A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnokságának követelése az Egyetemes Magyarság nevében Magyarország Miniszterelnökéhez


Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tisztában vagyunk, hogy az Ön kormánya által folytatott politikát, és a mi Irredenta elveinket szakadékok választják el egymástól. Mégis, tekintettel arra, hogy Délvidéken magyar vér folyt, a Bilicki Ervint magyarsága miatt gyilkolták meg, erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy az eredménytelenség biztos tudatában is felszólítsuk az Ön kormányát a megfelelő következtetések levonására, és a megfelelő lépések megtételére, mely álláspontunk szerint a következőkből állnak:
1. Kezdeményezze, hogy a kormánypárt az Országgyűlésben soron kívül terjesszen be határozati javaslatot, melyben az Országgyűlés Bilicki Ervint a Magyar Nemzet halottjának nyilvánítja!
2. Kezdeményezze, hogy a Belügyminisztérium rendeljen el az állami lobogó félárbócra eresztését, az állami intézményekre fekete zászló kitűzését, továbbá rendeljen el tanítási szünettel és boltnyitvatartási tilalommal egybekötött munkaszüneti gyásznapot!
3. Kezdeményezze Martonyi János külügyminiszter és Hende Csaba Honvédelmi miniszter azonnali felmentését!
4. Kezdeményeze, hogy terjesszen be a kormánypárt az Országgyűlés elé olyan javaslatokat, melynek értelmében az összes szomszédos állammal érvényben lévő nemzetközi szerződést, beleértve az 1947-es párizsi békeszerződést Magyarország egyoldalúan felmondja!
5. Kezdeményezze, hogy kormánya nyilvánítsa ki, miszerint Magyarország kormánya visszatér Magyarország 1944. március 19.-ét megelőző külpolitikai célkitűzéseihez és alapelveihez!
6. Kezdeményezzen a jövő évi költségvetésben, de ha mód nyílik rá, már az idei költségvetésben olyan módosítást, mely a Honvédség fejlesztésére nagyarányú összegeket csoportosít át!

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség parancsnoka
Klutsik György s. k.

A követeléshez csatlakoznak:

A Rongyos Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke
Ambrus Zoltán s. k.

A Magyar Nemzeti Rendpárt elnöke
Gzadag Ferenc s. k.

2013 03. 18.