Szervezett magyarellenes propagandahadjárattá nőtte ki magát a kovásznai román diáklány provokációja!


Marosvásárhelyen alighogy megtörte a Székely Szabadság napja a 22 esztendős félelmet, a román titkosszolgálat elterelő propaganda-hadművelete beindult. Miután mi is beszámoltunk, hogy Kovásznán a Magyar Szabadság ünnepén, Március 15.-én a Körösi Csoma Gimnázium betolakodó román tanulói román zászlókkal és fejpántokkal provokálták az őshonos magyarságot, az ünnep másnapján az egyik román diáklányról, Sabina Elena fejéről osztályfőnöke levágta a román hajpántot. Azt is mondhattuk volna, hogy tökös lépés lett volna az osztályfőnök részéről, ha éppen osztályfőnöke nem román lett volna.
Innentől kezdve egyértelműen a provokáció jegyében, mintegy burkolt válaszul a Székely Szabadság napjáról való válaszként, román ellenerő felmutatásaként zajlottak az események. A román sajtó vezényszóra tette országos hőssé egy pillanat alatt Sabina Elenát, amire az "ügyet vizsgáló" román minisztériumi vizsgálócsoport felállítása csak ráerősített. Nemmellesleg az alkoholista szekus apától való kovásznai román betolakodó diáklányról tudni kell, hétvégenként úgy leissza magát a helyi diszkóba, hogy maga alá vizel.
Román ismertségéhez facebook-oldala is hozzájárult, amelyen kijelentette, hogy gyűlöli a magyarokat (legalább ebben őszinte), televíziós szereplésekor már mindezt letagadta. Betolakodó édesanyja olyan büszkén ült mellette a román stúdióban, mintha aranyérmes olimpiai bajnok lenne a lánya. (Hétvégenkénti részegen való magaalávizelésből valószínűleg az is lenne, ha lenne ilyen olimpiai szám). Ekkor már úgy pontosított, hogy nem a magyarokat gyűlöli, hanem azt, hogy őt gyűlölik a magyarok. Bárcsak igaza lenne, bárcsak valóban gyűlőlné őket a szentistváni türelem népe. Bordély elvtárs odáig ment, hogy egy ízig vérig kommunista eszmefuttatásban kijelentette a magyar és a román zászlóra utalva: "Egy jelkép nem egy másik elleni. […] Tehát nem állíthatók egymással szemben. […]Egymást kiegészítők és mindegyiknek megvan a maga hagyománya és tiszteletben kell azokat tartani. Ennyi". Aki ismeri a román nyelv, a román nép és a román nemzettudat XVIII. századi kialakulását, és tisztában van azzal, hogy a románok etnogenezise is magyarellenes hazugságban fogant, az pontosan tudja, hogy Bordély elvtárs hazudik. A két zászló igenis egymás kizáró ellentéte. Bordély ki is jelentette, hogy szerinte nincs semmiféle botrány, ami önmagában viszont igaz. Csakhogy ővele nem az igazságszeretet mondta ki mindezt, hanem mert a magyarság langymeleg sorvadásának, amely felett neki és pártjának feltétlen őrködnie kell, egyáltalán nem érdeke a konfliktus kirobbanása, mert akkor a zsíros kollaborálásuknak vége, rájuk többé szükség nem lenne. Sajnos az az igazság, hogy csak nagyon kevés magyar gyűlöli Sabinát, de mi Székely-Magyar nemzetőrök ezen igazán kevés magyar közé büszkén tartozunk.
Ekkor már Románia és Erdély több nagyvárosában is javában tartották a megszálló románok szimpátiatüntetéseiket Sabinával, támogatói facebook-oldalt is létrehoztak a támogatására, amikor is az R"M"DSZ-es vezetésű Háromszék-megyei tanfelügyelőség megrovásban részesítette az iskola ugyancsak R"M"DSZ-es vezetését. A román Nemzeti Liberális Párt (PNL) megszálló háromszéki szervezete, és általában a románok, köztük Gheorge Tabalai, Sabina jogi képviselője, valamint a Sabina támogatásáért létrejött gyűlölködő facebook oldalt létrehozó, Spanyolországban élő nyíltan magyargyűlöletét hangoztató Dan Tanasa kevesellték a meghozott intézkedéseket, és a megyei tanfelügyelőség és az iskolavezetés lemondását követelték.
Tabalai kiáltványt is közzétett, melyben a lemondások követelésén túlmenően nemcsak a Kőrösi Csoma Sándor Iskolában történteket sérelmezi, hanem hogy a magyarok elmagyarosítják az utcaneveket, kitűzik a székely zászlót, SIC feliratú matricákat ragasztanak az autóikra, "ismeretleneknek" állítanak szobrot, kiadják a Székelység történelmét, "túlzásba viszik" a magyar megemlékezéseket, fesztiválokat, felvonulásokat. A magyar vezetők szerinte virtust csinálnak a román állammal való szembeállásból (bár így lenne). A PNL ravasz módon arra hivatkozott, hogy a politikát ki kell zárni az oktatásból, márpedig mind a főtanfelügyelő, mind az iskolaigazgató sziromlevelű tanácsosok a városi, illetve a megyei tanácsban. Lám, itt a bizánci ravaszság lényege: hagyjuk, hogy a kollaboráns alakulat közfunkciókba saját kádereiket helyezze, és aztán ez az összeférhetetlenség adja az alapot arra, hogy eltávolítsák, és helyébe egy "pártsemleges" románt ültessenek. Ki van ez találva.
Szóval a Sabina-botrány szépen elcsendesedett, ami nekünk nem jó. Amint viszont utaltunk rá, mi, Székely-Magyar Nemzetőrök, nem teszünk különbséget: hívják, Sabina Elenának, Marian Cozmának, Valentin Stannak, Sabin Ghermannak, WC. Tudornak, Victor Pontának, Basescunak, Ceausescunak vagy éppen Avram Iancunak, mi minden románt tényleg egyformán gyűlölünk.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2013 04. 10. .