Újabb RMDSZ-es sötét neptuni alku? A marosvásárhelyi magyar orvosi karért cserébe Nyárádszeredán megépülhet az ortodox templom?


Mindenki ismeri a székely népmesét Mátyás királyról és az okos leányról, amikor az okos leány visz is ajándékot a királynak, meg nem is. Nos valahogy ilyen a Basescu-féle román rezsim "ajándéka" a magyaroknak, van is magyar kar a marosvárárhelyi orvosi egyetemen, de még sincs. Azt már számtalanszor hangsúlyoztuk, Basescu tudja, hogy bukásra van ítélve, ezért nem átall látszatengedmények tucatjait tenni a magyarság felé, amiket az év végi választások után hivatalba lépő új román kormányzat bármikor visszavonhat, és ne is kételkedjünk, vissza is fog vonni.
A vonatkozó román törvények szerint már réges rég magának az egyetemnek kellett volna létrehozni a magyar kart, de Romániában és a megszállt Erdélyben a törvényeket csak addig alkalmazzák, amíg azok a magyarellenesség érdekeit szolgálják, amint azok a magyarok javára szólnak, a törvény betartása fakultatívvá válik. Ugyan a román tanügyi minisztérium többször nagy kegyesen felszólította az egyetem vezetését a "törvényesség betartására", az egyetem román vezetése erre rendre az egyetem "belügyibe való beavatkozással" vádolta saját kormányát. Ioan Pascu, az egyetem volt rektora azt hangsúlyozta: még a 90-es években sem volt ekkora a "politikai nyomás", a kormányhatározat szerinte nyilvánvaló "etnikai alapú diszkriminációt" okoz. "A minisztérium milyen jogon vonja ki az angolt egy román–magyar karról, és csatolja azt a magyarhoz? – tette fel a kérdést Pascu, hangsúlyozva: a MOGYE-n angolul tanuló külföldi diákok Romániába jöttek, nem pedig Magyarországra" . (De igen Pascu, Magyarországra jöttek külföldiként, akárcsak ti 800 év alatt, de különösen az utóbbi 300 évben, és az utóbbi 90 esztendőben idegen megszállóként!).
Az egyetem román vezetése mellé nemcsak az ellenzéki román politikusok sorakoztak fel, hanem Dorin Florea, a város román polgármestere, valamint a cikkeinkben már többször szereplő Marius Pascan, maros-torda megyei román prefektus, aki már a nyárádszeredai ortodox templom felépítésében való ügybuzgóságával tette magát hírhedté. A magyarellenes uszításba a Le Monde nevű francia liberális napilap is beszállt, mely cikket közölt a marosvásárhelyi egyetem helyzetéről, és értetlenségének adott hangot a magyarok "etniaki szeparatizmusa felett", és "tájékoztatta" francia olvasóit, hogy a MOGYÉ-n magyar kar nélkül is van magyar nyelvű oktatás (még tiszta szerencse).
Közben Brassai Attila professzort az egyetem vezetősége írásos figyelmeztetésben részesítette az intézmény etikai bizottsága által lefolytatott vizsgálat alapján. Brassai Attila az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi munkacsoportjának meghívására 2011. november 17-én előadást tartott Strasbourgban az egyetemen kialakult áldatlan helyzetről, ezért az egyetem vezetősége úgy ítélte, a magyar professzor megszegte az intézmény iránti lojalítását. Időközben megjelent a kormányhatározat a magyar kar létrehozásáról, amit az RMDSZ nagy büszkén lobogtat, ám senki sem tudja valójában, hogy azt kinek kell létrehozni. A magyar kar vezetői abban bíznak, hogy "sikerül az egyetem román vezetésével megállapodásra jutni" (Milyen naiv ábránd)! Most sok tájékozatlan és agymosott erdélyi fiatal nyugtázza magában: na lám, mégiscsak jó ez az RMDSZ, hasznos, hogy ott vannak Bukarestben. Holott ha ismernék a történelmet, tudnák, hogy Románia már egyszer eljátszotta ezt: a harmincas évek végén nemzetközi nyomásra hatályon kívül helyezték a legdurvább magyarellenes intézkedéseket, és számtalan "gesztust" tettek a magyar kisebbség felé, ám a gyakorlatban ezeknek semmi kézzelfogható eredménye nem született, a helyi szintű román közigazgatás makacs ellenállása és magyarellenessége miatt. Most a román hatalom ugyanezt a trükköt veti be: Basescu és Ungureanu szemforgató módon megadják a magyar kart, csak éppen akinek azt végre kéne hajtani, az román következetességgel elszabotálja. A román kormány eljátsza a nagy tehetetlent, hogy lám őbenne megvan a jó szándék, az RMDSZ eljátszhatja a kemény harcost, de magyar tagozat gyakorlatilag továbbra se lesz, egészen amíg "Nagy-Románia" határai fennállnak. Bezzeg, ha egy román tagozat létrehozásáról lenne szó, akkor a csendőrséget, a rendőrséget és a katonaságot is rögtön kivezényelnék a "törvény betartása" végett.
Az egészben csak az az igazán vérlázító, hogy meg nem erősített értesüléseink szerint az RMDSZ újfenn egy neptuni alkut kötött, melynek értelmében cserébe a magyar orvosi karért Nyárádszeredán megépülhet a román ortodox templom. Tény, először március 16.-án, majd március 29.-én kellett volna bírósági tárgyalást tartani, melyben az alperes a település önkormányzata, illetve az RMDSZ-es vezetésű román környezetvédelmi minisztérium, a felperes pedig Marius Pascan, megyei prefektus, és az ortodox egyház. Egyenlőre azonban csak a kínos csend lengi körül az ügyet, és csak annyit tudni, a település RMDSZ-es többségű vezetése továbbra sem engedte felállítani Csaba-királyfi szobrát.

A Kárpátmedencei Székely-Magyar Nemzetőrség Hírszerző Szolgálata