Jogbitorló asszimilációs nyomást gyakorolna a tót szeparatista oktatási minisztérium a vegyes lakosságú településekre!


Őry Péter, a Magyar Koalíció Pártja (MKP) közigazgatási alelnöke közleményben reagált arra, hogy az Oktatási Minisztérium levélben fordult a "Szlovákiai Városok és Falvak Társulásához", hogy az államnyelven folyó oktatás biztosítása érdekében, bármilyen kis létszámú osztályokról legyen szó. Robert Ficónak, Szlovákia miniszterelnökének a kisebbségek címére tett megnyilvánulásai, amelyeket az Európai Unió vezető politikusai is élesen elítéltek, nem voltak véletlenek. A miniszterelnök a kritikákat követően úgy nyilatkozott, hogy szavait félreértették, valójában azonban a más nemzetiségű polgárok elleni rendkívüli nyomás vette kezdetét.
Az ezt megerősítő tény bizonyítéka, hogy az SzK Oktatási Minisztériuma 2013-2443/5663:1-921 számú, Zdenko Krajcír, a regionális oktatásügyi főosztály vezérigazgatója aláírásával ellátott levelében felkérte a Szlovákiai Városok és Falvak Társulását, hogy a társulás gyakoroljon nyomást a vegyes nemzetiségű lakosság által lakott területek önkormányzataira azzal a céllal, hogy kötelezően biztosítsák a gyermeknevelést az állam nyelvén, bármilyen kisszámú gyermekről van szó.
Testületünk álláspontja szerint a hazátlan szeparatista tótoknak nincs joguk a Felvidéken asszimilációs nyomást gyakorolni az őshonos magyarokra. Épp fordítva, Magyarországnak lenne joga a törvénykötelező erejénél fogva magyarosítani Nagy-Magyarország minden idegen ajkú lakóját, így a tótokat is. Amelyik hazátlan tót ezt nem fogadja el, az költözzön vissza a Száván túlra!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség
Hírszerző Szolgálata

2013 03. 19.