Durva kettős mérce a román igazságszolgáltatásban: a volt Bánffy-birtokot nem szolgáltatja vissza a megszálló állam!


A romániai Braila Megyei Törvényszék jogerősen elutasította több mint 25 ezer hektár Maros megyei erdő visszaszolgáltatását a Bánffy család örököseinek – írta májusi számában a Krónika napilap. A múlt héten hozott ítéletében a törvényszék a Bánffy-örökösök által alapított társaság fellebbezését utasította el a számára kedvezőtlen korábbi határozat ellen. A döntés értelmében a román állam tulajdonában marad a felső Maros-menti Palotailva, Ratosnya és Gödemesterháza települések környékén levő erdőterület. A bírósági ítéletet sikerként értékelő megszálló román Corneliu Grosu maros-torda megyei prefektus úgy fogalmazott: „egyetlen faágat vagy tenyérnyi növényzetet" sem kell már visszaszolgáltatni a vitatott erdőből.
A pert Grosu elődje, Marius Pascan a megye korábbi hírhedt prefektusa, jelenlegi demokrata-liberális megszálló szenátor indította. Pascan prefektusi mandátuma legfontosabb eredményének tekintette, hogy évekkel ezelőtt sikerült megakadályoznia a Maros megyei erdők visszaszolgáltatását a magyar nemesi családok örököseinek. Ő kezdeményezte azt is, hogy ne Maros megyében tárgyalják az ügyet. A volt prefektus arra hivatkozva támadta meg a restitúciót, hogy az erdők nem a kommunista államosítás által kerültek román állami tulajdonba, hanem már 1945 előtt az román Ellenséges Vagyonokat Ellenőrző és Kezelő Pénztár (CASBI) fennhatósága alá tartoztak. Rózsa József ügyvéd, az örökösök jogi képviselője tavaly az MTI-nek elmondta, a CASBI-ra való hivatkozást már korábban megvizsgálta és elutasította a román bíróság egy másik, tízezer hektáros erdőterület visszaigénylési perében.
Mi Székely-Magyar Nemzetőrök, természetesen törvénytelennek tartjuk az ítéletet, no nem a károsult szempontjából, hanem abból a szempontból hogy szemünkben a román államhatalom Erdélyben megszálló, tehát törvénytelen, így minden rendelkezését, intézkedését, határozatát is törvénytelennek tekintjük, legyen szó bármiről. Jellemző, hogy a román kettős mércét alkalmazott, mert más esetben elutasította a CASBI-ra való hivatkozást, de ha egy magyarról van szó, akkor rögtön elfogadja.
Ugyanakkor az a feudalizmus, amely a középkorban a nemességnek, így a Banffyaknak juttatta a földeket, ugyanolyan igazságtalanságon alapult, mert az őshonos magyar parasztokat kirekesztette a tulajdonjogból és a politikai jogokból egyaránt. Ráadásul a XVIII. századi erdélyi nemesség támogata, hogy a bécsi udvar olcsó román munkaerőt telepít be a kárpátokon túlról, és a nyakas magyar parasztokat pedig vallási okokra hivatkozva átűzi a Királyhágón az Alföldre, vagy a dunántúlra, hogy ott az Esterházyak, Festetichek, Grassalkovichok, Pallavichiniek valamelyik hitbizományos rabszolgatelepének megnövekedett munkaerőigényét kielégítse. Úgyhogy nem ismerjük el a megszálló román állam bírósági ítéletét, de azért a Bánffyakat sem sajnáljuk. Az erdők és a föld pedig az innen a XVIII. században elűzött magyar parasztok utódait illeti, akiket ide vissza fogunk telepíteni, a betolakodó románokat pedig át a Kárpátokon túlra!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Dühös románszakértője

2013 06. 06.