Magyar csodafegyver gyártási jogát adtuk el oláh rablószomszédunknak! – Tiltakozunk az egyetemes magyarság nevében! – Az M6 Híúz falromboló-puskával kapcsolatos arcpirító botrányról a Jobbik is mélyen kussol!


A Gepárd fegyvercsalád az amerikai romboló puska koncepcióra adott válasz. Mi is ez a "romboló puska"? Az ilyen típusú fegyverek lényege a következő: A néhány dollár értékű lőszerrel megsemmisíteni a több millió dollár értékű vadászgépet, harckocsit, radar-állomást, rakétát stb. - egyszóval értékes hadianyagot. Az M6 Hiúz hatásadatait tekintetében a család legelőnyösebb paramétereivel bír, de technikumát tekintve igazi unikum. Elsősorban bázisok védelmére tervezték, tehát úgy kb. 800 méterig történő gyors (és ennél a puskánál ez a szó új értelmet nyer) tűzvezetésre. Ehhez kötötten a Hiúz méretei is jóval kisebbek a család többi tagjához mérten. Bullpup szerkezetű, műanyag tokos, hosszú csőhátrasiklásos szerkezetű fegyver. Kalibere az orosz 12,7x109 mm-es. Ennek hatásadatai sokban hasonulnak az amerikai 50-es Browning lőszerhez, de páncéltörő képessége annál – különösen rövidebb távolságon – jobb. Ez a töltény a volt VSZ államokban ugyan nagyon elterjedt, nyugaton ritkaságszámba megy. Ezért valószínűleg 12,7x99mm-es lőszerhez is át fogják tervezni, elvégre sokat várnak a Hiúztól a nemzetközi piacon. Kis mérete és tömege ideálissá teszi a különleges egységek számára, de a reguláris alakulatok számára is jó választás, elvégre kezelése egyszerű. Szerkezete rendkívül korszerű, és kis tömegű. Tokjába egy műanyag testű, 5 lőszeres tár fér be, ami igen szokatlan ebben a kaliberben. De az igazi különlegesség az, hogy a cső rögzíthető a hátsó állapotában, tehát abban, amikor tüzelés közben a hátramozgás a végső pozíciójába ér, és rögzítjük ebben az állapotában, majd egyetlen mozdulattal újra tűzkésszé is tehetjük.
De talán a legnagyobb visszhangot keltő funkciója az az egyedülálló irányzókészülék. A puskára szerelt távcső ugyanis elektronikusan össze van kötve a katona sisakján található zsebmonitorral, amit csak le kell hajtani, és a távcső szálkeresztje megejelenik a monitoron a katona szeme előtt, így azt látja, ahová éppen tartja a fegyvert. Ez sajnos nem magyar eredetű találmány, mivel az amerikai "Land Warrior" számítógépes-digitalizált hadviselésre kifejlesztett öltözéke már hordozta ezt a funkciót M-szériás gépkarabélyokra szerelve, ám az ottani optika monumentális méretekkel bír a Hiúzéhoz képest. A magyar mérnököket így már amiatt is dicséret illeti, hogy ezt a bonyolult rendszert sikerült ilyen módon lekicsinyíteniük.
Arról nem is beszélve, hogy ennek az egésznek a lényege az, hogy egy ilyen kaliberű fegyverrel csipőből (!) tüzelve eltaláljuk a 300 méterre levő célpontot! A 12,7 mm-es lövedékben ilyen távolságokon akkora energia van, hogy egy tankot képes olyan módon megállítani, mintha az egy téglafalba ütközött volna. A Hiúz ugyan rövidebb csöve miatt "csak" 1000 méterig redukálódott lőtávval bír, de lőeredményei így is önmagukért beszélnek! Még eme távolságon is képes eltalálni az álló emberi alakot! 300 méterről a tesztek során saját lőszerének hüvelyeire tüzeltek vele, amiket gond nélkül eltalált! A sisakdisplayes lövészetnél pedig minden alkalommal sikerült eltalálni vele a mozgó BTR lövészpácélost imitáló célt 300 méterről, csípőből tüzelve!
Kijelenthetjük, hogy a Gepárd M6 Hiúz anti-materiális fegyver-rendszerrel olyat alkottak a magyar mérnökök, amit senki más előtte! Az indiai különleges egységek már hadrendbe állították, de számos más érdeklődő is akad a nemzetközi piacon. Sajnos nemcsak a hadrendbeállítására, hanem a gyártására is, méghozzá nem is eredménytelenül Ugyanis a múlt hónap derekán a kuruc.info-n megjelent egy román haditechnikai hírportálról átvett hír, miszerint "egy román cég (CRIABO Defense & Security) megvásárolta a Gepárd GM6 magyar fegyver licencét és közösen több állami fegyvervállalattal belevág a gyártásába. A fegyvert a tervek szerint GM-6 Linx néven fogják piacra dobni. Jelenlegi információk szerint elsősorban exportra szánják, de reménykednek a hazai megrendelésekben is. […] A román cég olyan nagy állami vállalatokkal osztja majd meg a gyártást mint a ROMARM (páncélozott járműveket gyárt, mint például SAUR), Cugiri fegyvergyár (elsősorban kézifegyvereket gyártanak, többek közt PSL) és IOR Bukarest (optikai eszközöket gyárt). Ez utóbbi fogja a fegyver számára készíteni az optikát. […]A cég honlapján sehol sincsen feltüntetve a fegyver eredete, inkább saját (román) fejlesztésként van reklámozva. A magyar fegyvertechnológiából így lehet román exportcikk, amit ők majd sikeresen fognak tudni reklámozni, gyártani és eladni a világban" – és irtani vele a magyart, tesszük hozzá mi. Legalábbis ha ennyire semmirekellő becstelen hazaárulók vezetik ezt az országot, hogy ezt hagyják.
Néhány hónapja Hende azt mondta (minő felismerés), hogy a honvédségnek új fegyverekre van szüksége. Hát a 90 után a "Gerecse-I", "Gerecse-II", "Gerecse-III" és "Gerecse-IV" hadrend értelmében megsemmisített honvédségünknek még azt a kevesét is eladják, ami lehetne, ráadásul egyik legfőbb történelmi ellenségünknek. Ekkora hazaárulást Károlyi Mihály és Pogány József óta nem követtek el e Hazában! Ha a római tógás civil Linder-utód hadügyérünk mindenáron meg akart szabadulni a magyar csodafegyvertől, miért pont Horia-Closca, Avram Ianku és Ceausescu népét kellett megajándékoznunk vele? Még az is jobb lett volna, ha Izraelnek adják el, mert akkor legalább a Jobbik már teli szájjal üvöltene, és csörtével interpellálná Hende Csabát – bár azok után, hogy a Szabadság téri amerikai tengerészgyalogos laktanyáról is mélyen kussolnak, már ezt se jelenthetjük ki teljes bizonyossággal. Az amerikai tengerészgyalogos laktanyához hasonlóan szerettünk volna ebben a kérdésben is egy újabb nyílt levelet írni a Jobbik elnökségének. De azok után, hogy Vona Gábornak megjelent az írása arról, hogy lényegében Bethlen, Rákóczi, Kossuth emlékét és Nagyboldogasszony Anyánk imádatát kukába kéne dobni, őket sem tartjuk szalonképesnek. Így a trianoni átoklevél évfordulóján tiltakozásképpen csak Szabó Dezső fohászát tudjuk világgá kiáltani: "Óh, mindenható antant hatalmak, legalább erdeinkből adjatok vissza valamicskét, hogy ezt a sok gazembert legyen mire felakasztanunk!"

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

2013 06. 06.