Megváltoztattuk korábbi álláspontunkat: mégis támogatjuk a Székely Nemzeti Tanács uniós polgári kezdeményezését! – A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának nyilatkozata


Korábban közzétett írásainkban kifejeztük abbéli álláspontunkat, hogy mivel a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) uniós polgári kezdeményezése olyan kisebbség-definíciókat kíván használni, amivel Testületünk nem ért egyet, (azaz nem a történeti elsőségen alapulnak), nem támogatjuk a kezdeményezésüket.
Miután tudomásunkra jutott, az SZNT tavaly augusztus 4-én, Makfalván elfogadott nyilatkozata értelmében a szóban forgó uniós polgári kezdeményezésük számára választani óhajtott és hangoztatott tárgya a korábban hangoztatottakhoz képest megváltozott, méghozzá oly módon, hogy részünkről elhárult az elvi akadály a kezdeményezés támogatása elől. Le kell szögeznünk, hogy a dokumentumban felsorolt kisebbség-definíciók változatlanul elfogadhatatlanok számunkra, de mégis egy olyan téren, nevezetesen az európai kohéziós források elosztása terén biztosítana előnyöket a regionális etnikai közösségek számára, mely – a polgári kezdeményezés eredetileg beharangozott tárgyával ellentétben – az általunk a Trianoni békerendszerrel együtt a történelem szemétdombjára óhajtott Európai Unión kívül értelmezhetetlen. Márpedig, amíg az EU fennáll (reméljük nem sokáig), addig miért ne támogatnák Testületünk tagjai aláírásukkal azt, hogy az elcsatolt nemzetrészek több és célzottabb kohéziós támogatást kapjanak?
Ugyanakkor az R"M"DSZ és az EMNP-EMNP (időközben aktualitását vesztett) polgári kezdeményezéseit, az általuk alapul vett, és a történelmi elsőséget nélkülöző – és az EU jogrendjétől függetlenül is értelmezhető – kissebség-definíció miatt változatlanul nem támogatjuk.
Végezetül ismételten felajánljuk szerény segítségünket az SZNT részére az által régóta ígérgetett polgári engedetlenség, utcai megmozdulások és útlezárások terén, de végre szeretnénk látni is azokat.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar nemzetőrség megbízásából

2013 07. 20 .