállása még rátett egy lapáttal azzal, hogy ünnepélyesen távol tartották magukat. Kovács Péter, a sziromlevelűek főtitkára szerint a Néppárt különutas politikát folytat, és nyilvánvalóvá tette, hogy az R"M"DSZ nem támogatja a megmozdulást, ehelyett az SZNT-vel közös őszi nagy megmozdulásra készül. Vagyis a Néppárt megmozdulását még komolytalanabbá akarja tenni, mert ezzel egyrészt betesz a konkurenciának, másrészt mégjobban lejáratja az ügyet. Az SZNT, akinek a sugalmazására született a Néppárti "flash mob" ötlete, teljes támogatásáról biztosította a megmozdulást, de ezt egy kissé érdekesen árnyalta, hogy közben az "M"PP kijelentette, nem mozgósítanak, és nem vesznek részt a szervezésben, mert őket nem kereste meg a Néppárt. A tűlevelűek elnöke, Bíró Zsolt ugyanis az SZNT alelnöke is egyben, tehát saját pártja szembehelyezkedik annak a szervezetnek az álláspontjával, amelyiknek az alelnöke. Ezt a skizofrén állapotot látszott tetézni, hogy az SZNT és a sziromlevelűek tagsága nagyrészt átfedi egymást, tehát ha mindkét álláspont komolyan vehető lett volna, akkor az SZNT-n és/vagy az "M"PP-n belül komoly meghasonlásra utalt volna.
Ámde Iszák Balázs, korábbi álláspontját meghazudtolva, a Kossuth Rádió "Határok nélkül" című műsorában már mint a Néppárt "kampányrendezvényéről" beszélt, meg valami "felelősségről", amit ő nem vállalhat. Az SZNT-t tehát az "M"PP-s farok csóválja, akit zavar a jobboldali konkurencia, ezért inkább most is az ősellenség sziromlevelűek szekerét tolja.
Akárcsak a kiscsoportos ovisok a dedóban! Csak az a szomorú, hogy közben a még meghagyott homokozó körül újfent ott ólálkodik a nagy román szürkefarkas!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2013 07. 20.