Az MKP elnöke szerint a tót félnek kedvez a mosolydiplomácia – Brüsszelben tárgyalták a Benes-dekrétumokat és a tót állampolgársági törvényt!


"A szlovák félnek kedvez a magyar és a szlovák kormány közötti mosolydiplomácia, Robert Fico rájött, hogy nem kell olyan agresszívnek lennie, mint régen, így is felmorzsolódik a felvidéki magyarság" – állította április elején a Kossuth rádió ”Határok nélkül” című műsorában Berényi József, a Magyar Közösségek Pártjának elnöke.
"Úgy tűnik, Robert Fico felfedezte, hogy egyre kevesebb magyar él az országban, ezért nem kell már tőlük jogokat elvenni, a jelenlegi rendszer így is a magyarság felmorzsolódását kényszeríti ki. Ennek megfelelően a pozsonyi kormányzat mosolydiplomáciával él Magyarország irányába és a status quo fenntartását hangsúlyozzák. Ez azonban nem a magyaroknak, hanem a szlovák nemzetállam-építésnek kedvez. A jelenlegi pénzügyi, intézményi és jogi keretek között nem tud gyarapodni a szlovákiai magyarság, sőt, egyre fogy. Ez áll a mögött, hogy Robert Fico és második kabinetje nem olyan agresszív a magyarokkal szemben, mint a politikus előző kormánya" – tette hozzá Berényi József.
Az elnök pártjára utalva szorgalmazta, hogy a "két ország keresse a gazdasági együttműködés lehetőségeit, de tény hogy ezen túl más területeken nem sikerült előrelépést elérni az elmúlt egy évben, sem a kettős állampolgárság, sem a kollektív bűnösség, sem az önkormányzatiság ügyében". (Akkor mondjuk minek szorgalmazza a gazdasági együttműködést?!) "A mosolydiplomácia a szlovák félnek jó, miközben látható, hogy a magyar kormány jelen pillanatban nem akar nyílt konfliktust fölvállalni a szomszédos országokkal" (Sajnos nem jelen pillanatban, hanem sohasem).
Az MKP elnökének nagyjelentőségű mondatait papírra írva, nagybetűkkel oda kéne dugni a szervilis magyar külügyminisztérium, és annak első emberének, Fejbólintó III/III-as Jánosunk orra alá. Mert bizony nem a külügyminisztérium érdeme, hogy Brüsszelben, hétfő délután az Európai Parlament Petíciós Bizottságának ülésén a jogfosztott felvidéki magyarok ügyét is tárgyalták. A jogbitorló Benes-dekrétumokkal kapcsolatos beadvány tovább menetel, ehhez további szakvéleményeket kérnek. Az ülés utolsó két napirendi pontjait képezi Lomniczi Zoltán és Gubík László beadványa a szlovák állampolgárságuktól megfosztott személyek jogorvoslásának érdekében, valamint Juhász Imre magyar alkotmánybírónak a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos azon beadványa, melyben a szlovák parlamentnek a Benes-dekrétumok sérthetetlenségét kimondó határozata ellen lépett fel.
Az EP Petíciós Bizottsága úgy döntött, ezt a két kérdést zárt ajtók mögött tárgyalják. A magyar képviselők megpróbálták elérni, hogy a tárgyalás nyitott legyen, ezt a törekvésüket azonban a bizottság tagjai 9:4 arányban - román segédlettel - leszavazták. Mi csak azt reméljük, hogy a tótok magyar állampolgárságtól való megfosztását és a Száván túlra való visszatelepítését már azért nem fogja tárgyalni a brüsszeli testület, mert a felföldi tót szeparatista bábállammal és a trianoni átoklevéllelel egyetemben a nagy schengeni birodalom is a történelem szemétdombjára kerül!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző szolgálata

2013 05. 27.